Obiekt

Tytuł: Sojusz interesów : stosunki białorusko‑rosyjskie 1991‑2014

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 50 z. 2 (2015)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s.119-143 ; Streszcz. ang, ros.

Abstrakt:

Sytuacja polityczna w Rosji i na Białorusi w pierwszych latach po rozpadzie ZSRR nie sprzyjała zacieśnianiu współpracy. Czynniki gospodarcze w przypadku Białorusi i geopolityczne w przypadku Rosji determinowały charakter relacji dwustronnych w minionym dwudziestoleciu. Praca omawia politykę zagraniczną Białorusi w latach 1991‑2014 oraz jej stosunki z najważniejszym sąsiadem, którym bez wątpienia była Federacja Rosyjska. Były to kluczowe lata kształtowania się wzajemnych relacji opartych na fundamencie interesów politycznych i ekonomicznych definiowanych autonomicznie zarówno w Moskwie, jak i Mińsku.

Bibliografia:

Białoruś w stosunkach międzynarodowych, red. I. Topolski, Lublin 2009. ; Бодин Ю., Белоруссия – это „Брeстская крeпость” современной России, Москва 2008. ; Czachor R., Polityka zagraniczna Republiki Białoruś w latach 1991‑2011. Studium politologiczne, Polkowice 2011. ; Eberhardt A., Gra pozorów. Stosunki rosyjsko‑białoruskie 1991‑2008, Warszawa 2008. ; Europa Środkowo‑Wschodnia 1992, wyd. ISP PAN, Warszawa 1994. ; Geopolityczne miejsce Białorusi w Europie i świecie, V. Bulhakau (red.), Warszawa 2006. ; История Беларуси в документах и материалах, рэд. И. Кузнецов, В. Мазец, Минск 2000. ; Imperium Putina, red. W. Konończuk, Warszawa 2007. ; Кебич В., Искушение властью. Из жизни прэмьер‑министра, Минск 2008. ; Климин И., Беларусь и Россия: трудный путь к воссоединению, Санкт‑Петербург 2001. ; Malak K., Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Białorusi, Warszawa 2003. ; Marples D., Historia ZSRR od rewolucji do rozpadu, Wrocław 2006. ; Maszkiewicz M., Białoruś. Zespół ukrytego paradoksu, Warszawa 2008. ; Mironowicz E., Historia państw świata w XX wieku. Białoruś, Warszawa 2007. ; Mironowicz E., Polityka zagraniczna Białorusi 1990‑2010, Białystok 2011. ; Найноўшая гісторыя беларускага парляментарызму, Мінск 2005. ; Российско‑белорусские отношения: проблемы и перспектывы, Москва 1998. ; Sadowski R., Białoruś‑Rosja: integracja wschodnioeuropejska, OSW, Warszawa 2003. ; Сборник обзорных и аналитических материалов по развитию ситуации в Республике Беларусь в 2009 г., wyd. Белоруский Институт Стратегических Исследований, Минск 2010. ; Снапкоўскі У., Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь, Мінск 2007. ; Stosunko‑polsko‑białoruskie. Państwo i społeczeństwo, t. 1, red. S. Jaczyński, R. Pękasa, Siedlce 2009. ; Stosunki polsko‑białoruskie. Społeczeństwo i polityka, t. 2, red. S. Jaczyński, R. Pękasa, Siedlce 2009. ; Шевцов Ю., Обьединенная нация. Феномен Белоруси, Москва 2005. ; Таталітарызм, рэд. Вялікі А., Мінск 2007.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

50

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

119

Strona końc.:

143

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:57823 ; p-ISSN 1230-5057 ; e-ISSN 2353-6403

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/50/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/50/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji