Obiekt

Tytuł: Children’s burials from the early medieval Radom (Site 4): Anthropological considerations

Twórca:

Borowska-Strugińska, Beata

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 28 (2015)

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Miejsce wydania:

Łódź

Opis:

il. ; 29 cm

Abstrakt:

Although the study of prehistoric children’s burials is of great interest for historians, archaeologists, and anthropologists alike, many authors have pointed out the scarcity of anthropological research efforts in this area. However, this may be attributable not so much to limited preoccupation with children’s burials, as to objective difficulties. This report presents some anthropological considerations concerning the skeletal remains of children from early medieval Radom. The percentage of children’s burials in the studied site was determined to be lower than that found for other skeletal series from this period in history, which may be attributed to the fragility of children’s remains as well as to incomplete exploration of the burial ground. Still, it should be remembered that interdisciplinary analysis of even scant amounts of skeletal material may expand our knowledge about populations living not only decades, but millennia ago

Bibliografia:

Abramek B. 1980. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Masłowicach, woj. Sieradz. „Sprawozdania Archeologiczne” 32, 227-246
Aufderheide A.C., Rodriguez Martin C. 1998. The Cambridge Encyclopedia of Human Paleopathology. Cambridge
Borowska-Strugińska B. 2003. Analiza antropologiczna szczątków z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Dobrzyniu nad Wisłą. „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne” 8, 213-218
Data Collection. 2005. Data Collection Codebook, The Global History of Health Project. In: R. Steckel, C. Larsen, P. Sciulli, P. Walker, http://global.sbs.ohio-state.edu/
Gładykowska-Rzeczycka J. 1998. Antropologiczne badania materiałów kostnych z średniowiecznych obiektów Pomorza Gdańskiego. In: H. Paner (ed.), Gdańsk średniowieczny w świetle najnowszych badań archeologicznych i historycznych. Materiały z konferencji zorganizowanej z okazji tysiąclecia Gdańska (997-1997). Gdańsk, 26-42
Fuglewicz B. 2010. Osadnictwo wczesnośredniowieczne ziemi radomskiej. In: A. Buko, D. Główka (eds.), Badania 2009. Radom. Korzenie miasta i regionu 1. Warszawa, 55-84
Jerszyńska B. 2004. Procesy wzrastania i rozwoju oraz ich uwarunkowania w średniowiecznych populacjach ludzkich. Poznań
Kordala T. 1992. Cmentarzysko z XI-XII wieku w Płocku-Podolszycach. „Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku” 15, 3-96
Koperkiewicz A. 2004. „Dusze maluczkie” z Daniłowa. In: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (eds.), Dusza maluczka, a strata ogromna. Funeralia Lednickie – Spotkanie 6. Poznań, 119-129
Kozak J. 2004. Przemiany w umieralności dzieci na terenie ziem polskich od neolitu do współczesności. In: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (eds.), Dusza maluczka, a strata ogromna. Funeralia Lednickie – Spotkanie 6. Poznań, 225-230
Kozłowski T. 2004. Szczątki dziecięce w antropologii historycznej. In: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (eds.), Dusza maluczka, a strata ogromna. Funeralia Lednickie – Spotkanie 6. Poznań, 79-95
Kozłowski T. 2008. Obraz średniowiecznych populacji ludzkich z terenu Polski w świetle badań antropologii historycznej, In: S. Suchodolski (ed.), Źródła historyczne wydobywane z ziemi. Wrocław, 93-110
Kozłowski T., Drozd A. 2006. Ludzkie szczątki kostne. In: W. Chudziak (ed.), Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie. Mons Sancti Laurentii 3, Toruń, 39-48
Kurasiński T., Skóra K. 2012. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Lubieniu, pow. piotrkowski. Łódź
Kwiatkowska B. 2005. Mieszkańcy średniowiecznego Wrocławia. Ocena warunków życia i stanu zdrowia w ujęciu antropologicznym.Wrocław
Ortner D. J. 2003. Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains. London
-
Piontek J. 1981. Antropologiczna charakterystyka materiałów kostnych z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Brzegu Głogowskim, woj. Legnickie. In: A. Malinowski (ed.), Źródła do badań biologii i historii populacji słowiańskich. Poznań, 9-14
Saunders S. R. 1992. Subadult skeletons and growth related studies. In: S.R. Saunders, M.A. Katzenberg (eds.), Skeletal Biology of Past Peoples: Research Methods. Wiley-Liss, Chichester, New York, 1-20
Skubicha E. 2010. Archeologia Radomia – dzieje badań. In: A. Buko, D. Główka (eds.), Badania 2009. Radom. Korzenie miasta i regionu 1. Warszawa, 105-113
Trzeciecki M. 2010. Stanowisko 6 w Radomiu – wstępne wyniki badań terenowych i analiz materiałów. I n: A . Buko, D. Główka (eds.), Badania 2009. Radom. Korzenie miasta i regionu 1. Warszawa, 105-113
Waldron T. 1987. The relative survival of the human skeleton: implications for paleopathology. In: A. Boddington, A.N. Garland, R.C. Janaway (eds.), Death, decay and reconstruction. Approaches to archaeology and forensic science. Manchester University Press, Manchester, 55-64

Czasopismo/Seria/cykl:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Tom:

28

Strona pocz.:

53

Strona końc.:

57

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:58679 ; 0860-0007

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P III 368 ; IAiE PAN, sygn. P III 348 ; IAiE PAN, sygn. P III 349 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji