Obiekt

Tytuł: Odpowiedź na krytyczne uwagi W. Dobińskiegodo mojego artykułu

Twórca:

Kędzia, Stanisław

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 3 (2015)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

1. Ciepły M., 2011, Dynamika i przyczyny ruchu formy gruzowej w Świstówce Rostockiej, [w:] R. Machowski, M.A. Rzętała (red.), Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, Studenckie Koło Naukowe Geografów UŚ, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec.
2. Czudek T., 1986, Pleistocenni permafrost na uzemi Československa, Geograficky Časopis, 38 2-3, s. 245-252.
3. Danilov I.D., 1990, Podziemnyje l'dy, Niedra, Moskva.
4. Dobiński W., 1997, Warunki występowania zmarzliny w alpejskim piętrze Tatr Wysokich, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, maszynopis.
5. Gądek B., Grabiec M., 2008, Glacial ice and permafrost distribution in the Medena Kotlina (Slovak Tatras): Mapped with application of GPR and GST measurements, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 42, s. 5-22.
6. Gądek B., Rączkowska Z., Żogała B., 2009, Derbis slope morphodynamics as a permafrost indicato in the zone of sporadic permafrost, High Tatras, Slovakia, Zeitschrift für Geomorphologie, 53, 2, s. 79-100.
7. Haeberli W., 1973, Die Basis – Temperatur der winterlichen Schneedecke als moglicher indikator fur die Verbreitung von permafrost in den Alpen, Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie, 9, s. 221-227.
8. Haeberli W., 1985, Creep of Mountain Permafrost: Internal Structure and Flow of Alpine Rock Glaciers, Mitteilungen der VWHG/ETH, 77.
9. Harris S.A., 1982, Distribution of zonal permafrost landforms with freezing and thawing indices, Biuletyn Peryglacjalny, 29, s. 163-182.
10. Kędzia S., 2014, Are there any active rock glaciers in the Tatra Mountains?, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 48, s. 5-16.
11. Kędzia S., 2015, Zarys historii badań przemarzania gruntu i wieloletniej zmarzliny w polskiej części Tatr, Przegląd Geograficzny, 87, 1, s. 53-69.
12. Kędzia S., Kotarba A., Mościcki J., 2004, Lodowiec gruzowy nad Wielkim Hińczowym Stawem w Tatrach Słowackich – wyniki wstępnych badań termicznych, [w:] A. Styczyńska, A.A. Marsz (red.), XXX Międzynarodowe Sympozjum Polarne. Gdynia, Polish Polar Studies, s. 167-177.
13. Mościcki W.J., 2008, Temperature regime on northern slopes of Hala Gąsienicowa in the Polish Tatra Mountains and its relationship to permafrost, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 42, s. 23-40.
14. Mościcki W.J., 2010, Temperatura na NE stoku Świnicy i w Koziej Dolince w Tatrach w okresie 2007-2009, [w:] A. Kotarba (red.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. 1. Nauki o Ziemi, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Kraków-Zakopane, s. 95-102.
15. Mościcki W.J., 2010, Uwagi o stosowaniu geofizycznych metod geoelektrycznych w badaniach nieciągłej, wieloletniej zmarzliny górskiej, [w:] A. Kotarba (red.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. 1. Nauki o Ziemi, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Kraków-Zakopane, s. 103-110.
16. Siarzewski W., 1996, Jaskinie lodowe w Tatrach Polskich, [w:] A. Kotarba (red.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek, 1. Nauki o Ziemi, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Kraków-Zakopane, s. 98-101.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

87

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

559

Strona końc.:

563

Format:

Rozmiar pliku 0,5 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:56857 ; 0033-2143

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji