Object

Title: The Recent Developments in ‘Collective Memory’ Research in Poland

Creator:

Filipkowski, Piotr (1977- )

Date issued/created:

2012

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Acta Poloniae Historica. T. 106 (2012)

Role:

Korecki, Tristan : Tr.

Contributor:

Korecki, Tristan ; Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 31-57

References:

Aleksijewicz Swietłana [Svetlana Alexievich], Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, trans. Jerzy Czech (Wołowiec, 2010).
Assmann Aleida, Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik (Bonn, 2007).
Czyżewski Marek, Piotrowski Andrzej and Rokuszewska-Pawełek Alicja (eds.), Biografia a tożsamość narodowa. Praca zbiorowa (2nd edn Łódź, 1997).
Domańska Ewa, Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej (Klio, Warsaw, 2012).
Erll Astrid, ‘Cultural Memory Studies. An Introduction’, in eadem and Ansgar Nünning (eds.), A Companion to Cultural Memory Studies (Berlin, 2010).
Golka Marian, Pamięć społeczna i jej implanty (Współczesne Społeczeństwo Polskie wobec Przeszłości, 5, Warsaw, 2009).
Kaźmierska Kaja, ‘Biographieforschung in Polen’, BIOS. Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen, xxiii, 1 (2010), 160.
Kończal Kornelia and Wawrzyniak Joanna, ‘Polskie badania pamięcioznawcze: tradycje, koncepcje, (nie)ciągłości’, Kultura i Społeczeństwo, lv, 4 (2011), 11–63.
Kula Marcin, ‘Historia wyszła na ulice’, Kultura i Społeczeństwo, liii, 3 (2009), 4.
Kurkowska-Budzan Marta, Antykomunistyczne podziemie zbrojne na Białostocczyźnie. Analiza współczesnej symbolizacji przeszłości (Cracow, 2009).
Kwiatkowski Piotr T. et al. (eds.), Między codziennością a wielka historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego (Gdańsk and Warsaw, 2010).
Kwiatkowski Piotr T., Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji (Współczesne Społeczeństwo Polskie wobec Przeszłości, 2, Warsaw, 2008).
Le Goff Jacques, Historia i pamięć, trans. Anna Gronowska and Joanna Stryjczyk (Communicare: historia i kultura, Warsaw, 2007).
Leszczyński Adam, Anatomia protestu. Strajki robotnicze w Olsztynie, Sosnowcu i Żyrardowie. Sierpień–listopad 1981 (W Krainie PRL, Warsaw, 2006).
Madoń-Mitzner Katarzyna (ed.), Ocaleni z Mauthausen. Relacje polskich więźniów obozów nazistowskich systemu Maut­hausen-Gusen (Historia Mówiona, Warsaw, 2010, 2nd edn, 2011.
Maruszewski Tomasz, Pamięć autobiograficzna (Postępy Psychologii, Gdańsk, 2005).
Mazurek Małgorzata, Społeczeństwo kolejki. O doświadczeniach niedoboru 1945–1989 (W Krainie PRL, Gdańsk and Warsaw, 2010).
Nijakowski Lech M., Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny (Pejzaże Społeczne, Warsaw, 2008).
Olick Jeffrey K., ‘Collective Memory: The Two Cultures’, Sociological Theory, xvii, 3 (1999).
Pomian Krzysztof, Historia – nauka wobec pamięci (Lublin, 2006).
Rosenthal Gabriele, Erlebte und erzählte Lebensgeschichte. Gestalt und Struktur biographischen Selbstbeschreibungen (Frankfurt a.M., 1995).
Rosińska Zofia (ed.), Pamięć w filozofii XX wieku (Warsaw, 2006).
Saryusz-Wolska Magdalena, Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach (Communicare: historia i kultura, Warsaw, 2011).
Szacka Barbara, Czas przeszły – Pamięć – Mit (Warsaw, 2006).
Szpociński Andrzej (ed.), Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów (Współczesne Społeczeństwo Polskie wobec Przeszłości, 4, Warsaw, 2009).
Szpociński Andrzej and Kwiatkowski Piotr T. (eds.), Przeszłość jako przedmiot przekazu (Warsaw, 2006).
Wawrzyniak Joanna, ZBoWiD i pamięć drugiej wojny światowej 1949–1969 (W Krainie PRL, Warsaw, 2009).
Welzer Harald, ‘Materiał, z którego zbudowane są biografie’, in Magdalena Saryusz-Wolska (ed.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka (Horyzonty Nowoczesności, 80, Cracow, 2009).
Wierzchoś Dariusz, ‘Zwyczajne życie zwykłych ludzi. Losy archiwum Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa’, <http://histmag.org> [Accessed 27 Aug. 2012].
Wóycicka Zofia, Od Weepers do Wieprza, in Agnieszka Nowakowska and Zofia Wóycicka, Etniczna polityka komunistów. Dwa casusy (W Krainie PRL, Warsaw, 2010).
Wóycicka Zofia, Przerwana żałoba. Polskie spory wokół pamięci nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady 1944–1950 (W Krainie PRL, Warsaw, 2009).
Zaremba Marcin, Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys (Cracow, 2012).

Relation:

Acta Poloniae Historica

Volume:

106

Start page:

31

End page:

57

Detailed Resource Type:

Article : review article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55709 ; 0001-6829

Source:

IH PAN, sygn. A.295/106 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296/106 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information