Obiekt

Tytuł: Spatial patterns of regional economic development in Central and Eastern European countrie

Twórca:

Smętkowski, Maciej

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Geographia Polonica Vol. 88 No. 4 (2015)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszwa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

The aim of the work described here has been to analyse the spatial patterns of regional economic development in the EU 10 New Member States located in Central and Eastern Europe. Its first hypothesis suggests that regional convergence observed at macroregional level should lead to a decrease in spatial dependency at theNUTS3 level, i.e. to overall diffusion of development across particular countries. However, a second hypothesis claims that diffusion processes from national growth centres to their regional surroundings would be still quite limited and negligible. The latter hypothesis relates to a different pattern of diffusion in selected economic secto rs that should largely explain the overall regional convergence process. To verify these hypotheses, the spatial autocorrelation method based on the Global Moran’s I Statistic and Local Indicators of Spatial Association (LISA) has been applied for the period 1995-2009/2010, with special emphasis put on particular sub-periods reflecting different stages of the transformation process, EU membership and the recent economic crisis. Furthermore, the analysis covers values of GDP per capita both absolute and relativised (to the national averages), as well as structural differences that allow for the presentation of the diverse dimensions to regional economic growth.

Bibliografia:

1. Bachtler J., Downes R., 2004. Enlargement and EU regional policy [in:] H. Karl, P. Rollet (eds.), Employment and regional development policy: Market policy versus policy interventions, Hannover: Akademie für Raumforschung und Landesplanung. ; 2. Bachtler J., Mcmaster I., 2008. EU Cohesion policy and the role of the regions: Investigating the influence of structural funds in the new member states. Environment and Planning C: Government and Policy, vol. 26, no. 2, pp. 398-427. ; - ; 3. CURRAN D., 2009. British regional growth and sectoral trends: Global and local spatial econometric approaches, NIRSA Working Paper Series, no. 49, Maynooth: National Institute for Regional and Spatial Analysis. ; 4. ESPON 1.1.3, 2005. Enlargement of the European Union and the wider European perspective as regards its polycentric spatial structure. Stockholm: The Royal Institute of Technology. ; 5. Ezcurra R., Pascual P., Rapu M., 2007. The dynamics of regional disparities in Central and Eastern Europe during transition. European Planning Studies, vol. 15, no. 10, pp. 1397-1421. ; - ; 6. Florida R., 2002. The rise of the creative class: And how It's transforming work, leisure, community and everyday life. New York: Basic Books. ; 7. Gorzelak G., 2008.Development of Polish regions and the EU cohesion policy [in:] W. Strubelt, G. Gorzelak (eds.), City and region: Papers in honour of Jiri Musil, Leverkusen Opladen, Farmington Hills: Budrach UniPress Ltd, pp. 97-120. ; 8. Gorzelak G., Jałowiecki B., 2002. European boundaries: Unity or division of the continent? Regional Studies, vol. 36, no. 4, pp. 409-419. ; - ; 9. GORZELAK G., 2009. Cohesion and convergence: Synonyms or two different notions [in:] G. Kochendörfer-Lucius, B. Pleskovic (eds.), Spatial disparities and development policy, Washington, DC: The World Bank, pp. 259-264. ; 10. Gorzelak G., Smętkowski M., 2010. Regional development dynamics in Central and Eastern European countries [in:] G. Gorzelak, J. Bachtler, M. Smętkowski (eds.), Regional development in Central and Eastern Europe: Development processes and policy challenges, New York: Routledge, pp. 34-58. ; 11. Gould P.R., 1969. Spatial diffusion. Resource Paper, no. 4, Washington: Association of American Geographers. ; 12. Grzeszczak J., 1999. Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej. Prace Geograficzne, 173, Wrocław-Warszawa: Continuo, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. ; 13. Hägerstrand T., 1952. The propagation of innovation waves. Lund Studies in Geography. Ser. B. Human Geography, 4, Lund: The Royal University of Lund, pp. 3-19. ; 14. Hägerstrand T., 1967. Innovation diffusion as a spatial process. Chicago: The University of Chicago Press. ; 15. Hilpert U., 1992. Archipelago Europe: Islands of innovation. Forecasting and Assessment in Science, vol. 18, Brussels: FAST, Commission of the European Communities. ; 16. Hirschman A.O., 1958. The strategy of economic development. New Haven: Yale University Press. ; 17. JANC K., 2006. Zjawisko autokorelacji przestrzennej na przykładzie statystyki I Morana oraz lokalnych wskaźników zależności przestrzennej (LISA) – wybrane zagadnienia metodyczne [in]: T. Komorowski, Z. Podgórski (eds.), Idee praktyczne i uniwersalizm geografii, Dokumentacja Geograficzna, 33. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. ; 18. Kołodko G., Tomkiewicz J. (eds.), 2009. 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. ; 19. KOPCZEWSKA K., 2006. Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN. Warszawa: CeDeWu. ; 20. Krugman P., 1991. Increasing returns and economic geography. Journal of Political Economy, vol. 99, no. 3, pp. 483-499. ; - ; 21. Łoboda J., 1983. Rozwój koncepcji i modeli przestrzennej dyfuzji innowacji. Acta Universitatis Wratislaviensis, 585, Studia Geograficzne, 37, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ; 22. Monastiriotis V., 2011. Regional growth dynamics in Central and Eastern Europe. LSE 'Europe in Question' discussion paper series, 33/2011. London: The London School of Economics and Political Science. ; 23. Morill R., 1968. Waves of spatial diffusion. Journal of Regional Science, vol. 8, no. 1, pp. 1-18. ; - ; 24. Myrdal G., 1957. Economic theory and underdevelopment regions. London: Duckworth. ; 25. North D.C., 1991. Institutions. The Journal of Economic Perspectives, vol. 5, no. 1, pp. 97-112. ; - ; 26. OECD, 2010. Regional Development Policies in OECD Countries. Paris: OECD Publishing. ; 27. Perroux F., 1950. Economic space: Theory and applications. The Quarterly Journal of Economics, vol. 64, no. 1, pp. 89-104. ; - ; 28. Petrakos G., 2001. Patterns of regional inequality in transition economies. European Planning Studies vol. 9, no. 3, pp. 359-383. ; - ; 29. Próchniak M., 2011. Determinants of economic growth in Central and Eastern Europe: The global crisis perspective. Post-Communist Economies, vol. 23, no. 4, pp. 449-468. ; - ; 30. Rey S.J., Montouri B.D., 1999. US regional income convergence: A spatial econometric perspective. Regional Studies, vol. 33, no. 2, pp. 143-156. ; - ; 31. Ressende G.M., 2012. Essays on spatial scope of regional economic development in Brazil. The London School of Economics and Political Science [PhD thesis]. ; 32. RÖMICH R., 2003. Regional disparities within accession countries [in:] G. Tumpel-Gugerell, P. Mooslechner (eds.), Economic convergence and divergence in Europe: Growth and regional development in an enlarged European Union, Cheltenham: Edward Elgar, p. 183. ; - ; 33. SALA-I-MARTIN X., 1996. The classical approach to convergence analysis. The Economic Journal, vol. 106, no. 437, pp. 1019-1036. ; - ; 34. Smętkowski M., Wójcik P., 2012. Regional convergence in Central and Eastern European countries – a multidimensional approach. European Planning Studies, vol. 20, no. 6, pp. 923-939. ; - ; 35. Smętkowski M., 2013. Regional disparities in Central and Eastern Europe: Trends, drivers and prospects. Europe-Asia Studies, vol. 65, no. 8, pp. 1529-1554. ; - ; 36. Smętkowski M., 2013. Rozwój regionów i polityka regionalne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji i globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. ; 37. Storper M., 1997. The regional world: Territorial development in a global economy. New York: The Guilford Press. ; 38. Vernon R., 1966. International investment and international trade in the product cycle. Quarterly Journal Economics, vol. 80, no. 2, pp. 190-207. ; -

Czasopismo/Seria/cykl:

Geographia Polonica

Tom:

88

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

539

Strona końc.:

555

Format:

Rozmiar pliku 2,4 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:57333 ; 0016-7282 ; 10.7163/GPol.0033

Źródło:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji