Obiekt

Tytuł: Influence of the Czorsztyn-Sromowce Wyżne Reservoir Complex on the Dunajec River thermal-regime

Inny tytuł:

Geographia Polonica Vol. 88 No. 3 (2015)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

The main objective of this paper was to demonstrate the changes in the natural thermal regime of the middle course of the Dunajec River, caused by the construction of the reservoir complex in the villages of Czorsztyn and Sromowce Wyżne 1994-1997. The analysis is based on water temperature measurements conducted in the river longitudinal profile, four times at the turn of 2012/2013 under hydrometeorological conditions for each season of the year. The field research results were expanded to include an analysis of archival materials relating to the temperature of the Dunajec River, in the hydrological years from 1984 to 2007, at the village of Krościenko’s water-gauging station. The station is located approximately 22 km downstream from the Czorsztyn and Sromowce Wyżne Reservoirs. The analysis showed that the formation of the Czorsztyn-Sromowce Wyżne Reservoir Complex caused a distinct change in the thermal regime of the mid-Dunajec River. Under favorable conditions these changes reach the Rożnów-Czchów Reservoir Complex.

Bibliografia:

1. Allan J.D., Castillo M.M., 2007. Stream ecology: structure and function of running waters. New York: Springer Science & Business Media.
-
2. CHOMIAK T., 1962. Wpływ zbiornika rożnowskiego na kształtowanie się temperatury wód Dunajca w odpływie ze zbiornika. Gospodarka Wodna, no. 1, pp. 33.
3. CYBERSKA B., 1972. Zmiany w temperaturze i zlodzeniu rzek poniżej zbiorników retencyjnych. Gospodarka Wodna, no. 7, pp. 244-250.
4. CYBERSKA B., 1975. Wpływ zbiornika retencyjnego na transformację naturalnego reżimu termicznego rzeki. Prace IMGW, no. 4, pp. 45-108.
5. Dynowska I., 1971. Typy reżimów rzecznych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, vol. 268, Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, vol. 50, Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
6. Frutiger A., 2004. Ecological impacts of hydroelectric power production on the River Ticino. Part 2: Effects on the larval development of the dominant benthic macroinvertebrate (Allogamus auricollis, Trichoptera). Archiv für Hydrobiologie, vol. 159, no. 1, pp. 57-75.
-
-
7. GOŁEK J., 1961. Termika rzek polskich. Prace PIHM, no. 62, pp. 1-79.
8. Kloss A. (ed.), 2003. Zespół Zbiorników Wodnych Czorsztyn–Niedzica i Sromowce Wyżne im. Gabriela Narutowicza. Monografia. Warszawa: RZGW w Krakowie, Hydroprojekt Warszawa, IMGW.
9. Lessard J.L., Hayes D.B., 2003. Effects of elevated water temperature on fish and macroinvertebrate communities below small dams. River Research and Applications, vol. 19, no. 7, pp. 721-732.
-
10. PUNZET J., 1991. Wpływ zespołu zbiorników Rożnów-Czchów na reżim wodny Dunajca. Gospodarka Wodna, no. 6, pp. 122-126.
11. SMOŁKOWICZ W., WIEJACZKA Ł., SOJA R., 2014. Ocena zasięgu oddziaływania zbiornika Klimkówka na termikę rzeki Ropy. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, no. 16, pp. 59-64.
12. Soja R., Wiejaczka Ł., 2014. The impact of a reservoir on the physicochemical properties of water in a mountain river. Water and Environment Journal, vol. 28, no. 4, pp. 473-482.
-
13. TOMIK T., 1969. Próba charakterystyki termicznej zbiornika rożnowskiego. Prace PIHM, no. 96, pp. 43-55.
14. Webb B.W., Walling D.E., 1993. Temporal variability in the impact of river regulation on thermal regime and some biological implications. Freshwater Biology, vol. 29, no. 1, pp. 167-182.
-
15. WIEJACZKA Ł., 2007a. Dobowy cykl temperatury wody w rzece Ropie poniżej zbiornika retencyjnego w Klimkówce. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, no. 8, pp. 91-98.
16. WIEJACZKA Ł., 2007. Dobowy cykl temperatury wody w rzece Ropie poniżej zbiornika retencyjnego w Klimkówce. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, no. 8, pp. 91-98.
17. WIEJACZKA Ł., 2007. Wpływ zbiornika wodnego Klimkówka" na reżim termiczny rzeki Ropy [in:] A. Kostrzewski, A. Andrzejewska (eds.), Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Izabelin, pp. 367-378.
18. Wiejaczka Ł., 2011. Wpływ zbiornika wodnego Klimkówka" na abiotyczne elementy środowiska przyrodniczego w dolinie rzeki Ropy. Prace Geograficzne, 219, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
19. WIEJACZKA Ł., KIJOWSKA-STRUGAŁA M., PIERWOŁA P., NOWAK M., 2014. Termiczna charakterystyka zespołu zbiorników Czorsztyn-Sromowce Wyżne. Gospodarka Wodna, no. 1, pp. 28-36.

Czasopismo/Seria/cykl:

Geographia Polonica

Tom:

88

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

467

Strona końc.:

482

Format:

Rozmiar pliku 1,5 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:56791 ; 0016-7282 ; 10.7163/GPol.0029

Źródło:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji