Object

Title: ‘Rabid Ruthenian’: L’homme sauvage of the Late Eighteenth-Century Polish-Lithuanian Semiosphere

Creator:

Hen, Tomasz

Date issued/created:

2012

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Acta Poloniae Historica. T. 105 (2012)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 121-155

References:

Antonovich Vladimir [Ukr. Antonovych Volodymyr] (ed.), Arkhiv Yugo-Zapadnoĭ Rossii Izdavaemyĭ Komissiyu dlya Razbora Drevnikh Aktov Sostayashcheĭ pri Kievskom, Podol’skom i Volynskom General-Gubernatore, pt. 3, vol. v (Kiev, 1902).
Antonovych Volodymyr, Moya spovid’: vybrani istorychni ta publitsistychni tvory (Kiev, 1995).
Auerbach Erich, Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature (Princeton, 1974).
Aung-Thwin Maitrii, The Return of the Galon King: History, Law, and Rebellion in Colonial Burma (Athens, OH, 2011).
Bauman Richard and Briggs Charles L., Voices of Modernity: Language Ideologies and the Politics of Inequality (Cambridge and New York, 2003).
Bickham Troy O., Savages within the Empire: Representations of American Indians in Eighteenth-Century Britain (Oxford and New York, 2005).
Bieńkowski Ludomir, ‘Organizacja Kościoła Wschodniego w Polsce’, in Jerzy Kłoczowski (ed.), Kościół w Polsce, ii: Wieki XVI–XVIII (Cracow, 1969), 1032.
Bojanowska Edyta M., Nikolai Gogol: Between Ukrainian and Russian Nationalism (Cambridge, MA, 2007).
Brodowicz Teodozy, Widok przemocy na słabą niewinność srogo wywartej (Lvov, 1861).
Burke Peter, Popular Culture in Early Modern Europe (New York, 1978).
[Buszczyński Stefan], La Pologne et ses provinces méridionales: manuscrit d’un Ukrainien publié avec préface par Ladislas Mickiewicz (Paris, 1863).
Butterwick Richard, ‘How Catholic was the Grand Duchy of Lithuania in the Later Eighteenth Century?’, Central Europe, viii, 2 (2010), 123–45.
Butterwick Richard, Polska rewolucja a Kościół katolicki 1788–1792, trans. Marek Ugniewski (Cracow, 2012).
Chmielowski Benedykt, Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej sciencyi pełna …, ed. Maria Lipska and Jan Józef Lipski (2nd edn Cracow, 1968).
Cohen Stanley, Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers (London and New York, 2002).
Colley Linda, Britons: Forging the Nation, 1707–1837 (New Haven, 1992).
Critcher Chas, Moral Panics and the Media (Maidenhead, 2009).
Dembiński Bronisław, Tajna misya Ukraińca w Berlinie w r. 1791 (Cracow, 1896).
Deruga Aleksy, ‘Kościół prawosławny a sprawa “buntu” w 1789 roku we wschodnich województwach Rzplitej’, Ateneum Wileńskie, xiii, 2 (1938), 175–269.
Dickason Olive P., The Myth of the Savage and the Beginnings of French Colonialism in the Americas (Edmonton, 1997).
Furet François, ‘Civilization and Barbarism in Gibbon’s History’, in Glen W. Bowersock et al. (eds.), Edward Gibbon and the Decline and Fall of the Roman Empire (Daedalus, cv, 3 [1976]).
Goode Erich and Ben-Yehuda Nachman, Moral Panics: The Social Construction of Deviance (Hoboken, 1994).
Grytsak Jaroslav (also: Hrycak), Prorok u svoïĭ vitchyzni: Ivan Franko i ĭogo spil’nota (1856–1886) (Kiev, 2006).
Grześkowiak-Krwawicz Anna, Regina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku (Gdańsk, 2006).
Handelsman Marceli, Ukraińska polityka ks. Adama Czartoryskiego przed wojną krymską. Rozwój narodowości nowoczesnej, iii (Warsaw, 1937).
Harasiewicz Michael, Annales Ecclesiae ruthenae gratiam et communionem cum s. Sede Romana habentis, ritumque Graeco-Slavicum observantis, cum singulari respectu ad dioeceses ruthenas Leopoliensem, Premisliensem et Chelmensem (Lvov, 1862).
Jedlicki Jerzy, Klejnot i bariery społeczne. Przeobrażenia szlachectwa polskiego w schyłkowym okresie feudalizmu (Warsaw, 1968).
Jezernik Božidar, Wild Europe: the Balkans in the Gaze of Western Travellers (London, 2004).
Jones W. R., ‘The Image of the Barbarian in Medieval Europe’, Comparative Studies in Society and History, xiii, 4 (1971), 376–407.
Kalinka Walerian, Sejm czteroletni, i (4th edn Warsaw, 1991).
Kappeler Andreas, ‘Mazepintsy, Malorossy, Khokhly: Ukrainians in the Ethnic Hierarchy of the Russian Empire’, in Andreas Kappeler, et al. (eds.), Culture, Nation, and Identity: The Ukrainian-Russian Encounter (1600–1945) (Edmonton and Toronto, 2003).
Kitowicz Jędrzej, Opis obyczajów za panowania Augusta III, ed. Roman Pollak (2nd edn Wrocław, 1951).
Kitowicz Jędrzej, Pamiętniki, czyli historia polska, ed. Przemysława Matuszewska (2nd edn Warsaw, 2005).
Klonowic Sebastian Fabian, Roxolania – Roksolania, czyli ziemie czerwonej Rusi (Warsaw, 1996).
Kłoczowski Jerzy, ‘Mapa religijna Ukrainy w długim trwaniu historycznym’, in Bogumiła Berdychowska and Ola Hnatiuk (eds.), Polska – Ukraina: Osadczuk (Lublin, 2007), 29–37.
Kolbuszewski Jacek, ‘Legenda kresów w literaturze polskiej XIX i XX w.’, in Wrzesiński Wojciech (ed.), Między Polską etniczną a historyczną (Wrocław etc., 1988), 48–50. Ślękowa Ludwika, ‘L’image des confines du sud-est dans la littérature des XVIe et XVIIe siècles’, in Daniel Beauvois (ed.), Les confins de l’ancienne Pologne: Ukraine, Lituanie, Biélorussie. XVIe–XXe siècles (Lille, 1988), 21–31.
Kołodziejczyk Dariusz, Podole pod panowaniem tureckim. Ejalet Kamieniecki 1672–1699 (Warsaw, 1994).
Kołodziejczyk Dariusz, The Crimean Khanate and Poland-Lithuania: International Diplomacy on the European Periphery (15th–18th Century): A Study of Peace Treaties Followed by Annotated Documents (Leiden and Boston, 2011).
Konopczyński Władysław, Polscy pisarze polityczni XVIII wieku (do Sejmu Czteroletniego), ed. Emanuel Rostworowski (Warsaw, 1966).
Kossak-Szczucka Zofia, Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917–1919 (2nd edn Warsaw, 1996).
Kostomarov Nikolaĭ, Poslednie gody Rechi-Pospolitoĭ (St Petersburg, 1870).
Lemmings David and Walker Claire (eds.), Moral Panics, the Media and the Law in Early Modern England (Basingstoke, 2010).
Lotman Yuri M., Universe of the Mind: A Semiotic Theory of Culture, trans. Ann Shukman (Bloomington and Indianapolis, 2000).
Lovejoy Arthur O. and Boas George (eds.), Primitivism and Related Ideas in Antiquity (Baltimore, 1935).
Lukowski Jerzy, Disorderly Liberty: The Political Culture of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Eighteenth Century (London and New York, 2010).
Makulski [Franciszek Jaxa], Bunty ukraińskie czyli Ukraińca nad Ukrainą uwagi z przydanym kazaniem w czasie klującego się buntu, in Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego, ed. Janusz Woliński, Jerzy Michalski and Emanuel Rostworowski, i (Wrocław, 1955).
Michalski Jerzy, ‘Propaganda konserwatywna w walce z reformą w początkach panowania Stanisława Augusta’, Przegląd Historyczny, xliii (1952).
Moszczeński Adam, Pamiętnik do historii polskiej w ostatnich latach panowania Augusta III i pierwszych Stanisława Poniatowskiego (Poznań, 1858).
Müntz[Jean-Henri], Jana Henryka Müntza podróże malownicze po Polsce i Ukrainie (1781–1783), ed. Elżbieta Budzińska, trans. Henryka Martyniakowa (Warsaw, 1982).
Mycielski Maciej, “Miasto ma mieszkańców, wieś obywateli”: Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej (do 1830) (Wrocław, 2004).
Naruszewicz Adam, Dziennik podróży króla jegomości Stanisława Augusta na Ukrainę i do innych ziem koronnych roku 1787 dnia 23 lutego rozpoczętey, a dnia 22 lipca zakończoney (Warsaw, 1788).
Niemcewicz Julian Ursyn, ‘Podróż po Wołyniu, Podolu aż do Odessy w roku 1818’, in idem, Juliana Ursyna Niemcewicza podróże historyczne po ziemiach polskich od 1811 do 1828 roku odbyte (St Petersburg, 1859).
Pagden Anthony, Lords of all the World: Ideologies of Empire in Spain, Britain and France c.1500 – c.1800 (New Haven, 1998).
Pelc Janusz, Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej (3rd edn Warsaw, 2001).
Piszczkowski Mieczysław, Zagadnienia wiejskie w literaturze polskiego oświecenia: część pierwsza (Prace Komisji Historycznoliterackiej – Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, 6, Cracow, 1960).
Piszczkowski Mieczysław, Zagadnienia wiejskie w literaturze polskiego oświecenia: część druga (Prace Komisji Historycznoliterackiej – Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, 9, Wrocław, 1963).
Polons’ka-Vasylenko Nataliya D., ‘The Settlement of the Southern Ukraine (1750–1775)’, The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., iv–v, 4(14)–1(15), (1955), 29–30.
Pratt Mary Louise, Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation (London and New York, 2003).
Reychman Jan, Orient w kulturze polskiego oświecenia (Wrocław, 1964).
Rostworowski Emanuel, Legendy i fakty XVIII wieku (Warsaw, 1963).
Rostworowski Emanuel, Ostatni król Rzeczypospolitej: Geneza i upadek Konstytucji 3 maja (Warsaw, 1966).
Rostworowski Emanuel, Sprawa aukcji wojska na tle sytuacji politycznej przed Sejmem Czteroletnim (Warsaw, 1957).
Sakowicz Eugeniusz, Kościół prawosławny w Polsce w epoce Sejmu Wielkiego, 1788–1792 (Warsaw, 1935).
Serczyk Władysław A., Koliszczyzna (Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne, 24, Cracow, 1968).
Skinner Barbara, Western Front of the Eastern Church: Uniate and Orthodox Conflict in 18th-Century Poland, Ukraine, Belarus, and Russia (DeKalb, 2009).
[Stanislaus Augustus and Filippo Mazzei], Lettres de Philippe Mazzei et du roi Stanislas-Auguste de Pologne, ed. Czesław Madajczyk, Armando Saitta et al. (Rome, 1982).
Staszic Stanisław, Przestrogi dla Polski z teraźniejszych, politycznych Europy związków i z praw natury wypadające. O statystyce Polski, krótki rzut wiadomości (Warsaw, 1916).
Ślusarek Krzysztof, Drobna szlachta w Galicji 1772–1848 (Cracow, 1994).
Tazbir Janusz, Kultura szlachecka w Polsce: rozkwit, upadek, relikty (2nd edn Warsaw, 1979).
Thiesse Anne-Marie, La création des identités nationales: Europe XVIIIe–XXesiècle (Paris, 1999).
Trembecki Stanisław, Sofiówka, vv. 1–40, in idem, Pisma wszystkie. Wydanie krytyczne, ed. Jan Kott, ii (Warsaw, 1953.
Urban Wacław, Epizod reformacyjny (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego, Cracow, 1988).
Ustrzycki Mirosław, Ziemianie polscy na kresach 1864–1914: świat wartości i postaw (Cracow, 2006).
Weber David J., Bárbaros: Spaniards and Their Savages in the Age of Enlightenment (New Haven, 2006).
Wolan Andrzej, De libertate politica seu civili. O wolności Rzeczypospolitej albo ślacheckiej [1572], trans. Stanisław Dubingowicz [1606], ed. Maciej Eder, Roman Mazurkiewicz and Wacław Uruszczak (Humanizm. Inedita, 3, Warsaw, 2010).
Wójtowicz-Huber Bernadetta, “Ojcowie narodu”: duchowieństwo greckokatolickie w ruchu narodowym Rusinów galicyjskich (1867–1918) (Warsaw, 2008).
Yakovenko Natalia, ‘Choice of Name versus Choice of Path: The Names of Ukrainian Territories from the Late Sixteenth to the Late Seventeenth Century’, in Kasianov Georgiy and Ther Philipp (eds.), A Laboratory of Transnational History: Ukraine and Recent Ukrainian Historiography (Budapest and New York, 2009), 133–40.
Zajączkowski Andrzej, Szlachta polska: kultura i struktura (Warsaw, 1993).
Zielińska Teresa, Magnateria polska epoki saskiej. Funkcje urzędów i królewszczyzn w procesie przeobrażeń warstwy społecznej (Wrocław etc., 1977).
Zielińska Zofia, Republikanizm spod znaku buławy. Publicystyka Seweryna Rzewuskiego z lat 1788–1790 (Warsaw, 1988).

Relation:

Acta Poloniae Historica

Volume:

105

Start page:

121

End page:

155

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55699 ; 0001-6829

Source:

IH PAN, sygn. A.295 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information