Obiekt

Tytuł: Święto Kurban-Bajram w Bułgarii - o etnicznych odmianach świętowania. Refleksje etnologiczne z badań terenowych

Twórca:

Kijewska, Anna ; Kuźma, Inga

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Etnografia Polska 53 Z. 1-2 (2009)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

il. ; 24 cm

Bibliografia:

Antonowicz - Bauer Lucyna, Dubiński Aleksander 1983, Słownik turecko-polski i polsko-turecki, Wiedza Powszechna, Warszawa ; Benjamin Walter 1975, Twórca jako wytwórca, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań ; Blagoev Goran 2004, Kurban”t w tradiciâta na b”lgarite műsűlmani, Akademičnoto Izdatelstvo Marin Drinov, Sofiâ ; Ciarka Ryszard 1992, Widzieć, odczuwać, myśleć. Rozmowa z Jackiem Olędzkim, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, nr 3-4, s. 215-218 ; Czachowski Hubert 1994, O fotografii i etnografii, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, nr 1-2, s. 111-112 ; Danaiłow Georgi 2005, Dom na skraju świata, Wydawnictwo Dialog, Warszawa ; Danecki Janusz 1997, Kultura islamu. Słownik, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa ; Danecki Janusz 2007, Podstawowe wiadomości o islamie, Wydawnictwo Dialog, Warszawa ; Ferrarini Lorenzo 2006, Tre preghiere collettive dei musulmani milanesi. Spunti di riflessione sulla fotografia etnografica, ACHAB. Rivisto di Antropologia, nr 9, s. 42-46 ; Guliński Stanisław 1999, Alewizm i bektaszyzm. Historia i rytuał, Nomos, Kraków ; Givre Olivier 2002, Le kourban: pratiques sacrificielles et la religiosité populaire en Bulgarie, Études balkaniques: état des savoirs et pistes de recherche, Association française d.études sur les Balkans, 19-20 decembre, www.afebalk.org ; Jędrzejewska Paulina 2008, Antropologiczna analiza obrazu na przykładzie fotografii, Przegląd Socjologii Jakościowej, t. IV, nr 1, s. 36-70 ; Kolewa Tatiana 1968, Rodzina i stosunki rodzinne w społeczności Bułgarów rodopskich, Etnografia Polska, t. XII, s. 431-451 ; Öztop Ömer -Ûztop Ûmer 2000, Islâm.da iman ve ibadet eslaslarý. Namaz hocasý . Osnovata na vjara i ibadeta w isljama (Namaz hod.asy), b.w., Istanbul-Istambul ; Leksykon. 2003, Leksykon wiedzy o Turcji, red. T. Majda, Wydawnictwo Dialog, Warszawa ; Marušiakova Elena 1993, Otno.eniâ me.du ciganskite grupi v B.lgariâ, [w:] Etnièeskata kartina na B.lgariâ (prouèvaniâ 1992), b.w., Sofiâ, s. 7-17 ; Marušiakova Elena, Popov Veselin 2007, Dialekt/ezik i identičnost pri ciganite (na primera na B.lgariâ), Studii Romani, t. VII, s. 315-325 ; Mikov Lûbomir 2007, Kultova arhitektura i izkustvo na heterodoksnite mûsûlmani v B.lgariâ (XVI.XX vek). Bekta.i i k.z.lba.i/alevii, Akademiènoto Izdatelstvo Marin Drinov, Sofiâ ; Olechnicki Krzysztof 2003, Antropologia obrazu, Oficyna Naukowa, Warszawa ; Sikora Sławomir 1994, Fotografia schyłku wieku. Fotografia i mit, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, nr 1-2, s. 113-121 ; Strączek Tomasz 2005, Zabić aby żyć, [w:] Regiony, granice, rubież, red. L. Mróz, M. Zowczak, K. Waszczyñska, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 193-204 ; S”botinova Donka 2002, Semejnik ili koleloto na života. Obièai i obredi na b.lgari, turci i cigani/roma, Izdatelstvo i Peèatnica RITT, Filistra ; Wejbert - Wąsiewicz Ewelina 2008, Sztuka fotografii etycznej. Pamięci Susan Sontag, Kultura Współczesna, nr 2, s. 214-227 ; Wright Terence 1994, Antropolog jako artysta: fotografie z Trobriandów, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, nr 1-2, s. 181-186 ; Zowczak Magdalena 2005, Apokryficzne interpretacje kurbanu jako ofiary chrześcijańskiej, [w:] Regiony, granice, rubieże, red. L. Mróz, M. Zowczak, K. Waszczyńska, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 205-224 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Czasopismo/Seria/cykl:

Etnografia Polska

Tom:

53

Zeszyt:

1-2

Strona pocz.:

61

Strona końc.:

90

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61563 ; 0071-1861

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 325 ; IAiE PAN, sygn. P 326 ; IAiE PAN, sygn. P 327 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji