Obiekt

Tytuł: Afektywna historia sztuki

Twórca:

Nader, Luiza

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 1 (2014)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Bibliografia:

1. E. van Alphen, Affective operations of art and literature, „Res” 2008 no. 53/54 Spring/Autumn, s. 20-31. ; 2. M. Bal, A gdyby tak? Język afektu, „Teksty Drugie” 2007 nr 1/2, s. 165-188. ; 3. W. Baraniewski, Sztuka i mała stabilizacja, w: Idee sztuki lat 60. Oraz inne sesje, seminaria i wystawy, Centrum Rzeźby Polskiej, Seminara orońskie, t. 2, red. J.St. Wojciechowski, CRP, Orońsko 1994, s. 33-42. ; 4. W. Baraniewski, Wobec socrealizmu, w: Sztuka polska po 1945 r. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa listopad 1984, PWN, Warszawa 1987, s. 173-188. ; 5. Z. Bauman, Nowoczesność i Zagłada, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009, s. 13. ; 6. J. Bennett, Empathic vision. Affect, trauma and contemporary art, Stanford University Press, Stanford 2005. ; 7. S. Best, Mild intoxication and other aesthetic feelings. Psychoanalysis and art revisited, „Angelaki” 2005 vol. 10, no. 3, s. 157-170. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 8. L. Blackmann, C. Venn, Affect, „Body and Society” 2010 vol. 16, no. 7, s. 7-28. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 9. R. Braidotti, Affirmation, pain and empowerment, „Asian Journal of Women Studies” 2008 vol. 14, no. 3, s. 7-36. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 10. T. Brennan, Introduction, w: The transmission of affect, Cornell University Press, Ithaca–London 2004, s. 1-23. ; 11. V. Crapanzano, Reflections on hope as a category of social and psychological analysis, „Cultural anthropology” vol. 18, no. 1, s. 3-32. ; 12. C.J. Dean, The fragility of empathy after the Holocaust, Cornell University Press, Ithaca–London, 1999, s. 5. ; 13. G. Deleuze, Co to jest filozofia?, przeł. P. Pieniążek, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000. ; 14. E. Domańska, Historia egzystencjalna, PWN, Warszawa 2012, s. 171-172. ; 15. E. Domańska, Humanistyka afirmatywna: władza i płeć po Butler i Foucault, w: Płeć i władza. Historyczne konteksty, współczesne krytyki, nowe perspektywy, red. F. Kubiaczyk, M. Owsiana, Poznań–Gniezno 2013. ; 16. B. Engelking, Zagłada i pamięć: doświadczenie Holocaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa 1994, s. 16. ; 17. Getto. Terra incognita. Sztuka walcząca Ariego Ben Menachema i Mendla Grosmana, red. X. Modrzejewska-Mrozowska, A. Różycki, M. Szukalak, Łódź 2009. ; 18. D. Gould, Affect and protest, w: Political emotions, Routledge, New York–London 2010, s. 18-44. ; 19. E. Grabska, „Puisque realisme il y a” czyli o tym, co w sztuce powojennego dziesięciolecia nie mogło się dokonać, w: Sztuka polska po 1945 r. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa listopad 1984, PWN, Warszawa 1987, s. 375-384. ; 20. M. Gregg, G.J. Seigworth, An inventory of shimmers, w: The affect theory reader, Duke University Press, Durham–London 2010, s. 5. ; 21. M. Hardt, Foreword: what affects are good for, w: The affective turn. Theorizing the social, ed. P. Ticineto Clough, J. Halley, Duke University Press, Durham–London 2007, s. IX-XIII. ; 22. M. Jarymowicz, Czy emocje mogą się zmieścić w polu świadomości?, w: Nieuświadomiony afekt, red. R.K. Ohme, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, s. 19-21. ; 23. P. Juszkiewicz, Od rozkoszy historiozofii do „gry w nic”. Polska krytyka artystyczna czasu Odwilży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005. ; 24. Kalendarium życia i twórczości, w: Jurry. Powrót artysty. Jerzy Ryszard „Jurry” Zieliński (1943-1980), red. M. Tarabuła, Galeria Zderzak, Kraków 2010, s. 474. ; 25. A. Kolańczyk, Procesy afektywne i orientacja w otoczeniu, w: Serce w rozumie. Afektywne podstawy orientacji w otoczeniu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 16. ; 26. E. Kosofsky Sedgwick, Shame, theatricality and queer performativity. Henry James’s The Art of Novel, w: tejże Touching feeling. Affect, pedagogy, performativity, Duke Univeristy Press, Durham–London 2003, s. 35-66. ; 27. I. Kowalczyk, Podróż do przeszłości: interpretacje najnowszej historii w polskiej sztuce krytycznej, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2010. ; 28. I. Kowalczyk Zwichnięta historia sztuki? – o pominięciach problematyki żydowskiej w badaniach sztuki polskiej po 1945 roku, „Opposite”, Rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, http://opposite.uni.wroc.pl/opposite_nr1/izabela_kowalczyk.htm (dostęp: 19.10.2013). ; 29. J. Kruczek, Metaforyczne malarstwo Jerzego Ryszarda Zielińskiego: „Jurry malarski poeta”, praca magisterska, KUL, Lublin 2009, s. 107-108. ; 30. D. LaCapra, Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna, przeł. K. Bojarska, Universitas, Kraków 2009, s. 87-88. ; 31. M. Lachowski, Nowocześni po katastrofie. Sztuka w Polsce w latach 1945-1960, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013. ; 32. R. Leys, The turn to affect: a critique, „Critical Inquiry” vol. 37, no. 3, s. 434-472. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 33. A. Łebkowska, Empatia. O literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku, Universitas, Kraków 2008, s. 20-33. ; 34. A. Markowska, Dwa Przełomy. Sztuka polska po 1955 i 1989 roku, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012. ; 35. B. Massumi, Autonomia afektu, przeł. A. Lipszyc, „Teksty Drugie” 2013 nr 6. ; 36. B. Massumi, A shock to thought. Expression after Deleuze and Guattari, ed. B. Massumi, London–New York 2002. ; 37. B. Massumi, The autonomy of affect, w: Parables for the virtual. Movement, affect, sensation, Duke University Press, Durham–London 2002, s. 23-45. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 38. J. Michalski Jurry – partyzant, w: Jurry. Powrót artysty. Jerzy Ryszard „Jurry” Zieliński (1943-1980), red. M. Tarabuła, Galeria Zderzak, Kraków 2010, s. 62. ; 39. Natura emocji. Podstawowe zagadnienia, red. P. Ekman, R.J. Davidson, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999, s. 13-49. ; 40. G. Niziołek, Polski teatr Zagłady, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013, s. 220. ; 41. C. Papoulias, F. Callard, Biology’s gift: interrogating the turn to affect, „Body and Society” 2010, vol. 16, no. 29, s. 39-41. ; 42. A. Pietroń, Fotomontaż jako sposób opisu Zagłady. Analiza albumów fotograficznych z łódzkiego getta, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. hab. Jacka Leociaka, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, kwiecień 2007, s. 42-43. ; 43. P. Piotrowski, Agorafilia. Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2010. ; 44. P. Piotrowski, Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka i polityka w Europie Środkowo-Wschodniej 1945-1989, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2005. ; 45. P. Piotrowski, Znaczenia modernizmu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1999. ; 46. J. Rifkin, The empathic civilization. The race to global consciousness in a world in crisis, J.P. Tarcher/Penguin, Cambridge 2009, s. 5-43. ; 47. A. Sala, N. Petrisin-Bachelez, Obraz jest pozbawiony podmiotowości nie dlatego, że jest znaleziony, „Tytuł roboczy Archiwum” nr 1, s. 42. ; 48. Shame and its sisters. A Silvan Tomkins reader, ed. E. Kosofsky Sedgwick, A. Frank, Duke University Press, Durham–London 1995. ; 49. P. Ticineto Clough, Introduction, w: The affective turn. Theorizing the social, ed. P. Ticineto Clough, J. Halley, Duke University Press, Durham–London 2007, s. 1-33. ; 50. E. Toniak, Olbrzymki. Kobiety i socrealizm, Korporacja Ha!art, Kraków 2008. ; 51. A. Turowski, Budowniczowie Świata. Z dziejów radykalnego modernizmu w sztuce polskiej, Universitas, Kraków 2000. ; 52. W. Włodarczyk, Nowoczesność i jej granice, w: Sztuka polska po 1945 r. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa listopad 1984, PWN, Warszawa 1987, s. 19-30. ; 53. W. Włodarczyk, Socrealizm. Sztuka polska w latach 1950-1954, Paryż 1986.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

14

Strona końc.:

40

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:59508 ; 0867-0633

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-20

Data dodania obiektu:

2016-09-21

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 120

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/78431

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Nader L. - Afektywna historia sztuki 2018-12-20
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji