RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Koncepcja „potęgi powietrznej” Aleksandra de Seversky’ego = Alexander de Seversky’s concept of „air power”

Creator:

Eberhardt, Piotr (1935–2020)

Date issued/created:

2015

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 4 (2015)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Przedstawiono dokonania twórcze Aleksandra de Seversky’ego, znanego amerykańskiego geostratega i geopolityka pochodzenia rosyjskiego. Zajmował się on taktycznym i strategicznym wykorzystaniem lotnictwa wojskowego. Według jego założeń opanowanie powietrza i kosmosu zadecyduje o dominacji militarnej i politycznej wielkich mocarstw. W latach 1950. przewidywał on, że ewentualna konfrontacja zbrojna między ZSRR i Stanami Zjednoczonymi odbędzie się nad Arktyką. Starał się określić przyczyny i skutki rywalizacji między supermocarstwami w epoce istnienia broni atomowej.

References:

1. Abżółtowski S., 1932, Operacyjne użycie lotnictwa, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa.
2. Baylis J., Wirtz J., Gray C.S., Cohen E. (red.), 2009, Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
3. Beaufre A., 1968, Wstęp do strategii. Odstraszanie i strategia, Wydawnictwo MON, Warszawa.
4. Blackeett P.M.S., 1956, Atomic Weapons and East-West Relations, Cambridge University Press, Cambridge.
5. Brodie B. (red.), 1946, The Absolute Weapon. Atomic Power and World Order, Harcourt Brace, New York.
6. Clausewitz C., 1832, Vom Kriege, Ferdinand Dümmler, Berlin.
7. Clausewitz C., 2009, O wojnie, Wydawnictwo Muza SA, Warszawa.
8. Curanowić A., 2010, Aktywność Federacji Rosyjskiej w regionie Arktyki w kontekście rywalizacji mocarstw, Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin.
9. Czmur S., 1988, Walka o panowanie w powietrzu, Wydawnictwo MON, Warszawa.
10. Douhet G., 1965, Panowanie w powietrzu, Wydawnictwo MON, Warszawa.
11. Eberhardt P., 2009, Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera, Przegląd Geograficzny, 81, 4, s. 527-549.
12. Eberhardt P., 2011, Koncepcja Heartlandu Halforda Mackindera, Przegląd Geograficzny, 83, 2, s. 251-266.
13. Eberhardt P., 2013, Koncepcja nawalizmu Alfreda Mahana, Przegląd Geograficzny, 85, 4, s. 624-653.
14. Graczyk P., 2010, Arktyka i geopolityka. Obszar Arktyki w perspektywie wybranych koncepcji geopolitycznych i geostrategicznych, Przegląd Geopolityczny, 2, s. 121-142.
15. Gray C., 1977, The Geopolitics of Nuclear Era: Heartland, Rimland and the Technical Revolution, Crane and Russak, New York.
16. Hucker R., 1984, Seversky: Innovator and Prophet, Air Classic, 20th Anniversary Special Edition 1964-1984.
17. Jasiński S., 1921, Najpilniejsze postulaty polskiego lotnictwa, (b.w.), Warszawa.
18. Kubiak K., 2009, Interesy i spory państw w Arktyce, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
19. Mała Encyklopedia Wojskowa, 1970, T. 2, Wydawnictwo MON, Warszawa.
20. Miller D.H., 1925, Political rights in the Arctic, Foreign Affairs, 4, 1, s. 47-60.
21. Potulski J., 2010, Geopolityka w świecie ponowoczesnym, Instytut Geopolityki, Częstochowa.
22. Renner G.T., 1942, Human Geography in the Air Age, The Macmillan Company, New York.
23. Renner G.T., 1944, Peace by the map, Colliers, 113, s. 44-47.
24. Schelling T.C., 1960, The Strategy of Conflict, Harvard Univesity Press, Cambridge.
25. Seversky de A., 1942, Victory Through Air Power, Simon & Schuster, New York.
26. Seversky A., 1943, W potędze powietrznej zwycięstwo, Nakładem Wydziału Kultury i Oświaty Inspektoratu Lotnictwa, Edinburgh, London.
27. Seversky de A., 1950, Air Power Key to Survival, Simon & Schuster, New York.
28. Seversky de A., 1961, America: Too Young to Die, McGraw-Hill, New York.
29. Sherman S., 2003, Alexander de Seversky. Russian Aircraft, Designer & Founder of Republic Aviation, http:/acepilots com/wwi/pio.seversky htlm (14.12.2014).
30. Supron M.N. (red.), 2009, Cholodnaja vojna v Arktike, Agenstvo SIR Archangielskoj ONB, Archangielsk.
31. Sykulski L., 2009, Geopolityka. Słownik terminologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
32. Wyszczelski L., 2009, Teorie wojenne i ich twórcy na przestrzeni dziejów, Wydawnictwo Neriton, Warszawa.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

87

Issue:

4

Start page:

705

End page:

722

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:57353 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2015.4.7

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information