Object

German Transmigrants in Poznań – a Specific Subject for Ethnological Study
This publication is protected by copyright. Check the terms of use in the publication description.
This publication is protected by copyright. Check the terms of use in the publication description.

Title: German Transmigrants in Poznań – a Specific Subject for Ethnological Study

Creator:

Szczepaniak-Kroll, Agnieszka

Date issued/created:

2010-2011

Resource Type:

Article

Subtitle:

Ethnologia Polona 31-32 (2010-2011)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszwa

Description:

24 cm

Abstract:

Transnationalism is closely associated with globalisation processes, the progress of civilisation and advances in technology. It is a characteristic kind of migration, where migrants move back and forth between the country of origin and current state of residence, functioning in the social, political and cultural contexts of both, creating a “transnational social space”. The confrontation of previous behaviours, habits and values with new experiences results in specific changes caused by a state of “being between”, affecting lifestyle, opinions about oneself and others, the stereotypical perception of “others”, and attitudes towards such matters as work, friendship, family life, etc. The transformations occurring during the process of adaptation tend not to apply to deeply rooted values and do not lead to assimilation, which in the past was a frequent consequence of migration. These issues constitute the subject of a study the present author has been conducting since 2008, and which the Ministry of Science and Higher Education (MNiSW) began funding in 2009 as part of the grant “Transnationalism in the Polish-German Context. Germans in Poznań and Poles in Berlin”. The majority of Germans living in Poznań represent a transmigrant community. This paper presents a profile of the group and identifies the main problems the author encountered while researching it

References:

Bär Max, 1882, Die „Bamberger” bei Posen, Commissions=Verlag von Joseph Jolowicz, Posen ; Baranowski Ignacy Tadeusz, 1915, Wsie holenderskie na ziemiach polskich, Przegląd Historyczny, vol. XIX., pp. 64–82 ; Basch Linda, Glick Schiller Nina, Szanton Blanc Christina, 1997, Nations Unbound. Transnational Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritorialized Nation-States, Gordon and Breach (4th edition, 1st edition 1994), Amsterdam ; Bolten Jürgen, 2006, Interkulturowa kompetencja, Wyd. Naukowe UAM, Poznań ; Charmaz Kathy, 2009, Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, PWN, Warszawa ; Cyrus Robert, 2004, Stereotypy w działaniu. Praktyczne znaczenie narodowych schematów u polskiego transmigranta. [in:] Polska–Niemcy. Pogranicze kulturowe i etniczne, ed. M. Buchowski, A. Brencz, Wyd. Poznańskie, Wrocław–Poznań, pp. 207–219 ; Darieva Tsypylma, 2007, Migrationsforchung in der Ethnologie. [in:] Ethnizität and Migration. Einführung in Wissenschaft und Arbeitsfelder, ed. B. Schmidt-Lauber, Dietrich Reimer Verlag, Berlin: pp. 69–95 ; Dralle Lothar, 1991, Die Deutschen in Ostmittel- und Osteuropa. Ein Jahrtausend europäischer Geschichte, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt ; Faist Thomas, 2000, The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Social Spaces, Clarendon Press, Oxford ; Glorius Birgit, 2007, Transnationale soziale Räume polnischer Migranten in Leipzig, [in:] Von Polen nach Deutschland und zurück. Die Arbeitsmigration und ihre Herausforderungen für Europa, ed. M. Nowicka, Transcript Verlag, Bielefeld, pp. 135–161 ; Grycz Marian, 1964, Handel Poznania 1550–1655, Prace Wydziału Prawa UAM w Poznaniu, Poznań ; Hammersley Martyn, Atkinson Paul, 2000, Metody badań terenowych, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań ; Hannerz Ulf, 2007, Das Lokale und das Globale: Konitinuität und Wandel, [in:] Ethnizität und Migration. Einführung in Wissenschaft und Arbeitsfelder, ed. B. Schmidt-Lauber, Reimer Verlag, Berlin, pp. 95–115 ; Hess Sabine, 2007, Transnationalismus und Demistyfizierung des Lokalen, [in:] Ethnizität und Migration. Einführung in Wissenschaft und Arbeitsfelder, ed. B. Schmidt Lauber, Reimer Verlag, Berlin, pp. 179–195 ; Konecki Krzysztof Tomasz, 2000, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa ; Kossmann Oskar, 1978, Die Deutschen in Polen seit der Reformation historisch-geographische Skizzen: Siedlung, Sozielstriktur, Wirtschaft, J.G. Herder – Institut, Marburg/Lahn ; Kvale Steinar, 2010, Prowadzenie wywiadów, PWN, Warszawa ; Malewska-Peyre Hanna, 2000, Ciągłość i zmiana tożsamości, Kultura i społeczeństwo, no. 1, vol. XLIV, pp. 129–144 ; Maas Walter, 1938 Die Posener Hauländereien, sonder Abdruck aus Heft 34 der Deutschen Wissenschaftlichen Zitschrift für Polen, Verlag der historischen Gesellschaft für Posen, Poznań ; Marx Elżbieta, 2000, Przełamywanie szoku kulturowego. Czego potrzebujesz aby odnieść sukces w międzynarodowym biznesie, Wyd. Placet, Warszawa ; Mau Steffen, 2007, Transnationale Vergesellschaftung. Die Entgrenzung sozialer Lebenswelten, Campus Verlag, Frankfurt/New York ; Murdoch Anna, 1999, Współpraca z cudzoziemcami w firmie, Wyd. Poltext, Warszawa ; Paradowska Maria, 1998, Bambrzy. Mieszkańcy dawnych wsi miasta Poznania, Media Rodzina of Poznań, Poznań ; Pries Ludger, 1999, New Migration in Transnational Spaces, [in:] Migration and Transnational Social Spaces, ed. L. Pries, Ashgat, Aldershot, Brookfield, Singapore, Sydney, pp. 1–35 ; Pries Ludger, 2008, Die Transnationalisierung der sozialen Welt. Sozialeräume jenseits von Nationalgesellschaften, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main ; Rancew-Sikora Dorota, 2007, Analiza konwersacyjna jako metoda badania rozmów codziennych, Wyd. Trio, Warszawa ; Rusiński Władysław, 1959, Dzieje wsi wielkopolskiej, Wyd. Poznańskie, Poznań ; Schmidt Erich ,1904, Geschichte des Deutschtums im Lande Posen unter polnischer Herrschaft. Wyd. Mittler’sche Buchhandlung, Bromberg ; Słodownik Luiza, 2006, „Oczywistość” i „nieoczywistość” kulturowa. Adaptacja do kultury polskiej oraz przemiany jej obrazu w doświadczeniach studentów zagranicznych. [in:], Kulturowe wymiary migracji do Polski. Studia Socjologiczne, ed. S. Łodziński, E. Nowicka, Wyd. Prolog, Warszawa, pp. 24–61 ; Szlachcicowa Irena, 2003, Trwanie i zmiana: między generacyjne różnice w strategiach opracowywania zmiany społecznej, [in:] Biografia a tożsamość, ed. I. Szlachcicowa, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pp. 3–23 ; Szczepaniak-Kroll Agnieszka, 2002, The Problem of Emigration from Bamberg to Poland, Russia, and Hungary in the 18th Century, Ethnologia Polona, vol. 23, pp. 85–112 ; Szczepaniak-Kroll Agnieszka, 2004, The Role of the Bambers In the Economic and Cultural Life of Poznań in the 18th Through the 20th Centuries, Ethnologia Polona, vol. 25, pp. 43–65 ; Szczepaniak-Kroll Agnieszka, 2005, Problemy adaptacji Bambrów poznańskich w XVIII w. w świetle materiałów Archiwalnych, Lud, vol. XXXIX, pp. 205–225 ; Zientara Benedykt, 1988, Społeczeństwo polskie XIII–XV wieku, [in:] Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, ed. I. Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, J. Żarnowski, Książka i Wiedza, Warszawa, pp. 86–213

Relation:

Ethnologia Polona

Volume:

31-32

Start page:

85

End page:

97

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61370 ; oai:rcin.org.pl:61370 ; 0137-4079

Source:

IAiE PAN, call no. P 366 ; IAiE PAN, call no. P 367 ; IAiE PAN, call no. P 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information