Obiekt

Tytuł: Doświadczenie odmienności kultur we współczesnej Europie

Twórca:

Kowalska, Jolanta

Data wydania/powstania:

2012

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Etnografia Polska 56 Z. 1-2 (2012)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

Bauman Zygmunt 2005, Europa – niedokończona przygoda, Wyd. Literackie, Kraków
Bauman Zygmunt 2011, Kultura w płynnej nowoczesności, Agora SA, Warszawa
Bosshard-Młynarczyk Magdalena 1993, Imigracje do Szwajcarii a kwestia społeczeństwa wielokulturowego, Etnografia Polska, t. 37, z. 1, s. 59–80
Buchowski Michał 2004, Zrozumieć innego. Antropologia racjonalności, Anthropos, t. 13, Wydawnictwo UJ, Kraków
Delanty Gerard 1999, Odkrywanie Europy. Idea, tożsamość, rzeczywistość, Zmieniająca się Europa, PWN, Warszawa
Dziedzic Malwina 2012, Małżeństwo narodowe, Polityka, nr 48, 28.11.2012, s. 22–24
Elias Norbert 2011, O procesie cywilizacji, WAB, Warszawa
Gadamer Hans-Georg 1992, Dziedzictwo Europy (eseje), Bibliotheca Aletheia, Wydawnictwo Spacja, Warszawa
Kapuściński Ryszard 2004, Lapidaria, Czytelnik, Warszawa
Kapuściński Ryszard 2006, Ten Inny, Znak, Kraków
Kapuściński Ryszard, Bereś Witold, Burnetko Krzysztof 2007, Kapuściński: nie ogarniam świata, Świat Książki, Warszawa
Łazarkiewicz Cezary 2012, Łagodna brunatna fala, Newsweek Polska, nr 48, 26.11–02.12.2012, s. 18–21
Łuczenko Paweł 2006, Zrozumieć własną kulturę. Antropologia współczesności w Polsce, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków
Nowicki Maciej 2012, Samotne wilki, Newsweek Polska, nr 48, 26.11–02.12.2012, s. 26–28
Ortega y Gasset Jose 1982, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, PWN, Warszawa
Raabe Katharina, Sznajderman Monika (red.) 2006, Znikająca Europa, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec
Stankiewicz Andrzej 2012, Prawie jak Breivik, Wprost, nr 48, 2.12.2012, s. 26–28
Steiner George 2004, The idea of Europe, Nexus Institute, Tilburg
Szulc Anna 2012, Niewidoczność, Newsweek Polska, nr 48, 26.11–02.12.2012, s. 14–17
Todorova Maria 2008, Bałkany wyobrażone, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec
Ugresić Dubravka 2008, Nikogo nie ma w domu, Znak, Kraków
Bauman Zygmunt 2011, Kultura w jednoczącej się Europie, http://www.culturecongress.eu/europa/bauman (odsłona z 12.12.2011)
Scheffer Paul 2011, Obca Europa: Po co są granice?, http://www.culturecongress.eu/theme/theme_alien_europe/scheffer (odsłona z dn. 12.12.2011)
Szkołut Tadeusz 2006, Inny Kapuścińskiego, http://www.akcentpismo.pl/pliki/nr3.06/szkolut.html (odsłona z dn. 12.12.2011)
Ugresić Dubravka 2011, Mur runął na nas wszystkich, http://www.culturecongress.eu/theme/theme_masses_of_culture/ugresic (odsłona z dn. 12.12.2011)

Czasopismo/Seria/cykl:

Etnografia Polska

Tom:

56

Zeszyt:

1-2

Strona pocz.:

31

Strona końc.:

42

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61117 ; 0071-1861

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 325 ; IAiE PAN, sygn. P 326 ; IAiE PAN, sygn. P 327 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji