Obiekt

Tytuł: Ferdynand I Koburg w oczach prześmiewców : uwagi na temat bułgarskiej satyry politycznej przełomu XIX i XX wieku

Twórca:

Popek, Krzysztof

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 50 z. 2 (2015)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 5-29 : il. ; Streszcz. ang, ros.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Autor analizuje ewolucję wizerunku księcia (a później cara) Bułgarii Ferdynanda I Koburga (1887‑1918) w bułgarskiej twórczości satyrycznej z przełomu XIX i XX wieku: zbiorze opowiadań Baj Ganio Aleko Konstantinowa, poemacie satyrycznym Księga narodu bułgarskiego Stojana Michajłowskiego, wybranych opowiadaniach oraz felietonach Georgiego Kirkowa oraz karykaturach publikowanych w czasopiśmie humorystycznym „Byłgaran”. Niniejsze satyry stanowią zawoalowany komentarz nie tylko do aktualnych wydarzeń politycznych, w których Koburg brał czynny udział, ale i do zmieniającej się roli monarchy na bułgarskiej scenie politycznej oraz specyfiki bułgarskiego rojalizmu.

Bibliografia:

Constant S., Foxy Ferdinand, 1861-1948, Tsar of Bulgaria, Londyn 1986.
Crampton R., Bulgaria, Oxford 2008.
Czekalski T., Bułgaria, Warszawa 2010.
Dąbek‑Wirgowa T., Historia literatury bułgarskiej, Wrocław 1980.
Felczak W., Wasilewski T., Historia Jugosławii, Wrocław 1985.
Gałązka W., Oswajanie skorpionow. Szkice o literaturze bułgarskiej, Krakow 1992.
Knodt J., Ferdinand der Bulgare, Bielefeld 1947.
Kopaliński W., Słownik mitow i tradycji kultury, Warszawa 2003.
Konstantinow A., Baj Ganiu, tłum. F. Korwin-Szymanowski, Warszawa 1986.
Nowosad A., Władza i media w Bułgarii, Krakow 2008.
Malinowski A., Polityka i pieniądze. Wielkie mocarstwa wobec Bułgarii i jej udziału w I wojnie światowej na przełomie 1914 i 1915 r., [w:] I Wojna Światowa na Bałkanach. Działania militarne i polityczne w latach 1914‑1918, red. A. Krzak, Szczecin 2014.
Minczew G., „Watykańscy szpiedzy” i zdrajcy narodu w XIX wieku w Bułgarii, [w:] Obraz zdrajcy i szpiega w kulturach słowiańskich, red. T. Dąbek‑Wirgowa, Warszawa 1999.
Ossowska M., Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 2000.
Osterhammel J., Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata, tłum. I. Drozd‑Broering, J. Kałążny, A. Peszke, K. Śliwińska, Poznań 2013.
Parusheva D., „They are All Rotters!” Political Culture and Political Caricature in South‑Eastern Europe, Late 19th and Early 20th Century, „Etudes Balkaniques”, 2008, t. 44, nr 4.
Perry D. M., Stefan Stambolov and the Emergence of Modern Bulgaria 1870‑1895, Londyn 1993.
Popek K., „Kłotnia w rodzinie”. Upadek protektoratu rosyjskiego w Księstwie Bułgarii w latach 1879‑1887, „Studenckie Zeszyty Naukowe UJ”, 2012, nr 4.
Rubacha J., Bułgarski sen o Bizancjum. Polityka zagraniczna Bułgarii w latach 1878‑1913, Warszawa 2004.
Rubacha J., Gospodarka Bułgarii na przełomie XIX i XX wieku, „Słupskie Studia Historyczne”, 2011, nr 17.
Rubacha J., Malinowski A. (red.), Historia Bułgarii 1870‑1915. Materiały źrodłowe z komentarzami, t. 3: Polityka wewnętrzna, Warszawa 2009.
Rusin B., Konstytucja tyrnowska z 1879 r. – historia, ustroj, język, [w:] Historyczna i ponowoczesna tożsamość Słowian, red. T. Ciesielski, J. Zatorska, A. Skoczylas, Łodź 2012.
Sprutta J., Walki, tortury, kary… czyli przemoc w ikonie, „Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego”, 2009, nr 3‑4: O przemocy i wolności, Otnostrow.org.pl, www.otnostrow.org.pl/pliki/rocznik/2009/10_Sprutta_tortury.pdf.
Stępniak T., O satyrze, Katowice 1996.
Wasilewski T., Historia Bułgarii, Wrocław 1988.
Vakarelski Ch., Etnografia Bułgarii, tłum. K. Simiczijew, Wrocław 1965.
Ананиева Н., Георги Кирков във времето и напред в него, [w:] Георги Кирков и нашето съвремие, red. М. Мизов, Sofia 2007.
Ангелов Б., Алеко Константинов, [w:] Страници за Алеко Константинов: Творчеството на писателя в българската литературна критика, red. П. Анчев, Warna 1991.
Бакалов Г., Алеко Константинов и бай Ганьо, [w:] Страници за Алеко Константинов: Творчеството на писателя в българската литературна критика, red. П. Анчев, Warna 1991.
„Българан”, Sofia, 1904‑1909.
Георгиева М., Личности в българската карикатура – Александър Божинов като редактор на вестник Българан (1904‑1909), „Проблеми на изкуството”, 2012, nr 4.
Гочев Д., Георгиев Е., Шалафов И., Истината за царските имоти в България, Sofia 2011.
Даскалов Р., Между Изтока и Запада. Български културни дилеми, София 1998.
Димитрова Ц. Д., Анализ върху критиката за „Бай Ганио” до 1918 г., [w:] Феноменът Бай Ганьо в българската фолклорна и литературна култура от първата половина на ХХ век, red. М. Кирова, К. Йорданова, Н. Папучиев, Sofia 2013, Liternet.bg, www.liternet.bg/ebook/fenomenyt–baj–ganjo/content.htm.
Димов А., Злодеяния на Кобургите в България, Sofia 2013.
Елин Пелин, Събрани съчинения, t. 6: Статии, очерци, интервюта и беседи, red. К. Гогов, Sofia 1978, Chitanka.info, http://chitanka.info/text/17325-bylgaranovtsite.
Зарев П., Панорама на българската литература, t. 2, Sofia 1977.
Иванчев П. (red.), Български периодичен печат 1844‑1944, t. 1, Sofia 1966.
Иванчев П. (red.), Български периодичен печат 1844‑1944, t. 2, Sofia 1966.
Игов С., История на българската литература 1878‑1944, Sofia 1990.
Йовков И., Кобургът, Sofia 1990.
Кирков Г., Политическа зоология. Разкази и фейлетони, red. И. Гранитски, Sofia 2005.
Мешеков И., Бай Ганьо – психологически и обществен тип, [w:] Страници за Алеко Константинов: Творчеството на писателя в българската литературна критика, red. П. Анчев, Warna 1991.
Михайлов Д., Стоян Михайловски: поредица, творчески портрети, Sofia 1994.
Михайловски С., Избрани творби, red. Б. Банов, Sofia 1976.
Николов A., Хан Крум във византийската традиция: страшни слухове, дезинформация и политическа пропаганда, „Анамнеза”, 2009, t. 9, nr 1.
Николова В., Саздов Д. (red.), Програми, програмни документи и устави на бържоазните партии в България 1879‑1918, Sofia 1992.
Павлова К., Образът на бай Ганьо в карикатурите от българския хумористично‑сатиричен периодичен печат (1895‑1944), [w:] Феноменът Бай Ганьо в българската фолклорна и литературна култура от първата половина на ХХ век, red. М. Кирова, К. Йорданова, Н. Папучиев, Sofia 2013, Liternet.bg, www.liternet.bg/ebook/fenomenyt‑baj‑ganjo/content.htm.
Палангурски М., Нова история на България, t. I: Княжество (1879‑1911), Sofia 2013.
Поппетров Н., Личността на Георги Кирков като възможност/повод за многостранна историческа реконструкция, [w:] Георги Кирков и нашето съвремие, red. М. Мизов, Sofia 2007.
Саздов Д., Демократическата партия в България 1887‑1908, Sofia 2001.
Саздов Д., Лалков М., Митев T., Мишев Р., Мигев В. (red.), История на Третата българска държава, Sofia 1992.
Смочевски А., Текст и контекст: национално и универсално в политическите послания на Георги Кирков (140 години по‑късно), [w:] Георги Кирков и нашето съвремие, red. М. Мизов, Sofia 2007.
Стателова Е., Иван Евстратиев Гешов или трънливият път на съзиданието, Sofia 1994.
Страшимиров А., Диктаторът. Животът на Стефан Стамболов, Sofia 2014.
Стретенова Н., Университетът и физиците. Начало, Sofia 2000.
Тодоров Г., Временно отменяне и възстановяне на конституцията в Княжество България (1881‑1883), Sofia 1991.
Цанев Г., Страници от история на българската литература, t. 2: На прелом между две столетия, Sofia 1971.
Цанев Г. (red.), Речник на българска литература, t. 1, Sofia 1976.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

50

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

5

Strona końc.:

29

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:57825 ; p-ISSN 1230-5057 ; e-ISSN 2353-6403

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/50/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/50/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji