Obiekt

Tytuł: Polonisation Projects for Polesia and Their Delivery in 1921–1939

Twórca:

Cichoracki, Piotr

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Acta Poloniae Historica. T. 109 (2014), Studies on Nationality Issues in the Interwar Poland

Współtwórca:

Korecki, Tristan. Tł. ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 61-79

Bibliografia:

Ablamski P.A., ‘Planȳ intégratsȳi Paleskaga vayavodstva z étnichnaĭ Pol’shchaĭ’, Moladz’ Berastseĭshchȳnȳ, 12 (2009). ; Borka Andréĭ I., ‘Zakanadawchȳya asnovȳ dzeĭnastsi administratsȳĭnȳkh ulad pershaĭ instantsȳi na térȳtorȳi Zakhodyaĭ Belarusi (1921-1939 gg.)’, Vesnik GrDU, ser. 1, no. 1 (2007). ; Chojnowski Andrzej, Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939 (Polska Myśl Polityczna XIX i XX wieku, 3, Wrocław, 1979). ; Cichoracki Piotr, Droga ku anatemie. Wacław Kostek-Biernacki (1884-1957) (Monografie – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 56, Warsaw, 2009). ; Cichoracki Piotr, Stołpce – Łowcza – Leśna 1924. II Rzeczpospolita wobec najpoważniejszych incydentów zbrojnych w województwach północno-wschodnich (Łomianki, 2012). ; Dzmitruk Alena, ‘Vȳpratsowka pol’skimi wladami planaw pa palanizatsȳi belaruskaga nasel’nitstva Paleskaga vayavodstva (1921-1939 gadȳ)’, Gistorȳya – prablemȳ vȳkladannya, 2 (2006). ; Kastsyuk Mikhail P. (ed.), Gistorȳya Belarusi, 5 vols. (Minsk, 2005-8). ; Krivut’ Vitaliĭ I., Molodezhnaya polityka pol’skikh vlasteĭ na territorii Zapadnoĭ Belarusi (1926-1939 gg.) (Minsk, 2008). ; Leszczełowski Franciszek, ‘Stosunki narodowościowe i potrzeby kulturalne na Polesiu’, in Polska Macierz Szkolna na Polesiu (Warsaw, 1939). ; Majecki Henryk, ‘Problem samookreślenia narodowego Poleszuków w Polsce okresu międzywojennego’, Zagaroddze, 3 (2001) (Matérȳyalȳ navykova-krayaznawchaĭ kanferéntsȳi ‘Palesse w XX stagoddzi’ 1-4 chérvenya 2000 g.), 153. ; Mironowicz Eugeniusz, Białoruś (2nd extended edn., Historia Państw Świata w XX Wieku, Warsaw, 2007). ; Misiyuk V.S., ‘Fenomen “tuteĭshikh” i natsional’nye protsessy v polesskom voevodstve (1921-1939 gg.)’, in Gistorȳka-kul’turnaya sladchȳna Bréstska-Pinskaga Palessya: pamizh minulȳm i buduchȳnyaĭ (da 45-goddzya g. Stolina). Zbornik matérȳyalaw navukovaĭ kanferéntsȳi 28-29 verasnya 2005 goda, pt. 1 (Brest, 2006), 209. ; Nikonov A. and Suvorov A., ‘Politika 2-ĭ Rechi Pospolitoĭ po “uluchsheniyu” kul’turnoĭ situatsii v poleskom voevodstve’, Moladz’ Berastseĭshchȳnȳ, 1 (1995), 23. ; Obrębski Józef, Polesie, ed. Anna Engelking (Studia etnosocjologiczne, 1, Warsaw, 2007). ; Ogonowski Jerzy, Uprawnienia językowe mniejszości narodowych w Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939 (Warsaw, 2000). ; Stawecki Piotr, Następcy Komendanta. Wojsko a polityka wewnętrzna Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1935-1939 (Warsaw, 1969). ; Szubański Rajmund, Plan operacyjny ‘Wschód’ (Warsaw, 1993). ; Śleszyński Wojciech, ‘Polesie w polityce państwa polskiego’, in Śleszyński Wojciech (ed.), Polesie w polityce rządów II Rzeczypospolitej (Dokumenty do Dziejów Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej, Białystok and Cracow, 2009). ; Śleszyński Wojciech, Bezpieczeństwo wewnętrzne w polityce państwa polskiego na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (Seria Wschodnia, Warsaw, 2007). ; Tołpa Stanisław, Śladami łosia. Z wędrówek po Polesiu (Lvov, 1936). ; Tomaszewski Jerzy, ‘Rozprawa Rudolfa Roleckiego poświęcona Czudzinowi’, Białoruskie Zeszyty Historyczne, xxvi (2006). ; Tomaszewski Jerzy, Ojczyzna nie tylko Polaków. Mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918-1939 (Warsaw, 1985). ; Tomaszewski Jerzy, Z dziejów Polesia 1921-1939. Zarys stosunków społeczno-ekonomicznych (Warsaw, 1963). ; Traba Robert, ‘Wschodniopruskość’. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec (Olsztyn, 2007). ; Vabishchévich Alyaksandr M., ‘Palanizatsȳya pravaslawnaĭ tsarkvȳ w Zakhodnyaĭ Belarusi w drugoĭ palove 1930-kh gg.: planȳ i praktȳchnaya réalizatsȳya’, in Pravoslavie v dukhovnoĭ zhizni Belarusi: sbornik materialov mezhdunarodnoĭ nauchno-prakticheskoĭ konferentsii, Brest, 25-26 aprelya 2007 g. (Brest, 2008). ; Vabishchévich Alyaksandr M., ‘Stan édukatsȳi w zakhodnepaleskim régiëne w 1921-1939 gg.’, Berastseĭski Khranograf, 2 (1999). ; Vabishchévich Alyaksandr M., Asveta w Zakhodnyaĭ Belarusi (1921-1939 gg.) (Brest, 2004). ; Vabishchévich Alyaksandr M., Natsȳyanal’na-kul’turnae zhȳtstsë Zakhodnyaĭ Belarusi (1921-1939 gg.) (Brest, 2008). ; Widacki Jan (ed.), Kresy w oczach oficerów KOP (Katowice, 2005). ; Zagidulin A.M., ‘Dérzhawnaya palitika Pol’shchȳ w galine belaruskaĭ adukatsȳi (1921-1939 gg.)’, Vesnik GrDU, ser. 1, no. 2 (2005).

Czasopismo/Seria/cykl:

Acta Poloniae Historica

Tom:

109

Strona pocz.:

61

Strona końc.:

79

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55749 ; 0001-6829

Źródło:

IH PAN, sygn. A.295/109 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296/109 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji