Object

Title: Rachela Auerbach opłakuje ślady, resztki, widma, wyrwy z ziemi

Creator:

Ubertowska, Aleksandra

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2014)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

References:

1. P. Abriszewska, Sznurowadła, zegarki, kamienie, w: Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, red. J. Kowalewski, Instytut Filozofii UWM, Olsztyn 2008.
2. F. Ankersmit, Pamiętając Holocaust: żałoba i melancholia, przeł. A. Ajschet i in., w: tegoż, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, red. E. Domańska, Universitas, Kraków 2004.
3. H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, przeł. A. Szostkiewicz, Wydawnictwo Znak, Kraków 1987.
4. R. Auerbach, Lacrimae rerum, „Przełom. Organ Żydowskiej Partii Robotniczej „Poalej-Sion” 1949 nr 20, s. 12.
5. R. Auerbach, Lament rzeczy martwych, „Przełom. Organ Żydowskiej Partii Robotniczej „Poalej-Sion” 1946 nr 2, s. 7.
6. R. Auerbach, Treblinka. Reportaż, przeł. K. Szamaniak, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2012 nr 8, s. 28.
7. R. Auerbach, Uwagi wstępne, w: L. Weliczker, Brygada śmierci (Sonderkommando 1005). Pamiętnik, Łódź 1946, s. 15.
8. R. Auerbach, Werterfassung, „Nasze Słowo. Organ Żydowskiej Partii Robotniczej Poalej-Sion” 1949 nr 3-4, s. 11.
9. R. Auerbach, Z ludem pospołu. O losie pisarzy i artystów żydowskich w getcie warszawskim, „Nasze Słowo. Organ Żydowskiej Partii Robotniczej Poalej-Sion” 1948 nr 14-15, s. 13, 15.
10. E. Balcerzan, W stronę genologii multimedialnej, w: Genologia dzisiaj, pod red. W. Boleckiego, I. Opackiego, Warszawa 2000.
11. W. Benjamin, Narrator. Rozważania o twórczości Mikołaja Leskowa, przeł. K. Krzemieniowa, w: tegoż, Anioł Historii. Eseje, szkice, fragmenty, wybór i opr. H. Orłowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1996, s. 254.
12. W. Benjamin, Pomnik wojownika, w: Ulica jednokierunkowa, przeł. B. Baran, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2011, s. 124.
13. G. Didi-Huberman, Cztery kawałki kliszy wyrwane piekłu, w: tegoż, Obrazy mimo wszystko, przeł. M. Kubiak Ho-Chi, Kraków 2008.
14. A. Dobiegała, Rzeczy jako język dyskursu memorialnego w holokaustowych reportażach Hanny Krall, „Teksty Drugie” 2013 nr 1/2.
15. E. Domańska, Fakt historyczny, w: tejże, Historia egzystencjalna, Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej, Warszawa 2012, s. 81.
16. E. Domańska, Humanistyka ekologiczna, „Teksty Drugie” 2013 nr 1/2.
17. E. Domańska, Problem rzeczy we współczesnej archeologii, w: Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, red. J. Kowalewski, Instytut Filozofii UWM, Olsztyn 2008.
18. B. Engelking, „Czas przestał dla mnie istnieć”… Analiza doświadczania czasu w sytuacji ostatecznej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1996.
19. B. Engelking, Zagłada i pamięć. Doświadczenie Holokaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2001.
20. K. Famulska-Ciesielska, S.J. Żurek, Literatura polska w Izraelu (Leksykon), Wydawnictwo Austeria Klezmerhojs, Kraków–Budapeszt 2012, s. 23-24.
21. R.C. Foltz, Czy przyroda jest sprawcza w znaczeniu historycznym? Historia świata, historia środowiska oraz to, w jaki sposób historycy mogą pomóc ocalić ziemię, przeł. A. Czarnacka, w: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia, red. E. Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, s. 633.
22. G. Greif, „Płakaliśmy bez łez”. Relacje byłych więźniów Sonderkommando w Auschwitz, Muzeum w Oświęcimiu, Oświęcim 2001.
23. M. Januszkiewicz, Człowiek jako rzecz, albo oblicza reifikacji, w: Człowiek i rzecz. O problemach reifikacji w literaturze, filozofii i sztuce, red. S. Wysłouch, B. Krajewska, Poznań 1999.
24. A. Kowalski, Kulturoznawcza genealogia kategorii materialności rzeczy, w: Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, red. J. Kowalewski, Instytut Filozofii UWM, Olsztyn 2008, s. 15-24.
25. M. Krajewski, Ludzie i przedmioty – relacje i motywy przewodnie, w: Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, red. J. Kowalewski, Instytut Filozofii UWM, Olsztyn 2008, s. 131-133.
26. D. LaCapra, Studia nad traumą: jej krytycy i powikłane losy, w: tegoż, Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna, przeł. K. Bojarska, Universitas, Kraków 2009.
27. L.L. Langer, Holocaust testimonies. The ruins of memory, Yale University Press, New Haven 1991.
28. B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, przeł. A. Derra, K. Abriszewski, Kraków 2010, s. 75-82, 308-320.
29. J. Leociak, Doświadczenie graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2009, s. 327-329.
30. J. Leociak, Tekst wobec Zagłady (o relacjach z getta warszawskiego), Ossolineum, Wrocław 1997, s. 22.
31. M.P. Markowski, O kolekcjach, w: Anatomia ciekawości, Kraków 1999.
32. Nach dem Vergessen. Rekurse auf den Holocaust in Ostmitteleuropa nach 1999, red. M. Marszalek, A. Molisak, Kadmos, Berlin 2010.
33. M. Polit, O Racheli Auerbach, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2012 nr 8, s. 21-23.
34. Polski Słownik Judaistyczny, red. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, Pruszyński i S-ka, Warszawa 2003, t. 1, s. 122-123.
35. E. Prokop-Janiec, Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne, Universitas, Kraków 1992, s. 32, 158.
36. E. Prokop-Janiec, Schulz a galicyjski tygiel kultur, w: Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i w pięćdziesięciolecie śmierci”, red. J. Jarzębski, Universitas, Kraków 1994.
37. B. Schallcross, Rzeczy i Zagłada, Universitas, Kraków 2010.
38. Ch.E. Scott, Trauma’s presentation, w: The trauma controversy. Philosophical and interdisciplinary dialogues, ed. K. Brown Golden, B.G. Bergo, Sunny Press, New York 2009.
39. G. Sereny, W stronę ciemności. Rozmowy z komendantem Treblinki, przeł. J.K. Milencki, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2002.
40. K. Stala, Na marginesach rzeczywistości: o paradoksach przedstawiania w twórczości Brunona Schulza, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1995.
41. S. Steinbacher, Auschwitz. Obóz i miasto, przeł. V. Grotowicz, PWN, Warszawa 2012.
42. S. Szymutko, Na krawędziach Schulzowskich metafor, w: W ułamkach zwierciadła. Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, red. M. Kitowska-Łysiak, W. Panas, TN KUL, Lublin 2003.
43. A. Ubertowska, Natura u kresu (ekocyd). Podmiotowość po katastrofie, „Teksty Drugie” 2013 nr 1/2.
44. Z. Wóycicka, Niezrealizowany projekt upamiętnienia terenu byłego obozu zagłady w Treblince z 1947 roku. Próba analizy ikonograficznej, w: Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?, red. M. Głowiński i in., Universitas, Kraków 2005.
45. J.E. Young, Die Zeitgeschichte der Gedenkstatten und Denkmaler des Holocaust, w: Mahnmale des Holocaust. Motive, Rituale und Stätten des Gedenkens, red. J.E. Young, Bonn 1993, s. 27.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

273

End page:

292

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:59524 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Sep 21, 2016

Number of object content hits:

642

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/78450

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information