Obiekt

Tytuł: Economic control functions in Poland in 2013

Twórca:

Śleszyński, Przemysław

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Geographia Polonica Vol. 88 No. 4 (2015)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszwa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

The map and the accompanying description present the variability of revenues and the spatial distribution of the corporate headquarters of the 2000 largest companies registered in Poland as of 2013, excluding banks. The study demonstrated a strong concentration of the decision-making and control functions in Warsaw. It found variability depending on the type of activity and ownership. The study also confirmed previous findings about economic management models and their links to the administrative and settlement hierarchy (Śleszyński 2002, 2007).

Bibliografia:

1. Csomós G., Derudder B., 2014. European cities as command and control centres, 2006-11. European Urban and Regional Studies, vol. 21, no. 3, pp. 345-352. ; - ; 2. DOMAŃSKI B., 1997. Geografia przedsiębiorstw – niedoceniany nurt badań w polskiej geografii ekonomicznej [in:] A. Jackowski (ed.), Geografia – Człowiek – Gospodarka. Profesorowi Bronisławowi Kortusowi w 70. rocznicę urodzin, Kraków: Instytut Geografii UJ, pp. 101-112. ; 3. Eberhardt P., 1968. Wielkie miasta jako ośrodki koncentracji działalności gospodarczo-społecznej w Polsce. Biuletyn KPZK PAN, 47, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. ; 4. Eberhardt P., 1986. Rejonizacja przedsiębiorstw zaopatrzenia, dystrybucji i handlu hurtowego w Polsce. Przegląd Geograficzny, vol. 58, vol. 4, pp. 703-733. ; 5. Eberhardt P., Wróbel A., 1963. Regiony handlu hurtowego w Polsce. Przegląd Geograficzny, vol. 35, no. 1, pp. 21-29. ; 6. Guzik R., Gwosdz K., 2000. The spatial concentration of control functions in Polish industry [in:] T. Marszał (ed.), Local economy and urban development in Poland, Łódź: Department of the Built Environment and Spatial Policy. University of Łódź, pp. 52-61. ; 7. Kilar W., 2015. Settlement concentration of economic potential represented by IT corporations. Geographia Polonica, vol. 88, no. 1, pp. 123-141. LIJEWSKI T., 2003. Koncentracja ośrodków aktywności gospodarczej w Polsce w świetle list 500 firm. Przegląd Geograficzny, vol. 75, no. 3, pp. 433-447. ; 8. Nowosielska E., 2001. Wielkie firmy usługowe w układzie nowych województw [in:] T. Czyż (ed.), Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze w nowym układzie terytorialnym Polski, Biuletyn KPZK PAN, 197, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, pp. 103-129. ; 9. Rakowski W., 1996. Potencjał banków w układzie przestrzennym [in:] I. Fierla (ed.), Zmiany uwarunkowań lokalizacji przemysłu w Polsce. Część II, Monografie i Opracowania, 408, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, pp. 90-100. ; 10. Rogacki H., 2006. Large industrial enterprises in Poland: Changes in the regional pattern. Quaestiones Geographicae, 25, pp. 53-59. ; 11. Śleszyński P., 2002. Struktura i rozmieszczenie ośrodków zarządzania w polskiej gospodarce w 2000 r. Przegląd Geograficzny, vol. 65, no. 2, pp. 199-228. ; 12. Śleszyński P., 2006. Przedsiębiorstwa w przestrzeni Warszawy. Atlas Warszawy, 9, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. ; 13. Śleszyński P., 2007. Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski. Prace Geograficzne, 213, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. ; 14. Śleszyński P., 2008. Ocena powiązań gospodarczych i kapitałowych miedzy miastami [in:] K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber (eds.), Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. Tom I, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, pp. 335-391. ; 15. Śleszyński P., 2014. Headquarters of large enterprises in the spatial structure of major Polish cities [in:] Z. Zioło, T. Rachwał (eds.), Contemporary issues in Polish industrial geography, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 25, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, pp. 178-193. ; 16. Taylor Z., Ciechański A., 2014. Funkcje kontrolne wielkich miast Polski w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych w transporcie. Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 2, pp. 141-170. ; - ; 17. Taylor Z., Ciechański A., 2015. Control functions within large cities and foreign direct investment in the transport sector: Empirical evidence from Poland. Geographia Polonica, vol. 88, no. 4, pp. 557-573. ; 18. Wendt J., 2001. Geografia władzy w Polsce. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ; 19. WYŻNIKIEWICZ B., 1997. Regionalne zróżnicowanie siły ekonomicznej (na podstawie Listy 500" największych przedsiębiorstw Gazety Bankowej) [in:] G. Gorzelak (ed.), Przemiany polskiej przestrzeni, Studia Regionalne i Lokalne, 19 (52), Warszawa: Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, pp. 205-228. ; 20. Zioło Z., 2006. Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle koncentracji siedzib zarządów wiodących korporacji [in:] Z. Zioło, T. Rachwał (eds.), Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 8, Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedeagogicznej, pp. 9-26.

Czasopismo/Seria/cykl:

Geographia Polonica

Tom:

88

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

701

Strona końc.:

708

Format:

Rozmiar pliku 1,7 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:57343 ; 0016-7282 ; 10.7163/GPol.0041

Źródło:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji