Object

Title: Święto Kurban-Bajram w Bułgarii - o etnicznych odmianach świętowania. Refleksje etnologiczne z badań terenowych

Creator:

Kijewska, Anna ; Kuźma, Inga

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article

Subtitle:

Etnografia Polska 53 Z. 1-2 (2009)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

References:

Antonowicz - Bauer Lucyna, Dubiński Aleksander 1983, Słownik turecko-polski i polsko-turecki, Wiedza Powszechna, Warszawa
Benjamin Walter 1975, Twórca jako wytwórca, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań
Blagoev Goran 2004, Kurban”t w tradiciâta na b”lgarite műsűlmani, Akademičnoto Izdatelstvo Marin Drinov, Sofiâ
Ciarka Ryszard 1992, Widzieć, odczuwać, myśleć. Rozmowa z Jackiem Olędzkim, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, nr 3-4, s. 215-218
Czachowski Hubert 1994, O fotografii i etnografii, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, nr 1-2, s. 111-112
Danaiłow Georgi 2005, Dom na skraju świata, Wydawnictwo Dialog, Warszawa
Danecki Janusz 1997, Kultura islamu. Słownik, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
Danecki Janusz 2007, Podstawowe wiadomości o islamie, Wydawnictwo Dialog, Warszawa
Ferrarini Lorenzo 2006, Tre preghiere collettive dei musulmani milanesi. Spunti di riflessione sulla fotografia etnografica, ACHAB. Rivisto di Antropologia, nr 9, s. 42-46
Guliński Stanisław 1999, Alewizm i bektaszyzm. Historia i rytuał, Nomos, Kraków
Givre Olivier 2002, Le kourban: pratiques sacrificielles et la religiosité populaire en Bulgarie, Études balkaniques: état des savoirs et pistes de recherche, Association française d.études sur les Balkans, 19-20 decembre, www.afebalk.org
Jędrzejewska Paulina 2008, Antropologiczna analiza obrazu na przykładzie fotografii, Przegląd Socjologii Jakościowej, t. IV, nr 1, s. 36-70
Kolewa Tatiana 1968, Rodzina i stosunki rodzinne w społeczności Bułgarów rodopskich, Etnografia Polska, t. XII, s. 431-451
Öztop Ömer -Ûztop Ûmer 2000, Islâm.da iman ve ibadet eslaslarý. Namaz hocasý . Osnovata na vjara i ibadeta w isljama (Namaz hod.asy), b.w., Istanbul-Istambul
Leksykon. 2003, Leksykon wiedzy o Turcji, red. T. Majda, Wydawnictwo Dialog, Warszawa
Marušiakova Elena 1993, Otno.eniâ me.du ciganskite grupi v B.lgariâ, [w:] Etnièeskata kartina na B.lgariâ (prouèvaniâ 1992), b.w., Sofiâ, s. 7-17
Marušiakova Elena, Popov Veselin 2007, Dialekt/ezik i identičnost pri ciganite (na primera na B.lgariâ), Studii Romani, t. VII, s. 315-325
Mikov Lûbomir 2007, Kultova arhitektura i izkustvo na heterodoksnite mûsûlmani v B.lgariâ (XVI.XX vek). Bekta.i i k.z.lba.i/alevii, Akademiènoto Izdatelstvo Marin Drinov, Sofiâ
Olechnicki Krzysztof 2003, Antropologia obrazu, Oficyna Naukowa, Warszawa
Sikora Sławomir 1994, Fotografia schyłku wieku. Fotografia i mit, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, nr 1-2, s. 113-121
Strączek Tomasz 2005, Zabić aby żyć, [w:] Regiony, granice, rubież, red. L. Mróz, M. Zowczak, K. Waszczyñska, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 193-204
S”botinova Donka 2002, Semejnik ili koleloto na života. Obièai i obredi na b.lgari, turci i cigani/roma, Izdatelstvo i Peèatnica RITT, Filistra
Wejbert - Wąsiewicz Ewelina 2008, Sztuka fotografii etycznej. Pamięci Susan Sontag, Kultura Współczesna, nr 2, s. 214-227
Wright Terence 1994, Antropolog jako artysta: fotografie z Trobriandów, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, nr 1-2, s. 181-186
Zowczak Magdalena 2005, Apokryficzne interpretacje kurbanu jako ofiary chrześcijańskiej, [w:] Regiony, granice, rubieże, red. L. Mróz, M. Zowczak, K. Waszczyńska, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 205-224
click here to follow the link

Relation:

Etnografia Polska

Volume:

53

Issue:

1-2

Start page:

61

End page:

90

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61563 ; 0071-1861

Source:

IAiE PAN, call no. P 326 ; IAiE PAN, call no. P 327 ; IAiE PAN, call no. P 325 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information