Object

Title: The Society of the Second Republic of Poland Revisited: the Nationality Issues

Creator:

Mędrzecki, Włodzimierz (1959- )

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Acta Poloniae Historica. T. 109 (2014), Studies on Nationality Issues in the Interwar Poland

Contributor:

Korecki, Tristan. Tr. ; Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 5-16

References:

Bokszański Zbigniew, Tożsamości zbiorowe (Warsaw, 2005). ; Chałasiński Józef, Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fabrycznej ‘Kopalnia’ na Górnym Śląsku. Studium socjologiczne (Warsaw, 1935). ; Chlebowczyk Józef, ‘Some Issues of National Assimilation and Linguistic-Ethnic Borderland (In the Area of Former Austro-Hungarian Monarchy)’, Acta Poloniae Historica, cviii (2013), 149-95. ; Chlebowczyk Józef, Procesy narodotwórcze we wschodniej Europie środkowej w dobie kapitalizmu: od schyłku XVIII do początków XX w. (Warsaw and Cracow, 1975). ; Hryciuk Grzegorz, Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931-1948 (Toruń, 2005). ; Hud Bohdan, Ukraińcy i Polacy na Naddnieprzu, Wołyniu i w Galicji Wschodniej w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Zarys historii konfliktów społeczno-etnicznych, trans. Anna Korzeniowska-Bihun and Mariya Hud (Warsaw and Lviv, 2013). ; Jawłowska Aldona (ed.), Wokół problemów tożsamości (Warsaw, 2001). ; Kulińska Lucyna, Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922-1939 (Cracow, 2009). ; Kwiecińska Magdalena, ‘Świadomość historyczna potomków drobnej szlachty okolic Sambora wobec kształtującej się ukraińskiej tożsamości narodowej po rozpadzie Związku Radzieckiego’, Ph.D. thesis, Jagiellonian University, Cracow, 2009; <http://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/185213>. ; Landau Zbigniew and Tomaszewski Jerzy, Robotnicy przemysłowi w Polsce. Materialne warunki bytu 1918-1939 (Gospodarka Polski 1918-1939, Warsaw, 1971). ; Landau-Czajka Anna and Sierakowska Katarzyna (eds.), Procesy socjalizacji w Drugiej Rzeczypospolitej 1914-1939 (Metamorfozy społeczne, 7, Warsaw, 2013). ; Landau-Czajka Anna, Syn będzie Lech… Asymilacja Żydów w Polsce międzywojennej (Warsaw, 2006). ; Leszczyńska Cecylia and Mędrzecki Włodzimierz (eds.), Praca i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej (Metamorfozy społeczne, 9, Warsaw, 2014). ; Linkiewicz Olga, ‘Wiejskie społeczności lokalne na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza etnicznego w Galicji Wschodniej 1918-1939’, typescript kept at the Institute of History, Polish Academy of Sciences, Warsaw (2009). ; Mędrzecki Włodzimierz and Zawiszewska Agata (eds.), Kultura i społeczeństwo II Rzeczypospolitej (Metamorfozy społeczne, 4, Warsaw, 2011). ; Mędrzecki Włodzimierz, ‘Liczebność i rozmieszczenie grup narodowościowych w II Rzeczypospolitej w świetle wyników II spisu powszechnego (1931 r.)’, Dzieje Najnowsze, xv, 1-2 (1983), 231-52. ; Obrębski Józef, Studia etnosocjologiczne, i: Polesie, ed. and foreword Anna Engelking (Warsaw, 2007). ; Ogórek Bartosz, ‘Płodność populacji II Rzeczypospolitej przy użyciu indeksów Princeton European Fertility Project’, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, lxxii (2012), 95-124. ; Rodak Mateusz (ed.), Margines społeczny Drugiej Rzeczypospolitej (Metamorfozy społeczne, 6, Warsaw, 2013). ; Słomczyński Szymon, ‘“There Are Sick People Everywhere – in Cities, Towns and Villages”: The Course of the Spanish Flu Epidemic in Poland’, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, lxxii (2012), 73-93. ; Stegner Tadeusz (ed.), Religia a społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej (Metamorfozy społeczne, 5, Warsaw, 2013). ; Tomaszewski Jerzy, ‘W sprawie artykułu Włodzimierza Mędrzeckiego’, Dzieje Najnowsze, xvi, 2 (1984), pp. 191-2. ; Tomaszewski Jerzy, Rzeczpospolita wielu narodów (Warsaw, 1985). ; Żarnowski Janusz (ed.), Państwo i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej (Metamorfozy społeczne, 8, Warsaw, 2013). ; Żarnowski Janusz, Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, 1918-1939 (Warsaw, 1973).

Relation:

Acta Poloniae Historica

Volume:

109

Start page:

5

End page:

16

Detailed Resource Type:

Article : review article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55752 ; 0001-6829

Source:

IH PAN, sygn. A.295/109 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296/109 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information