RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Komparatystyka jako sposób badania nowych mediów

Creator:

Regiewicz, Adam ORCID

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2014)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

References:

1. B. Chmielowski, Nowe Ateny. Traktat Dubitantius, oprac. J. Kroczak, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2009.
2. M. Lister i in. Nowe media. Wprowadzenie, przeł. M. Lorek, A. Sadza, K. Sawicka, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009, s. XVII.
3. Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, red. M. Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.
4. Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, red. M. Wawrzak-Chodaczek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
5. Nowe media a media tradycyjne, red. M. Jeziński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
6. Wokół mediów ery WEB 2.0, red. B. Jung, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
7. E. Benedyk, Antymatrix. Człowiek w labiryncie Sieci, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2004.
8. P. Celiński, Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu, Wydawnictwo UW, Wrocław 2010.
9. W. Chyła, Media jako biotechnosystem. Zarys filozofii mediów, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008.
10. Ekrany piśmienności. O przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów, red. A. Gwóźdź, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
11. Estetyka wirtualności, red. M. Ostrowiecki, Universitas, Kraków 2005; Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów, red. W. Godzic, M. Żakowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
12. A Gwóźdź, Technologie widzenia czyli Media w poszukiwaniu autora: Wim Wenders, Universitas, Kraków 2004.
13. Pogranicza audiowizualności: parateksty kina, telewizji i nowych mediów, red. A. Gwóźdź, Universitas, Kraków 2010.
14. Nowe media. Nowe w mediach. t. 3, W świecie komunikacji zdegradowanej, red. I. Borkowski, A. Woźny, Wydawnictwo UW, Wrocław 2009.
15. R.W. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Wydawnictwo Rabid, Warszawa 2001.
16. R.W. Kluszczyński, Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
17. Kody McLuhana. Topografia nowych mediów, red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski, Wydawnictwo Naukowe ExMachina 2009.
18. Komunikowanie się w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka, red. M. Filiciak, G. Ptaszek, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
19. Kulturowe kody technologii cyfrowych, red. P. Celiński, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Lublin 2011.
20. P. Sitarski, Rozmowa z cyfrowym cieniem: model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej, Wydawnictwo Rabid, Kraków 2002.
21. Widzieć, myśleć, być. Technologie medialne, red. A. Gwóźdź, Universitas, Kraków 2001.
22. P. Zawojski, Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią, Wydawnictwo Szumacher, Kielce 2000.
23. P. Zawojski, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
24. P. Żabicki, Technologiczna codzienność. Internet – Bank – Telewizja, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007.
25. A. Regiewicz, Audiowizualność wobec nowych mediów, w: A. Regiewicz, J. Warońska Widowiskowość i audiowizualność w dobie ponowoczesności, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2012.
26. L. Manovich, Język nowych mediów, przeł. P. Cypryański, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2006.
27. P. Celiński, Interfejsy nowych mediów i refiguracje mediów i kultury, w: Nowe media a media tradycyjne, red. M. Jeziński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
28. M. Sandbothe, Transwersalne światy medialne. Filozoficzne rozważania o Internecie, przeł. K. Krzemieniowa, w: Widzieć, myśleć, być. Technologie medialne, red. A. Gwóźdź, Universitas, Kraków 2001.
29. J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2007.
30. A. Gwóźdź, Technologie widzenia czyli Media w poszukiwaniu autora: Wim Wenders, Kraków 2004.
31. D. de Kerckhove, Inteligencja otwarta, przeł. A. Hildebrandt, R. Glegoła, Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2001.
32. G.P. Landow, Hipertekst a teoria krytyczna, przeł. A. Piskorz, w: Ekrany piśmienności...
33. J. Derrida, Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych, przeł. M. Adamczyk, „Pamiętnik Literacki” 1986 z. 2.
34. J. Derrida, Sygnatura, zdarzenie, kontekst, w: tegoż Marginesy filozofii, przeł. B. Banasiak, Warszawa 2002, s. 39.
35. R. Rorty, Philosophy and the mirror of nature, Princeton University Press, Princeton 1979.
click here to follow the link
36. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, PIW, Warszawa 1970.
37. E. Szczęsna, Komparatystyka mediów. Poetyka, semiotyka, komunikacja medialna, w: Komparatystyka dla humanistów, red. M. Dąbrowski, Wydawnictwa UW, Warszawa 2011.
38. E. Szczęsna, Znak w cyfrowym świecie. Semiotyczne aspekty komunikacji komputerowej, s. 272- -283, w: Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka, red. M. Filiciak, G. Ptaszek, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
39. S. Wysłouch, Literatura i obraz. Tereny strukturalnej wspólnoty sztuk, w: Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk, red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Universitas, Kraków 2004.
40. M. Mrozowski, System medialny. Struktura i zasady działania, w: Dziennikarstwo i świat mediów (nowa edycja), red. Z. Bauer, E. Chudziński, Universitas, Kraków 2010.
41. T. Bilczewski, Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii, Universitas, Kraków 2010.
42. A. Regiewicz, D. Utracka Perspektywy komparatystyki kulturowej. Na przykładzie programu Pracowni Komparatystyki Kulturowej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, „LUD” 2011 t.95.
43. E. Kasperski, U podstaw komparatystyki, w: Komparatystyka dla humanistów.
44. H.H. Remak, Comparative Literature, Its Definition and Function, w: Comparative Literature: Method and Perspective, ed. N.L. Stallknecht, H. Frenz, Carbondale 1971.
45. M. Dąbrowski, Komparatystyka kulturowa, w: Komparatystyka dla humanistów.
46. U. Weisstein, Z ekstazy w agonię: wzlot i upadek komparatystyki, przeł. M. Dąbrowska, w: Niewspółmierność perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, red. T. Bilczewski, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010.
47. S. Tötösy de Zepetnek, Nowa Literatura Porównawcza jako teoria i metoda, przeł. A. Zaliszewska, A. Skrendo, w: Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, red. E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski, Universitas, Kraków 2006.
48. D. Ferris, Dyscyplina poza dyscypliną, przeł. J. Momro, T. Bilczewski, w: Niewspółmierność perspektywy nowoczesnej komparatystyki…
49. H. Dyserinck, Komparatistik: eine Einführung, Bouvier, Bonn 1991, cyt. za: M. Dąbrowski Komparatystyka kulturowa.
click here to follow the link
50. R. Dawkins, Fenotyp rozszerzony. Dalekosiężny gen, przeł. J. Gliwicz, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003.
51. J. Kalina, Co to jest memetyka?, http://tsiss.wordpress.com/2011/10/12/co-to-jest-memetyka/.
52. H. Rheingold, The virtual communities. Homesteading on the electronic frontier, M.A. Addison-Wesley, Reading 1993
click here to follow the link
53. J. Butler, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, przeł. K. Krasuska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.
54. Wojciech Chyła, Media jako biotechnosystem. Zarys filozofii mediów, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008.
55. H. Jenkins, Kultura konwergencji: zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
56. S. Zieliński, Archeologia mediów, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.
57. A. Bard, J. Söderquist, Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, przeł. P. Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
58. M. Castells, Społeczeństwo sieci, przeł. M. Marody i in., PWN, Warszawa 2007.
59. D. Bolier, When push comes to pull: the new economy and culture of networking technology, Aspen Institute Communications and Society Program, Washington 2006.
click here to follow the link
60. M. Hendrykowski, Metafory Internetu, Wydawnictwo UAM, Poznań 2005.
61. S.J. Schmidt, Literaturoznawstwo jako projekt interdyscyplinarny, przeł. B. Balicki, „Teksty Drugie” 2010 nr 4.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

49

End page:

70

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:59773 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Sep 21, 2021

In our library since:

Sep 22, 2016

Number of object content hits:

1 041

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/78490

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information