Obiekt

Tytuł: Uchodźcy: Doświadczenie przemocy i narracje o niej

Twórca:

Słodzinka, Natalia

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Etnografia Polska 53 Z. 1-2 (2009)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

Declich Francesca 2001, When silence makes history. Gender and memories of war violence in Somalia, [w:] Anthropology of violence and conflict, red. B. Schmidt, I. Schroder, Routledge, London.New York, s. 161-175
Jackson Michael 2002, The politics of storytelling. Violence, transgression and intersubjectivity, Museum Tusculanum Press, Kopenhaga
Kaniowska Katarzyna 2003, Przemoc jako przedmiot badań w antropologii, Przegląd Socjologiczny, t. 53, s. 179-203
Littlewood Roland 1997, Military rape, Anthropology today, vol. 13, no 2, s. 7-14
Łodziński Sławomir, Ząbek Maciej 2008, Uchodźcy w Polsce: próba spojrzenia antropologicznego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa
Nahoum - Grappe Veronique 2007, Gwałt jako broń wojenna, [w:] Czarna Księga Kobiet, red. C. Ockrent, Wydawnictwo WAB, Warszawa, s. 47-61
Śniadecka - Kotarska Magdalena 2004, Przyczyny udziału kobiet w walkach powstańczych . guerrilli w Ameryce Łacińskiej, Etnografia Polska, t. 48, z. 1-2, s. 177-196
The Human Rights Watch... 1995, The Human Rights Watch global report on women.s human rights, red. L. Sarah, R. Regan, Human Rights Watch, New York, s. 31-49
UNHCR 1994, Women in Somalia, Refugee Survey Quarterly, Vol. 13, s. 92-115
Zarkov Dubravka 2006, Towards a new theorizing of women, gender and war, [w:] Handbook of gender and women.s studies, red. K. Davis, M. Evans, J. Lorber, SAGE Publications Ltd, London, s. 214-233
www.udsc.gov.pl (stan na 29.03.2009)
www.unhcr-budapest.org/poland (stan na 29.03.2009)

Czasopismo/Seria/cykl:

Etnografia Polska

Tom:

53

Zeszyt:

1-2

Strona pocz.:

133

Strona końc.:

146

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61566 ; 0071-1861

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 325 ; IAiE PAN, sygn. P 326 ; IAiE PAN, sygn. P 327 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji