Object

Title: New data on the occurrence of longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in the Eastern Beskid Mountains (Poland)

Subtitle:

Fragmenta Faunistica, vol. 58, no. 1 ; Nowe dane o występowaniu kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) na terenie Beskidu Wschodniego (Polska) ; Cerambycidae from the Eastern Beskid Mts

Contributor:

Museum and Institute of Zoology Polish Academy of Sciences

Publisher:

Museum and Institute of Zoology PAS

Place of publishing:

Warsaw

Description:

P. 7-16 : ill. colour ; 25 cm ; Bibliogr. p. 15-16

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

New data on the occurrence of the 70 species of longhorn beetles from the area of the Eastern Beskid Mountains including the Low Beskids (56 species) are presented. The state of knowledge about Cerambycidae of the Eastern Beskid Mountains, Low Beskids, Western Beskid Mountains and Bieszczady Mountains is summarised. New localities of some rarely seen species as: Pachyta quadrimaculata (Linnaeus 1758), Stenocorus meridianus (Linnaeus,1758), Evodinus clathratus (Fabricius, 1793), Anoplodera rufipes (Schaller, 1783), A. sexguttata (Fabricius, 1775), Ropalopus macropus (Germar, 1824), Pogonocherus hispidus (Linnaeus, 1758), Phytoecia cylindrica (Linnaeus 1758) and Ph. nigricornis (Fabricius 1782) are given. Four species, P. quadrimaculata, Leptura annularis Fabricius, 1801, Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758) and Pogonocherus fasciculatus (DeGeer, 1775), are recorded for the first time from the area of the Low Beskids.

References:

BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M. & STEFAŃSKA J. 1990. Chrząszcze – Coleoptera. Cerambycidae i Bruchidae. Katalog Fauny Polski, PWN, Warszawa, 23 (15): 312 pp.
GUTOWSKI J. M. 1995. Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) wschodniej części Polski. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, Ser. A, 811: 190 pp.
GUTOWSKI J. M., HILSZCZAŃSKI J., KUBISZ D., MIŁKOWSKI M., MOKRZYCKI T., PLEWA R., PRZEWOŹNY M. & WEŁNICKI M. 2010. Distribution and host plants of Leiopus nebulosus (L.) and L. linnei Wallin, Nylander et Kvamme (Coleoptera: Cerambycidae) in Poland and neighbouring countries. Polskie Pismo Entomologiczne79(3): 271–282.
GUTOWSKI J. M., PIOTROWSKI W. & ROZWAŁKA R. 2012. Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Poleskiego ParkuNarodowego. Parki narodowe i Rezerwaty Przyrody 31 (3): 31–50.
GUTOWSKI J. M., ZIELIŃSKI S. & BIWO T. 2011. Longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Romincka Forest. Nature Journal, Opole Scientific Society 44: 145–171.
HOLLY M. 2007. Nowe stanowiska rzadkich gatunków chrząszczy na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz w Bieszczadach Zachodnich. Roczniki Bieszczadzkie 15: 243–251.
KONDRACKI J. 2013. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 440 pp.
KOZAK B. 2009. Nowe stanowisko Cortodera femorata (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Cerambycidae) w południowej Polsce. Wiadomości Entomologiczne 28 (4): 279–280.
KOZAK B. 2010. Nowe stanowisko Leiopus linnei Wallin, Nylander et Kvamme, 2009 (Coleoptera: Cerambycidae) w Bieszczadach. Wiadomości Entomologiczne 29 (4): 299.
KUBISZ D. & HILSZCZAŃSKI J. 1992. Fauna kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae) Beskidu Niskiego. Wiadomości Entomologiczne 11 (2): 73–79.
KUBISZ D., STOLZMANN P. & GRABOWSKI G. 1991. Owady kambio- i ksylofagiczne rezerwatu „Modrzyna” na Przełęczy Dukielskiej (Beskid Niski). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 10: 93–101.
KURZAWA J. 2012. Distribution of Rhaphuma gracilipes (Faldermann, 1835) (Coleoptera: Cerambycidae) in Europe. Acta Entomologica Silesiana 20: 65–70.
KURZAWA J., SZCZEPAŃSKI W. & SZCZEPAŃSKI W.T. 2012. Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) masywu Chryszczatej w Bieszczadach. Acta Entomologica Silesiana 20: 55–64.
LÖBL I. & SMETANA A. 2010. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 6: Chrysomeloidea. Apollo Books. Stenstrup, 335 pp.
MAZUR S. 2001. Ryjkowce kserotermiczne Polski: (Coleoptera: Nemonichidae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae). Studium zoogeograficzne. Monografie Fauny Polski 22: 1–378.
OLBRYCHT T. 2014. Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) obszaru Natura 2000 „Patria nad Odrzechową”. Roczniki Bieszczadzkie 22: 321–327.
OLBRYCHT T. & SZEWKIENICZ A. 2013. Kózkowate Coleoptera, Cerambycidae nowe dla Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Roczniki Bieszczadzkie 21: 375–380.
PAWŁOWSKI J., PETRYSZAK B., KUBISZ D. & SZWAŁKO P. 2000. Chrząszcze (Coleoptera) Bieszczadów Zachodnich.Monografie Bieszczadzkie 8: 9–143.
PIETRASZKO M. & WARCHAŁOWSKI M. 2013. Pierwsze odkryte ślady żerowania larw Cerambyx cerdo (Linnaeus,1753) (Coleoptera: Cerambycidae) w Beskidzie Żywieckim. Wiadomości Entomologiczne 32 (2): 153–154.
NOWICKI M. 1858. Coleopterologisches über Ostgalizien. Schulnachrichten Jahres-Bericht des Kaiserl. Künigl. Ober-Gymnasiums zu Sambor für das Schuljahr 1858: 1–24.
SLÁMA M. E. F. & GUTOWSKI J. M. 1997. Xylotrechus capricornis (Gebler, 1830) (Coleoptera: Cerambycidae) –gatunek nowy dla polskiej i czeskiej fauny. Wiadomości Entomologiczne 16 (2): 83–97.
SULMA M. 1931. Notatki o Cerambycidach Polski. I. Polskie Pismo Entomologiczne, Lwów, 10: 141–143.
ŠVÁCHA P. & LAWRENCE J. F. 2014. 2.4. Cerambycidae Latreille, 1802, pp. 77–177. [In:] LESCHEN R. A. B. &BEUTEL R. G. (eds.): Handbook of Zoology, Arthropoda: Insecta; Coleoptera, Beetles, Volume 3: Morphologyand systematics (Phytophaga). Walter de Gruyter, Berlin/Boston.
ŚLIWIŃSKI Z. & LESSAER. M. 1970. Materiały do poznania kózek Polski (Coleoptera, Cerambycidae) ze szczególnym uwzględnieniem Bieszczadów Zachodnich. Roczniki Muzeum Górnośląskiego (Przyroda), Bytom 5: 77–127.
TASZAKOWSKI A. 2012. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) doliny górnej Ropy. Acta entomologica silesiana 20: 37–54.
TRELLA T. 1925. Wykaz chrząszczów okolic Przemyśla. Elateridae – Sprężyki, Eucnemidae – Goleńczyki,Cerambycidae – Kózki. Polskie Pismo Entomologiczne 4: 92–96.
TRYJANOWSKI P., PAWLIKOWSKI T., PAWLIKOWSKI K., BANASZAK-CIBICKA W. & SPARKS T. H. 2010. Does climate influence phenological trends in social wasps (Hymenoptera: Vespinae) in Poland? European Journal of Entomology 107: 203–208.
TRZECIAK A. 2005. Nowe stanowisko Axinopalpis gracilis (Krynicki, 1832) (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne 24 (1): 53.
TYKARSKI P. 2011. Towards redefining the regional division of Poland for faunistic studies. Polish Journal of Entomology 80: 155–183.
ZIARKO S. 1993. Weryfikacja niektórych błędnych danych dotyczących Cerambycidae (Coleoptera), zawartych w „Katalogu Fauny Polski”. Wiadomości Entomologiczne 12 (1): 15–17.
ZIELIŃSKI S. 2004. Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Lasów Mirachowskich na Pojezierzu Kaszubskim.Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” 8: 49–104.

Relation:

Fragmenta Faunistica

Volume:

58

Issue:

1

Start page:

7

End page:

16

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:57111 ; 10.3161/00159301FF2015.58.1.007

Source:

MiIZ PAN, call no. P.4664 ; MiIZ PAN, call no. P.256 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Original in:

Library of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information