Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Inspiracja i formy współpracy polskich instytucji państwowych z wydawcami i redakcjami pism rosyjskich w latach 1919–1935 — zarys problematyki

Twórca:

Dryblak, Łukasz (1990– )

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 48 z. 1 (2016)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 33-52 ; Streszcz. ang.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

The inspiration and cooperation of Polish state institutions with the publishers and editorial boards of Russian periodicals from 1919 exerted a considerable impact on the functioning of the Russian émigrés and minority in Poland as well as the large number of Russian–speaking readers residing in the Eastern Borderlands. This article is an outline of the activity conducted by the Society of the Eastern Borderland Guards, the Ministry of Internal Affairs, and the Second Department of the General Staff vis a vis the Russian press. The author discussed the reasons for the interest of the Polish authorities in the Russian press and attempted to assess the effects of this activity. Furthermore, by resorting to the Russian example he tried to present certain constant mechanisms of the undertakings of Polish institutions, which embarked upon similar initiatives also in relation to the press of other minority and émigré groups. Finally, the article distinguishes several types of inspiration of the Russian press. The introduction offers a concise examination of the circumstances of the Russian influx in Poland after 1918, the number of the Russians, and their scattering across Polish territory. The first part focuses on Polish–Russian contacts during the Polish–Bolshevik war, with the author discussing the structure of the Russian press in 1919–1920 and the first inspiration–oriented operations. Upon the basis of the example of the Vladimir Horvitz–Samoylov case attention is drawn to the threat posed by cooperation with the Russians. The second part of the text deals with the use made of wartime experiences for the development of the inspiration of Russian periodicals outside Poland. The following fragment considers periodicals addressed chiefly to local readers and describes two divergent instances: „Novaya Rossiya” and „Volinskoe Slovo”. The last part brings the reader closer to the activity of Dmitry Filosofov, one of the leaders of the Russian émigrés in Poland. The article places particular emphasis on plans of expanding Filosofov’s press endeavours under Polish auspices so as to encompass important domestic and foreign periodicals that, associated with „Za Svobodu!”, could have resulted in a prominent press concern. This would have been an extremely essential achievement aimed at promoting the idea of a „third Russia” in accordance with the conception launched by Filosofov and, at the same time, the notions propounded by the Polish state, which would have gained a powerful propaganda instrument both at home and abroad. The article ends with a summary of the conclusions and an assessment of the policy carried out by the Polish state in 1919–1935.

Bibliografia:

Czapski J., Świat w moich oczach, Ząbki–Paris 2001.
Czapski J., Wyrwane strony, Warszawa 2010.
Divnič J., NTS, nam pora obâsnicsâ!, New York 1968.
Piłsudski J., Pisma zbiorowe, t. V, Warszawa 1937.
Prânišnikov B., Novopokolency, Maryland 1986.
Raporty Straży Kresowej 1919–1920 Ziem Północno–Wschodnich opisanie, oprac. J. Gierowska– Kałłaur, Warszawa 2011.
Russakâ pečat’ w Rige: iż istorii gazety Segodnâ 1930–h godov, oprac. J. Abyzov, L. Flejšman, B. Ravdin, kn. I, Stanford 1997.
Sočineniâ russkogo perioda, t. I, red. Ł. Flejšman, Moskva 2011.
Solski W., Moje wspomnienia, Warszawa 2008.
Stołypin A., Cesarstwo i wygnanie, Warszawa 1998.
Struve P. V., Dnevnik Palitika (1925–1935), Moskva–Pariž 2004.
Vojcehovskij S., Epizody, London–Kanada 1978.
Wędziagolski K., Pamiętniki, Warszawa 2007.
Żongołłowicz B., Dzienniki 1930–1936, oprac. D. Zamojska, Warszawa 2004.
Chojnowski A., Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921–1939, Wrocław 1979.
Czarnecka R., Organizacja Oddziału II Sztabu Generalnego WP (Sztabu Głównego) i jego ekspozytur terenowych w latach 1918–1939, w: Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP, red. T. Dubicki, Łomianki 2010.
Gierowska–Kałłaur J., Straż Kresowa a Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich. Współdziałanie czy rywalizacja?, Warszawa 1999.
Ismagulova T., Russkaâ emigraciâ v Polše (Vladimir Brand — poet i woin „russkoj Waršavy”), w: Zarubežnaâ Rossiâ 1917–1939 gg. Sbornik stacej, red. V. J. Černâev, Sankt Peterburg 2010.
Juzwenko A., Polska a „biała” Rosja (od listopada 1918 do kwietnia 1920 r.), Wrocław 1973.
Kočik W., Razvedčiki i rezidenty GPU za predelami otčiznyj, Âuza 2004, s. 469, http://m.tululu.org/bread_55558_469.xhtml (dostęp: 2 I 2015).
Kovtun I., Gribkov I., Žukov D., Osobyj štab Rossiâ, Moskva 2011.
Mitzner P., Warszawski „Domek w Kołomnie”, Warszawa 2014.
Nowak A., Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia1920 roku), Kraków 2001.
Obłąkowska–Galanciak I., Gorzkie gody... Publicystyka i literacka działalność Dymitra Fiłosofowa na emigracji, Olsztyn 2001.
Pepłoński A., Wywiad polski na ZSRR 1921–1939, Warszawa 1996.
Pepłoński A., Wywiad w wojnie polsko–bolszewickiej1919–1920, Warszawa 1999.
Pipes R., Struve Liberal on the Right, 1905–1944, London 1980.
Stanisławski W., Myśl polityczna emigracji rosyjskiej w II Rzeczpospolitej: interpretacje przeszłości i koncepcje polityczne, mps. pracy doktorskiej w Bibliotece Instytutu Historycznego UW.
Suławka A. R., Idea współpracy polsko–rosyjskiej w myśli politycznej rosyjskiej emigracji w Polsce (lata 1918–1939), „Przegląd Filozoficzny” 2013, t. LXXXVII, z. 3, s. 221–238.
Zielińska N., Towarzystwo Straży Kresowej 1918–1927, Lublin 2006.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

48

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

33

Strona końc.:

52

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:58841 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/48/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/48/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji