Obiekt

Tytuł: Problems with editing and translating historical sources. Some Polish examples

Twórca:

Skibiński, Edward

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 28 (2015)

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Miejsce wydania:

Łódź

Opis:

29 cm

Abstrakt:

Paper presents a new attitude to the issue of medieval editions of Latin written records and focuses on the importance of their publication in the form as close to the original version and its contents as possible. It also deals with some misunderstandings resulting from overinterpretation of sources which have not been carefully published and subsequently translated.

Bibliografia:

Galli Anonymi Cronicae – Galli Anonymi Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum, ed. C. Maleczyński, MPH NS, vol. II, Kraków 1952.
Gesta principum Polonorum – Gesta principum Polonorum The deed of the princes of the Poles. Translated by Paul W. Knoll and F. Schaer, Budapest, New York 2003.
Thietmari Merseburgensis episcopi Chronicon – Thietmari Merseburgensis episcopi Chronicon, ed. R. Holtzmann, Berlin 1935.
Wigand – Chronicon seu Annales Wigandi Marburgensi, equities et fratris Ordinis Teutonici (Kronika Wiganda z Marburga, rycerza i brata zakonu niemieckiego), J. Voigt and E. Raczyński (eds.). Poznań 1842.
Domańska E. 2012. Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej. Warszawa.
Gierl M. 2012. Geschichte als präzisierte Wissenschaft. Johann Christoph Gatterer und die Historiographie des 18. Jahrhunderts im ganzen Umfang. Fundamenta historica 4. Stuttgart, Bad Cannstatt.
Hoffmann H. 1993. Mönchskönig und Rex idiota. Studien zur Kirchenpolitik Heinrichs II. und Konrads II. Hannover.
Kowalski K. M. 1996. Artefakty jako źródło poznania: studium z teorii nauki historycznej. Gdańsk.
Kowalski K. M. 2013. Artefacts as sources of knowledge. Gdańsk.
Kürbis B. 2007. Cztery eseje o źródłoznawstwie. Poznań.
Labuda G. 2010. Próba nowej systematyki i nowej interpretacji źródeł historycznych z Posłowiem. Poznań.
Skibiński E. 2014. Epitafium Bolesława Chrobrego. Wydanie i analiza. In: J. Zdrenka (ed.), Studia Epigraficzne 5, Zielona Góra, 43-56.
Sławiński J. 1988. Semantyka wypowiedzi narracyjnej. In: J. Sławiński, Prace wybrane, vol. II, Dzieło, język, tradycja. Kraków, 97-125.
Solviche J. 2014. Narrative theory in Poland – http://www.narratology.net/node/257

Czasopismo/Seria/cykl:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Tom:

28

Strona pocz.:

11

Strona końc.:

15

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:58674 ; 0860-0007

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P III 368 ; IAiE PAN, sygn. P III 348 ; IAiE PAN, sygn. P III 349 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji