Obiekt

Tytuł: Językowy obraz wieśniaka we współczesnej polszczyźnie = Linguistic image of a villager in the contemporary Polish language

Twórca:

Gaze, Mateusz

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 40

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie językowego obrazu leksemu wieśniak we współczesnym języku polskim. Badanie przeprowadzono w oparciu o definicje zawarte w ogólnych i specjalistycznych słownikach języka polskiego oraz na podstawie ankiet. Pozwoliło to opisać stereotyp wieśniaka w świadomości Polaków, który zasadza się na połączeniu znaczenia gramatycznego i metaforycznego. Już nawet w opracowaniach leksykograficznych doszło do niepokojącego braku wyodrębnienia potocznego rozumienia tego słowa, tj. wieśniak – człowiek niekulturalny, niewychowany. W większości opracowań leksykograficznych komponent ze znaczenia gramatycznego człowiek ze wsi został wbudowany w definicje znaczeniowe metaforycznego rozumienia badanego leksemu. Również badania ankietowe potwierdzają tę tezę. Dla respondentów wieśniak to mieszkaniec wsi, który ponadto odznacza się następującymi cechami: brakiem obycia, nieznajomością kultury, posługiwaniem się gwarą, prostactwem, brakiem inteligencji.

Bibliografia:

1. Bańko M. (red.), 2000, Inny słownik języka polskiego, t.2, PWN, Warszawa.
2. Bańko M., 2010, Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych, PWN, Warszawa.
3. Doroszewski D. (red.), 1968, Słownik języka polskiego, t. 9, PWN, Warszawa.
4. Dunaj B. (red.), 2001, Słownik współczesnego języka polskiego, t. 2, Przegląd Reader's Digest, Warszawa.
5. Falińska B., 1981, O języku inteligencji mazowieckiej pochodzenia chłopskiego, [w:] H. Zgółkowa (red.), Współczesna polszczyzna. Wybór zagadnień, PWN, Warszawa.
6. Kowalski P., 2004, Popkultura i humaniści. Daleki od kompletności remanent spraw, poglądów i mistyfikacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
7. Kurzowa Z. (red.), 2002, Słownik synonimów polskich, PWN, Warszawa.
8. Müldner-Nieckowski P., 2004, Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Świat Książki, Warszawa.
9. Pawlus M., Gajewska B., 2009, Słownik synonimów i antonimów, PWN, Warszawa.
10. Skorupka S. (red.), 1971, Słownik wyrazów bliskoznacznych, PWN, Warszawa.
11. Sobol E. (red.), 2008, Słownik frazeologiczny PWN z Bralczykiem, PWN, Warszawa.
12. Sobol E., Drabik L. (red.), 2007, Słownik języka polskiego PWN, PWN, Warszawa.
13. Szymczak M. (red.), 1981, Słownik języka polskiego PWN, t. 3, PWN, Warszawa.
14. Zgółkowa H. (red.), 1998, Praktyczny słownik języka polskiego, Kurpisz, Poznań.
15. Zgółkowa H. (red.), 2004, Nowy słownik gwary uczniowskiej, PWN, Warszawa.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

40

Strona pocz.:

181

Strona końc.:

187

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:58065 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.40.13

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji