Object

Title: Filologia i historia. "Klechdy polskie" Bolesława Leśmiana i inne urwane tropy

Creator:

Pachocki, Dariusz

Date issued/created:

2014

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2014)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. B. Leśmian, Dzieła wszystkie, t. 1-4, oprac. J. Trznadel, PIW. Warszawa 2010-2012.
2. M. Głowiński, Laboratorium wyobraźni, „Twórczość” 1960 nr 2, s. 128- -131;
3. L. Ligęza, „Klechdy polskie” Bolesława Leśmiana na tle folklorystycznym, „Pamiętnik Literacki” 1968 nr 1, s. 111-146.
4. R. Zimand, Preliminaria do klechd Leśmiana, w: Studia o Leśmianie, red. M. Głowiński, J. Sławiński, PIW, Warszawa 1971.
5. A. Adamiec, Apokryficzny pantateuch. rzecz o „Klechdach polskich” Bolesława Leśmiana, w: tegoż, „Cień wielkiej tajemnicy...”, Wydawnictwo UG, Gdańsk 1995, s. 93- -109; A. Czabanowska-Wróbel „Klechdy polskie” – baśnie filozoficzne, w: tejże Baśń w literaturze Młodej Polski, Universitas, Kraków 1996, s. 225-234.
6. W. Wasyłenko, O kresowości „Klechd polskich” Leśmiana, w: Kresy. Syberia. Literatura. Doświadczenia dialogu i uniwersalizmu, red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski, Wydawnictwo Trio, Warszawa 1995.6. W. Wasyłenko, O kresowości „Klechd polskich” Leśmiana, w: Kresy. Syberia. Literatura. Doświadczenia dialogu i uniwersalizmu, red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski, Wydawnictwo Trio, Warszawa 1995.
7. N. Taylor, „Klechdy polskie” – baśń nieustająca, w: Twórczość Leśmiana. Studia i szkice, red. T. Cieślak, B. Stelmaszczyk, Universitas, Kraków 2000, s. 275-293,
8. J. Trznadel, Już zdobyłem tysiące cudów, „Nowa Kultura” 1959 nr 38, s. 2.
9. H. Mortkowicz-Olczakowa, Bunt wspomnień, PIW, Warszawa 1961, s. 115.
10. B. Leśmian, Utwory dramatyczne. Listy, PIW, Warszawa 2012, s. 401.
11. List B. Leśmiana do Z. Przesmyckiego z 17 kwietnia 1914 roku. Zob. B. Leśmian Utwory dramatyczne…, s. 403.
12. List B. Leśmiana do Z. Przesmyckiego datowany przez edytora na rok 1914. Zob. B. Leśmian Utwory dramatyczne…, s. 406.
13. W. Lewandowski, Dzieje baśniowego zbioru, w: B. Leśmian Klechdy polskie…, s. 38-43.
14. P. Łopuszański, Zofia i Bolesław Leśmianowie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.
15. J. Trznadel. Uwagi edytorskie, w: B. Leśmian Zdziczenie obyczajów pośmiertnych, wstęp, krytyczne oprac. i przyp. J. Trznadel, Wydawnictwo Arcana, Kraków 1998, s. 58-59.
16. M.L. Mazurowa, Podróże i praca twórcza Bolesława Leśmiana, w: Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie, red. Z. Jastrzębski, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966, s. 42-43.
17. J. Trznadel, Korespondencja z rodziną Bolesława Leśmiana, „Arcana” 1998 nr 2, s. 100.
18. H. Stone, Nota edytorska, w: B. Leśmian Skrzypek opętany, oprac. i wstęp R.H. Stone, PIW, Warszawa 1985, s. 242.
19. List Marii Ludwiki Mazurowej do Aleksandra Janty z 28 grudnia 1966 r. BN, sygn. 12844 II, k. 22.
20. List prezesa firmy L.D. Feldmana do A. Janty z 12 stycznia 1970 roku. Dokument w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie.
21. J. Trznadel, Uwagi wydawcy, w: B. Leśmian, Utwory rozproszone. Listy, wybór i oprac. J. Trznadel, PIW, Warszawa 1962, s. 212.
22. J. Trznadel, Uwagi edytorskie, w: B. Leśmian Zdziczenie obyczajów…, s. 59.
23. B. Leśmian, Zdziczenie obyczajów pośmiertnych, przepisał i podał do druku A. Janta, „Oficyna Poetów” 1968 nr 2, s. 2.
24. B. Leśmian, Życie – snem, oprac. R.H. Stone, „Pamiętnik Literacki” 1987 z. 1, s. 247-253.
25. B. Leśmian, Poezje, oprac. J. Trznadel, Wydawnictwo Arcana, Warszawa 1994; B. Leśmian Zdziczenie obyczajów…, Kraków 1998.
26. B. Leśmian, Poezje zebrane, oprac. A. Madyda, wstęp M. Jakitowicz, Wydawnictwo Algo, Toruń 1995; Toruń 2000.
27. B. Leśmian, Satyr i Nimfa. Bajka o złotym grzebyku, oprac. i posłowie D. Pachocki, A. Truszkowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
28. Zagadnienia i zagadki edytorskie w rękopisach Bolesława Leśmiana, „Tematy i Konteksty” 2012 nr 2, s. 107-124
29. B. Przyłuski, Słowo wstępne, w: B. Leśmian Klechdy polskie, Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas, Londyn 1956, s. 7.
30. A. Podsiad. Nota redakcyjna, w: B. Leśmian Klechdy polskie, red. A. Podsiad, PAX, Warszawa 1959, s. 266.
31. M.L. Mazurowa, Podróże i praca twórcza Bolesława Leśmiana, w: Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie, red. Z. Jastrzębski, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966, s. 41.
32. J. Brzechwa, Niebieski wycieruch, w: Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie…, s. 91.
33. List Anny Zabihi do Dariusza Pachockiego z 26 lutego 2013 roku.
34. J.M. Rymkiewicz, Leśmian. Encyklopedia, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2001, s. 134.
35. R. Stone, Wstęp, w: B. Leśmian Skrzypek opętany, oprac. i wstęp R.H. Stone, PIW, Warszawa 1985.
36. A. Podsiad, Nota redakcyjna, w: B. Leśmian Klechdy polskie, red. A. Podsiad, PAX, Warszawa 1959, s. 266.
37. B. Leśmiana, Łąka i Traktat o poezji, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Londyn 1947.
38. N. Taylor-Terlecka, Rozmowa w zaświatach, „Nowy Dziennik” z 24 lutego 2011.
39. Marian Pankowski: Leśmian. La révolte d’un poete contre les limites, Presses Universitaires, Bruxelles 1967.
40. M. Pankowski, Kartka z rękopisu Leśmiana, „Wiadomości” [Londyn] 1972 nr 1382, s. 2.
41. B. Leśmian, Poezje zebrane, oprac. J. Trznadel, PIW, Warszawa 2010, s. 687.
click here to follow the link
42. List z 11 października 1971 roku. Pracownia Rękopisów BN.
43. R.H. Stone, Bolesław Leśmian. The poet and his poetry, University of California Press, Berkeley–Los Angeles–London 1976
click here to follow the link
44. Dawni pisarze polscy, t. 2, WSiP, Warszawa 2001.
45. F. Palowski „Kołysanka” Bolesława Leśmiana, „Przekrój” 1985 nr 2080, s. 9.
46. A. Bednarczyk, „Taka cisza w ogrodzie...”. Iłżeckie miłości Leśmiana, tekst, przypisy i posłowie R. Lis, wstęp A. Czyż, Towarzystwo Ogród Ksiąg, Warszawa 1992, s. 8-9.
47. F. Palowski, „Kołysanka” Bolesława Leśmiana…, s. 8-9.
48. A. Janta, Lustra i reflektory, wybór i przedmowa M. Sprusiński, Czytelnik, Warszawa 1982.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

129

End page:

149

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:59778 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Sep 22, 2016

Number of object content hits:

715

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/78494

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information