Obiekt

Tytuł: Adaptacja niemieckich transmigrantów w Poznaniu

Twórca:

Szczepaniak-Kroll, Agnieszka

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Etnografia Polska 54 Z. 1-2 (2010)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

Appiah Anthony 2007, Wstęp, [w:] Globalizacja. Eseje o nowej mobilizacji ludzi i pieniędzy, red. S. Sassem, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. IX–XIII
Appadurai Arjun 2005, Nowoczesność bez granic: Kulturowe wymiary globalizacji, Wydawnictwo Universitas, Kraków
Babiński Grzegorz 2007, Transnacjonalizm... I co dalej z tego wynika dla badań najnowszej polskiej emigracji, Przegląd Polonijny, z. 2, s. 115–131
Chutnik Monika 2007, Szok kulturowy. Przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie, Universitas, Kraków
Darieva Tsypylma 2007, Migrationsforschung in der Ethnologie, [w:] Ethnizität und Migration, red. B. Schmidt-Lauber, Reimer Verlag, Berlin, s. 69–93
Fäber Christoph 2007, Expatrates-Mitarbeitersendung ins Ausland, Grin Verlag, Norderstedt
Hammerschmidt Daniela 2008, Transnationalität, Transmigration und Transnationale Biographien, Grin Verlag, Norderstedt
Hanerz Ulf 2007, Das Lokale und das Globale: Kontinuität und Wandel, [w:] Ethnizität und Migration, red. B. Schmidt-Lauber, Reimer Verlag, Berlin, s. 95–113
Hess Sabine 2007, Transnationalismus und die Demystifizierung des Lokalen. [w:] Ethnizität und Migration, red. B. Schmidt-Lauber, Reimer Verlag, Berlin, 179–193
Hofstede Geert 2007, Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Kownacka Ewa, Kempska Agnieszka 2001, Poczucie swojskości i obcości w procesie akulturacji, [w:] Swojskość i obcość. O akulturacji migrantów w Polsce, red. H. Malewska-Peyre, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa, s. 77–100
Malewska-Peyre Hanna 1992, Ja wśród swoich i obcych, [w:] Tożsamość a odmienność kulturowa, red. P. Boski, M. Jarymowicz, H. Malewska-Peyre, Instytut Psychologii PAN, Warszawa, s. 15–66
Matsumoto David, Juang Linda 2007, Psychologia międzykulturowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
Nowicka Ewa, Łodziński Sławomir 2001, U progu otwartego świata. Poczucie polskości nastawienie Polaków wobec cudzoziemców w latach 1988–1998, Wydawnictwo Nomos, Kraków
Posern-Zieliński Aleksander 2000, Między asymilacją a zachowaniem tożsamości, [w:] Być Polakiem w Niemczech, red. A. Wolff-Powęska, E. Schulz, Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, Poznań, s. 63–94
Pries Ludger 2001, Internationale Migration, Transcript Verlag, Bielefeld
Pries Ludger 2008, Die Transnationalisierung der sozialen Welt, Suhrkamp, Frankfurt am Main
Ratajczak Magdalena 2006, Komunikacja międzykulturowa. Wybrane zagadnienia, [w:] Pomiędzy kulturami. Szkice z komunikacji międzykulturowej, red. M. Ratajczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 11–23
Szczepaniak-Kroll Agnieszka 2009, Transnacjonalizm w kontekście polskim na przykładzie środowiska niemieckich biznesmenów w Poznaniu, Etnografia Polska, t. LIII, z. 1–2, s. 91–112
Świstak Patrycja 2006, Adaptacja Hiszpanów do życia w środowisku polskim, [w:] Kulturowe wymiary migracji do Polski. Studia Socjologiczne, red. E. Nowicka, S. Łodziński, Wydawnictwo Prolog, Warszawa
Wróblewska-Pawlak Krystyna 1995, Dwujęzyczność a dwukulturowość, [w:] Komunikacja międzykulturowa. Zbliżenia i impresje, red. A. Kapciak, L. Koroporowicz, A. Tyszka, Instytut Kultury, Warszawa, s. 69–77
Wrzesiński Wojciech 2007, Sąsiad, czy wróg? Ze studiów nad kształtowaniem obrazu Niemca w Polsce w latach 1795–1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
www.dwk-poznan.pl , Deutsch-Polnischer Wirtschaftskreis, 05.05.2011r.
www.udsc.gov.pl Urząd ds. Cudzoziemców, 05.05.2011r.
www.mpips.gov.pl/index.php?gld=557&news_id=1426, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, 05.05.2011r

Czasopismo/Seria/cykl:

Etnografia Polska

Tom:

54

Zeszyt:

1-2

Strona pocz.:

131

Strona końc.:

153

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61588 ; 0071-1861

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 325 ; IAiE PAN, sygn. P 326 ; IAiE PAN, sygn. P 327 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji