Object

Title: From Legacy and Tradition to lieux de mémoire

Creator:

Olšáková, Doubravka (1977- )

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Acta Poloniae Historica. T. 106 (2012)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 59-76

References:

Altrichter Helmut (ed.), Gegen Erinnerung: Geschichte als politisches Argument im Transformationsprozess Ost-, Ostmittel- und Südosteuropas (Munich, 2006). ; Antohi Sorin, Trencsényi Balázs and Apor Péter (eds.), Narratives Unbound: Historical Studies in Post-communist Eastern Europe (Budapest, 2007). ; Barša Pavel, Paměť a genocida. Úvahy o politice holocaustu (Prague, 2011). ; Brožová Věra, Karafiátovi Broučci v české kultuře (Prague, 2011). ; Cœuré Sophie, La mémoire spoliée. Les archives des Français, butin de guerre nazi puis soviétique (de 1940 à nos jours) (Paris, 2007). ; Cornelißen Christoph, Holec Roman and Pešek Jiří (eds.), Diktatur – Krieg – Vertreibung: Erinnerungskulturen in Tschechien, der Slowakei und Deutschland seit 1945 (Essen, 2005). In Czech: iidem (eds.), Diktatura – válka – vyhnání: Kultury vzpomínání v českém, slovenském a německém prostředí od roku 1945 (Ústí nad Labem, 2007). ; Čornej Petr, Lipanské ozvěny (Jinočany, 1995). ; Domnitz Christian, Zápas o Benešovy dekrety před vstupem do Evropské unie. Diskuse v Evropském parlamentu a v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v letech 2002–2003 (Prague, 2007). ; François Étienne, ‘Lieux de mémoire, Erinnerungsorte’, in Antoine Marès (ed.), Lieux de mémoire en Europe centrale (Paris, 2009). ; Galandauer Jan, 2.7.1917 – bitva u Zborova: česká legenda (Prague, 2002). ; Galandauer Jan, 6.7.1915 – pomník Mistra Jana Husa: český symbol ze žuly a bronzu (Prague, 2008). ; Gillis John R. (ed.), Commemorations: The Politics of National Identity (Princeton, 1994). ; Graus František (ed.), Naše živá i mrtvá minulost – 8 esejí o českých dějinách (Prague, 1968). ; Graus František, ‘Současná krize našeho historického vědomí’, Československý časopis historický, xvi, 4 (1968), 488. ; Halbwachs Maurice, Kolektivní paměť (Prague, 2009). ; Hobsbawm Eric and Ranger Terence (eds.), The Invention of Tradition (Cambridge, 1983). ; Hojda Zdeněk and Pokorný Jiří, Pomníky a zapomníky (Prague, 1996). ; Keller Jan, Nedomyšlená společnost (4th edn Brno, 2003). ; Kořalka Jiří, Co je národ? (Prague, 1969). ; Král Václav, Myšlenkový svět historie (Prague, 1974). ; Librová Hana, Láska ke krajině? (Brno, 1988). ; Librová Hana, Sociální potřeba a hodnota krajiny (Brno, 1987). ; Macura Vladimír, Znamení zrodu – české národní obrození jako kulturní typ (Jinočany, 1995). A sequel of this publication is idem, Český sen (Prague, 1998). ; Matějka Ondřej (ed.), Tragická místa paměti. Průvodce po historii jednoho regionu 1938–1945/Tragische Erinnerungsorte. Ein Führer durch die Geschichte einer Region 1938–1945 (Prague, 2010). ; Maur Eduard, Paměť hor (Šumava, Říp, Blaník, Hostýn, Radhošť) (Prague, 2006). ; Mayer Françoise, Češi a jejich komunismus. Paměť a politická identita, trans. Helena Beguivinová (Prague, 2009). ; Nejedlý Zdeněk, Komunisté, dědici velikých tradic českého národa (Prague, 1946). ; Novotný Robert and Šámal Petr (eds.), Zrození mýtu: dva životy husitské epochy (Prague and Litomyšl, 2011). ; Rak Jiří, Bývali Čechové... – České historické mýty a stereotypy (Jinočany, 1994). ; Randák Jan, ‘Symbolické osmičky – Role českých osmiček a jejich demokratický příběh’, Dějiny a současnost, xxx, 8 (2008), 14–17. ; Šámal Petr, Soustružníci lidských duší. Lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století (s edicí seznamů zakázaných knih) (Prague, 2009). ; Vašíček Zdeněk and Mayer Françoise, Minulost a současnost, paměť a dějiny (Brno, 2008). ; Velek Luboš, ‘České státní právo na toaletním papíře. Mýtus, skutečnost a jejich symbolický význam. Příspěvek k počátkům české moderní politické kul­tury a jejího dědictví’, in Milan Řepa (ed.), 19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly (Prague, 2008), 301–27. ; Velek Luboš, ‘Toaletní papír a jeho politická symbolika – Královský reskript z roku 1871’, Dějiny a současnost, xxviii, 8 (2006), 12. ; Vlnas Vít, Jan Nepomucký – česká legenda (Prague, 1993). ; Wieviorka Annette, Ère du témoin (Paris, 2002).

Relation:

Acta Poloniae Historica

Volume:

106

Start page:

59

End page:

76

Detailed Resource Type:

Article : review article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55706 ; 0001-6829

Source:

IH PAN, sygn. A.295/106 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296/106 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information