Obiekt

Tytuł: Harvestmen (Arachnida: Opiliones) of open biotopes in the Poloniny National Park (north-eastern Slovakia)

Twórca:

Mihál, Ivan ; Gajdoš, Peter ; Žila, Pavel

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Fragmenta Faunistica, vol. 58, no. 1 ; Kosarze (Arachnida: Opiliones) otwartych biotopów Parku Narodowego Połoniny (pólnocno-wschodnia Słowacja) ; Harvestmen of open biotopes in Poloniny N.P.

Współtwórca:

Museum and Institute of Zoology Polish Academy of Sciences

Wydawca:

Museum and Institute of Zoology PAS

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

S. 51-58 ; 25 cm ; Bibliogr. s. 56-57

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Autorzy przedstawiają wyniki badań kosarzy środowisk otwartych w Parku Narodowym Połoniny. Są to tereny zagospodarowane lub sukcesywnie zarastające obszary trawiaste, głównie mezofile łąki. Łącznie 21 gatunków kosarzy zebrano w latach 2011–2013, co stanowi 60% gatunków dotychczas wykazanych. Phalangium opilio okazał się eudominantem (61,09%). Otwarte i słoneczne biotopy, łąki i pastwiska, stanowiły typowe środowisko występowania P. opilio. Eudominantem był także Oligolophus tridens (10,44%). Pozostałymi dominatami były Trogulus nepaeformis (8,2%) i Lacinius ephippiatus (6,04%). Odnotowano również endemity karpackie: Paranemastoma kochi i Ischyropsalis manicata, jak również gatunki ciepłolubne Egaenus convexus, Lacinius horridus i Zachaeus crista. W pracy prezentowany jest aktualny stan wiedzy o opiliofaunie PN Połoniny (łącznie 26 gatunków) w odniesieniu do typu biotopu oraz najliczniej występujących gatunków.

Bibliografia:

BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2011. Leiobunum limbatum – nový sekáč (Opiliones) pro Slovensko. Folia faunistica Slovaca 16: 31–34.
CHEVRIZOV B.P. 1979. On the fauna of Opiliones of western regions of the European part of the USSR. Entomologicheskoje obozrenie 68: 426–430. [In Russian].
GAJDOŠ P. & SVATOŇ J. 2001. Červený (ekosozologický) zoznam pavúkov (Araneae) Slovenska. Ochrana prírody 20: 80–86.
LOSOS B., GULIČKA J., LELLÁK J. &PELIKÁN J. 1984. Ekologie živočichů. SPN, Praha, 320 pp.
MARŠÁLEK P. 1999. Niekoľko poznámok k faune koscov (Opilionida) Slanských vrchov. Natura Carpatica 40: 225–230.
MARTENS J. 1978. Weberknechte, Opiliones. Die Tierwelt Deutschlands, G. Fischer Verlag, Jena, 64, 464 pp.
MAŠÁN P. 1998. First record of Siro carpaticus (Opiliones, Cyphophtalmi, Sironidae) from Slovakia. Biologia 53: 650.
MAŠÁN P. 2005. Prvý nález kosca Siro carpaticus (Opiliones, Cyphophtalmi, Sironidae) vo Vihorlate. Telekia 3: 28.
MIHÁL I. 1997. Harvestmen (Opilionida) in a brush stand and fir-beech forest of the Kremnické vrchy mountains. Biologia 52: 191–194.
MIHÁL I. 2004. Faunistické správy zo Slovenska – Opiliones: Nemastomatidae, Dicranolasmatidae, Trogulidae, Phalangiidae. Entomofauna Carpathica 16: 83.
MIHÁL I. 2013. Kosce (Arachnida: Opiliones) historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny v okolí Liptovskej Tepličky (Nízke Tatry). In: KRUMPÁLOVÁ Z. (ed.), 11. Arachnologická konferencia. Nové trendy vo výskume pavúkovcov. Zborník abstraktov, 11.9–15.9.2013, Východná, FPV UKF Nitra, ÚKE SAV Nitra, SARAS, o.z., pp. 41–43.
MIHÁL I. & ASTALOŠ B. 2011. Harvestmen (Arachnida, Opiliones) in disturbed forest ecosystems of the Low and High Tatras Mts. Folia oecologica 38: 89–95.
MIHÁL I. & ČERNECKÁ Ľ. 2014. Kosce (Arachnida, Opiliones) NPR Boky a PR Rohy a ich okolia (stredné Slovensko). Folia Faunistica Slovaca 19: 49–55.
MIHÁL I., GAJDOŠ P., DANKANINOVÁ D. & ČERNECKÁ Ľ. 2014. Kosce (Opiliones) fragmentárnych spoločenstiev vovinohradníckej krajine Svätý Jur (Malé Karpaty). Folia Faunistica Slovaca 19: 9–14.
MIHÁL I., KORENKO S. & GAJDOŠ P. 2010. Harvestmen (Arachnida, Opiliones) of the Tatra mountains (Slovakia). Acta Rerum Naturalium 8: 31–36.
MIHÁL I. & MAŠÁN P. 2006. Príspevok k poznaniu koscov (Opiliones) stredného a východného Slovenska. Natura Carpatica 47: 89–96.
MIHÁL I., MAŠÁN P. & ASTALOŠ B. 2003. Kosce – Opiliones. In: MAŠÁN P. & SVATOŇ J. (eds), Pavúkovce Národného parku Poloniny – Arachnids of the National Park Poloniny, ŠOP SR Banská Bystrica, Správa NP Poloniny, Snina, pp. 127–142.
PAWŁOWSKI J. & STERZYŃSKA M. 1994. Cenne gatunki i zagrożone nisze lądowych bezkręgowców w polskiej części MRB „Karpaty Wschodnie“. Roczniki Bieszczadzkie 3: 57–73.
RAFALSKI J. 1961. Prodromus Faunae Opilionum Poloniae. Prace Komisji Biologicznej 25: 35–47.
ROZWAŁKA R. 2012. Is Siro carpaticus Rafalski, 1956 (Arachnida: Opiliones) really a rare harvestmen species? Fragmenta Faunistica 55: 169–175.
ROZWAŁKA R. & STARĘGA W. 2012a. Distribution of Leiobunum limbatum L. Koch, 1861 (Opiliones: Sclerosomatidae) in Poland. Fragmenta Faunistica 55: 177–183.
ROZWAŁKA R. & STARĘGA W. 2012b. Distribution of harvestmen of the genus Paranemastoma Redzikorzev, 1936 (Opiliones: Nemastomatidae) in Poland. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin – Polonia, vol.LXVII 2, sectio C: 7–20.
STARĘGA W. 1966. Kosarze (Opiliones) Bieszczad. Fragmenta Faunistica 13: 145–157.
STARĘGA W. 1975. Opiliones – Kosarze (Arachnoidea). Fauna Polski 5: 1–195.
STARĘGA W. 2000. Check-list of harvestmen (Opiliones) of Poland. Available at www.arachnologia.edu.pl/kosarze.html [2 Feb 2014].
STAŠIOV S. 2004a. Poznámky ku koscom (Opiliones) NPR Stužica (Bukovské vrchy). In: MIDRIAK R. (ed), Biosférické rezervácie na Slovensku V., Zborník referátov z 5. národnej konferencie o biosférických rezerváciách SR, 29–30.9.2004, Nová Sedlica, TU Zvolen, pp. 139–142.
STAŠIOV S. 2004b. Kosce (Opiliones) Slovenska. Vedecké štúdie, 3/2004/A, Technická univerzita, Zvolen, 119 pp.
STAŠIOV S. 2005. Harvestmen communities on two hills in the Štiavnické vrchy Protected Landscape Area, Slovakia (Opiliones). Folia oecologica 32: 15–21.
STAŠIOV S. & KERTYS Š. 2008. Spoločenstvá koscov (Opiliones) a mnohonôžok (Diplopoda) Breznickej mokrade.Acta Facultatis Ecologiae Zvolen 18: 59–68.
STAŠIOV S., MARŠALEK P., MIHÁL I., MAŠÁN P., ASTALOŠ B. & JARAB M. 2003. Kosce (Opiliones) Ondavskejvrchoviny. Natura Carpatica 44: 261–266.
ŠESTÁKOVÁ A. & MIHÁL I. 2014. Carinostoma elegans new to the Slovakian harvestmen fauna (Opiliones, Dyspnoi,Nemastomatidae). Arachnologische Mitteilungen 48: 16–23.
ŠILHAVÝ V. 1950. Sekáči východního Slovenska. Entomologické Listy (Folia entomologica) 13: 99–106.
ŠILHAVÝ V. 1956. Sekáči – Opilionidea. Fauna ČSR, NČSAV, Praha, 7, 274 pp.
ŠILHAVÝ V. 1968. Příspěvek k faunistice sekáčů (Opilionidae) Slovenska. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV 4: 63–64.
ŠILHAVÝ V. 1971. Sekáči - Opilionidea. In: DANIEL M. & ČERNÝ V. (eds), Klíč zvířeny ČSSR IV, Academia, Praha,33–49 pp.
ŠILHAVÝ V. 1974. Opilionidea. In: Zborník prác o Tatranskom národnom parku. Osveta, Martin, 16: 81–85.
TISCHLER W. 1976. Einfürung in die Ökologie. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 307 pp.
ŽILA P. & GAJDOŠ P. 2012a. Changes in composition of the ground living spider communities in non-forest habitats in the Poloniny after 12 years (Slovakia). In: KUNTNER M. et al. (eds), 27th European Congress of Arachnology. Abstract Book. Ezlab, Ljubljana, Slovenia, 164 pp.
ŽILA P. & GAJDOŠ P. 2012b. Epigeické pavúčie spoločenstvá vybraných nelesných ekosystémov Národného parku Poloniny. In: KUBOVČÍK V. & STAŠIOV S. (eds), Zoológia 2012, 18. Feriancove dni. Zborník príspevkovz vedeckého kongresu, SZS pri SAV, TU Zvolen, pp.185–186.

Czasopismo/Seria/cykl:

Fragmenta Faunistica

Tom:

58

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

51

Strona końc.:

58

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:57116 ; 10.3161/00159301FF2015.58.1.051

Źródło:

MiIZ PAN, sygn. P.256 ; MiIZ PAN, sygn. P.4664 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

pol ; eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2015-12-21

Liczba wyświetleń treści obiektu:

197

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/77885

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji