Obiekt

Aleksander Branickis Wanderungen am Nil. Auf der Suche nach den ersten polnischen Ausgrabungen in Ägypten im 19. Jahrhundert
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.

Tytuł: Aleksander Branickis Wanderungen am Nil. Auf der Suche nach den ersten polnischen Ausgrabungen in Ägypten im 19. Jahrhundert

Twórca:

Gałczyńska, Cecylia Zofia

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Archeologia 64 (2013)

Wydawca:

Wydawnictwo IAE PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

31 cm

Bibliografia:

Aftanazy, R. 1997. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, Bd. 11, Warszawa ; Anonymus (Red.), 1936. „Branicki Konstanty”, in: W. Konopczyński (Hg.), Polski Słownik Biografi czny (Beyzym Jan–Brownsford Marja), Bd. 2, Kraków, 407 ; Antoniewicz, W. 1928. „Muzea wileńskie. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, Źródła Mocy (Wilno) Nr. 4, 32–44 ; Babraj, K. und H. Szymańska. 2000. Bogowie starożytnego Egiptu, Kraków ; Banaś, M. 2006. Michał Żmigrodzki (1848–1919). Pisarz, estetyk, bibliotekarz, Sucha Beskidzka ; Banzemer, I. 1899. „Muzeum archeologiczne w Wilnie”, Światowit 1, 157–159 ; Baranowicz, E. 1927. „Biblioteka i zbiory hr. Tarnowskich w Suchej”, Nauka Polska 8, 143 ; Blombergowa, M.M. 1992. „W sprawie towarzystw naukowych, działających w Wilnie w XIX i na początku XX wieku”, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 37/1, 69–76 ; Blombergowa, M.M. 1997. „Zbiory, kolekcje, muzea, tworzone przez Polaków w Imperium Rosyjskim (poza Królestwem) w XIX i na początku XX wieku”, Kwartalnik Historii Naukii Techniki 42/2, 91– 92 ; Branicka-Krasińska, E. 1995–1996. Świadek epoki. Listy Elizyz Branickich Krasińskiej z lat 1835–1876. Z rękopisu odczytał, wybrał, skomentował i wstępem opatrzył Z. Sudolski, przekł.U. Sudolska, Bd. 1– 4, Warszawa ; Brensztejn, M.E. o.J., Członkowie Wileńskiej Komisji Archeologicznej, Biblioteka Narodowa, Warszawa, Manuskript IV,10641, 201 ; Cehak-Hołubowiczowa, H. 1936/1937. „Muzeum Starożytności Wileńskiej Komisji Archeologicznej, a Muzeum Archeologiczne Uniwersytetu Stefana Batorego”, Światowit 17, 9–13 ; Chartanowicz, M.F. und G. Karczmarz. 1988. „Komisje archeograficzne i archeologiczne wileńskie w latach 1842–1915”, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 4, 957– 980 ; Chwalewik, E. 1926. Zbiory polskie, Bd. 2, Warszawa ; Demidziuk, K. 1999. „100 lat Śląskiego Muzeum Przemysłu Artystycznegoi Starożytności”, Silesia Antiqua 40, 173–183 ; Dolińska, M. 2003. „Egipskie mumie i sarkofagi z kolekcji Uniwersytetu Warszawskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie”, in: J. Miziołek (Hg.), Kultura artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego,Warszawa, 445– 462 ; Dolińska, M. 2007. „Fragment wieka sarkofagu antropoidalnego. Depozyt Muzeum w Bielsku-Białej od 2002, in: Muzeum Narodowew Warszawie. Galeria sztuki starożytnej, Warszawa, 105 ; Dolińska, M. 2007. „Sarkofag kapłana Amenhotepa”, in: Muzeum Narodowe w Warszawie. Galeria sztuki starożytnej, Warszawa,106–107 ; Gałczyńska, C. 1966. „Le premier sarcophage égyptien en Pologne?“, in: M.L. Bernhard (Hg.), Mélanges offerts à Kazimierz Michałowski, Warszawa, 91–95 ; Gałczyńska, C. 2008. „Michał Tyszkiewicz (1828–1897). Z dziejówdziewiętnastowiecznej archeologii i kolekcjonerstwa”, Archeologia 59, 193–226 ; Gałczyńska, C. 2013. „Pierwsze sarkofagi egipskie w Polsce. Z histori izbiorów zabytków antycznych”, Materiały Archeologiczne 39, 241–262 ; Gałczyńska, C. 2014. „Kolekcja zabytków egipskich Michała Tyszkiewicza (1828–1897). Polski przyczynek do XIX-wiecznych wykopalisk nad Nilem”, in: S. Szafrański, M. Kądziela,M. Tobota und M. Ząbek (Hg.), Sztuka Afryki w kolekcjachi badaniach polskich, Szczecin, 319–343 ; Grąbczewska, M.M. 2013. „La Poésie des souvenirs. Album fotografii z Podróży Wschodniej Adama Potockiego i Katarzynyz Branickich Potockiej z lat 1852–1853 w zbiorach Biblioteki Narodowej (AFF.II-31)”, Rocznik Biblioteki Narodowej 43,113–166 ; Hołubowicz, W. 1933. Mumie egipskie w Wilnie, Wilno ; Kalergi, M. 1986. Listy do Adama Potockiego, oprac. H. Kenarowa, przekł. H. Kenarowa, R. Drojecka, Warszawa ; Kirkor, A.H. 1880. Przewodnik po Wilnie i jego okolicach, Wilno ; Krasiński, Z. 1975. Listy do Delfiny Potockiej, Bd. 1–3, oprac. Z. Sudolski, Warszawa ; Krasiński, Z. 1991. Listy do różnych adresatów, oprac. Z. Sudolski, Warszawa ; Kraszewski, J.I. 1993. Listy do rodziny 1863–1886, Wrocław ; Łukaszewicz, P. 1998. „Śląskie Muzeum Przemysłu Artystycznegoi Starożytności”, in: P. Łukaszewicz (Hg.), Muzea sztukiw dawnym Wrocławiu, Wrocław, 110–123 ; Maciesza, A. 1936. „Branicki Aleksander”, in: W. Konopczyński (Hg.), Polski Słownik Biografi czny (Beyzym Jan – Brownsford Marja), Bd. 2, Kraków, 397–398 ; Małysiak, H. 1986. Biblioteka Branickich i Tarnowskich w Suchej, Bielsko-Biała ; Mizerniuk, N. 2004. „Z historii Muzeum Starożytności w Wilnie”, Przegląd Wschodni 9/3, 605–656 ; Niwiński, A. 1988. 21st Dynasty Coffins from Thebes. Chronologicaland Typological Studies, Theben 5, Mainz ; Niwiński, A. 1993. „Excavations in a Late Period Priest’s Mummyat the National Museum Warsaw. Preliminary Report”, in: Atti del VI Congresso Internazionale di Egittologia, Bd. II,Turin, 353–361, pl. 5 ; Niwiński, A. 1998. „Some unusual amulets found in the Late Period mummies in Warsaw and Cracow”, in: W. Clarysse,A. Schoors und H. Willems (Hg.), Egyptian Religion: The Last Thousand Years. Studies Dedicated to the Memory of Jan Quaegebeur, Part I, Leuven, 179 –190 ; Niwiński, A. 2001. Mity i symbole starożytnego Egiptu, Warszawa ; Niwiński, A. 2003. Czekając na Herhora... Odkrywanie tajemnic Teb Stubramnych, Warszawa ; Pawłowski, S. 1989. „Zbiory antyczne Muzeum Okręgowegow Bielsku-Białej”, Watra. Rocznik Bielski, 77–86 ; Piotrowska, I. 1958. „Norwidiana nieznane”, Nowa Kultura 43/3, 5 ; Pruski, W. 1983. Dwa wieki polskiej hodowli koni arabskich, Warszawa ; Puget, W. 1998. Historyczne centrum Warszawy, Warszawa ; Putkowska, J. 2009. „Warszawskie podmiejskie rezydencje KazimierzaPoniatowskiego przy ul. Książęcej”, Kwartalnik Architekturyi Urbanistyki 2, 17–39 ; Ruszczyc, M. 1991. Dzieje rodu i fortuny Branickich, Warszawa ; Ryszkiewicz, A. 1975. Polonica na Zamku Montrésor, Poznań ; Słabczyński, W. 1973. Polscy podróżnicy i odkrywcy, Warszawa ; Spis przedmiotów. 1862. Spis przedmiotów ofi arowanych dla Muzeum Wileńskiego przez niektórych mieszkańców miastaportowego Kronsztat, Wilno ; Śliwa, J. 2005. „Stanisława Tarnowskiego wyprawy do Kairu (1858) i Wilna (1878). Komentarz archeologiczny”, Rocznik Biblioteki PAU i PAN w Krakowie 50, 181–186 ; Śliwa, J. 2012. „Egipski sarkofag i mumia w zbiorach Uniwersytetu Jagiellońskiego”, in: J. Śliwa, Badacze, kolekcjonerzy, podróżnicy. Studia z dziejów zainteresowań starożytniczych, Regiony Historia Kultura 7, Kraków, 123–133 ; Śliwa, J. 2012. „Pan Tepa w Egipcie”, in: J. Śliwa, Badacze, kolekcjonerzy, podróżnicy. Studia z dziejów zainteresowań starożytniczych, Regiony Historia Kultura 7, Kraków, 285–299 ; Taczanowski, W. 1864. „Wiadomość o okazach zwierząt egipskich darowanych Gabinetowi Zoologicznemu”, Biblioteka Warszawska 3, 494–495 ; Tarnowski, S. 2008. Z Dzikowa do Ziemi Świętej, wstęp i oprac.G. Nieć, Kraków ; Tarnowski, S. 2010. Domowa kronika dzikowska. Rok 1858, oprac.G. Nieć, Kraków ; Tarwid, W. 1948. „Dziedzicki Henryk”, in: W. Konopczyński (Hg.), Polski Słownik Biografi czny (Dunin Rodryg – Firlej Henryk), Bd. 6, Kraków, 129–130 ; Tracz, M. 2009. „Arystokratyczna podróż nilowa w listach Adama hr. Potockiego i na winietkach Franciszka Tepy z roku1852/1853”, in: P. Krasny und D. Ciarkowski (Hg.), Sztukai podróżowanie: Studia teoretyczne i historyczno-artystyczne, Kraków, 119–147 ; Tyldesley, J. 2005. Egipt. Jak zaginiona cywilizacja została nanowo odkryta. Tłum. D. Niedziółka, Warszawa ; Tyszkiewicz, J. 1976. „Udział Polaków w rozwoju archeologii”,in: M.A. Krąpiec, P. Taras und J. Turowski (Hg.), Wkład Polakówdo kultury świata, Lublin, 303–306 ; Tyszkiewicz, M. 1994. Egipt zapomniany czyli Michała hr. Tyszkiewicza Dziennik podróży do Egiptu i Nubii (1861–1862) oraz180 rycin z XIX wieku, oprac. i wstęp A. Niwiński, Warszawa ; Waga, A. 1865. „Pobyt w Kairze”, Tygodnik Ilustrowany 11, Nr. 286,100–101; Nr. 287, 113 ; W[aga], Wł. 1865. „Wiersz do Antoniego Wagi”, Tygodnik Ilustrowany11, Nr. 286, 102 ; Wiadomości Literackie. 1862. „Wiadomości Literackie”, Biblioteka Warszawska 2, czerwiec (Juni), 572 ; Zaitz, M. 1981. „Zestawienie ważniejszych wydarzeń z historii Muzeum Archeologicznego w Krakowie”, Materiały Archeologiczne 21, 16 –23 ; Ziegler, Ch. 1992. Der Louvre. Die Ägyptische Sammlung, Paris ; Żmigrodzki, M. 1910. „Kilka słów o zbiorach hr. Branickich w Suchej”, Przewodnik Bibliograficzny 6, 143 ; Żmigrodzki, M. 1918. „Biblioteka hr. Branickich w Suchej”, Czas 135, 1– 2 ; 137, 1– 2

Czasopismo/Seria/cykl:

Archeologia

Tom:

64

Strona pocz.:

83

Strona końc.:

98

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61925 ; 0066-605X

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P III 24 ; IAiE PAN, sygn. P III 29 ; IAiE PAN, sygn. P III 30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

ger

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji