Object

Title: Pięć punktów w widmowych wierszach Ryszarda Krynickiego

Creator:

Misiak, Iwona

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2016)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. M. Augé, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, przeł. R. Chymkowski, PWN, Warszawa 2010. ; 2. S. Barańczak, Nie podlegać nicości, w: tegoż, Etyka i poetyka, Znak, Kraków 2009. ; 3. R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Wydawnictwo KR, Warszawa 1996. ; 4. Bicie mojego serca (Z Ryszardem Krynickim rozmowa Dariusz Suska), „Gazeta Wyborcza”, 30.06.2003. ; 5. H. Bloom, Lęk przed wpływem. Teoria poezji, przeł. A. Bielik-Robson, M. Szuster, Universitas, Kraków 2002. ; 6. P. Celan, Utwory wybrane, przeł. S. Barańczak i in., red. R. Krynicki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998. ; 7. G. Colli, Narodziny filozofii, przeł. S. Kasprzysiak, Oficyna Literacka, Kraków 1994. ; 8. A. Czabanowska-Wróbel, Krynicki: poezja i powtórzenie, w: Pismo chmur. Studia i szkice o poezji Ryszarda Krynickiego, red. P. Próchniak, Wydawnictwo EMG, Kraków 2014. ; 9. G. Deleuze, F. Guattari, Kłącze, przeł. B. Banasiak, „Colloquia Communia” 1988, nr 1-3. ; 10. G. Deleuze, F. Guattari, Traktat o nomadologii: maszyna wojenna, przeł. B. Banasiak, „Colloquia Communia” 1988, nr 1-3. ; 11. J. Derrida, Xώpa / Chora, przeł. M. Gołębiewska, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999. ; 12. J. Derrida, O duchu. Heidegger i pytanie, przeł. B. Brzeziecka, PWN, Warszawa 2015. ; 13. J. Derrida, Prawda w malarstwie, przeł. M. Kwietniewska, słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2003. ; 14. J. Derrida, Szibbolet dla Paula Celana, przeł. A. Dziadek, Fa-art, Bytom 2000. ; 15. M. Douglas, Czystość i zmaza. Analiza pojęć nieczystości i tabu, przeł. M. Bucholc, PIW, Warszawa 2007. ; 16. Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, red. M. Rudaś-Grodzka i in., Czarna Owca, Warszawa 2014. ; 17. M. Foucault, Inne przestrzenie, przeł. A. Rejniak-Majewska, „Teksty Drugie” 2005, nr 6. ; 18. H.-G. Gadamer, Kim jestem Ja i kim jesteś Ty?, w: tegoż, Czy poeci umilkną?, przeł. M. Łukasiewicz, Homini, Bydgoszcz 1998. ; 19. Homer, Odyseja, przeł. J. Parandowski, Czytelnik, Warszawa 1972. ; 20. A. Kopacki, Chybionym gestem. O kilku wierszach Georga Trakla, w: tegoż, Muszle w kapeluszu. Szkice, rozmowy, recenzje, Biuro Literackie, Wrocław 2012. ; 21. J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. M. Falski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007. ; 22. R. Krynicki, Akt urodzenia, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1969. ; 23. R. Krynicki, Organizm zbiorowy, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975. ; 24. R. Krynicki, Pęd pogoni, pęd ucieczki, Zrzeszenie Studentów Polskich, Warszawa-Poznań, 1968. ; 25. R. Krynicki, Vade, „Kwartalnik Artystyczny” 2008, nr 1. ; 26. R. Krynicki, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2009. ; 27. J. Łotman, Kultura i eksplozja, przeł. B. Żyłko, PIW, Warszawa 1999. ; 28. M.P. Markowski, Jacques Derrida: mowa żałoby, w: Derrida / Adirred, red. D. Ulicka, Ł. Wróbel, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2006. ; 29. A. Marzec, Widma, zjawy i nawiedzone teksty – hauntologia Jacques’a Derridy, w: Wymiary powrotu w literaturze, red. M. Garbacik i in., Libron, Kraków 2012. ; 30. A Marzec, Widmontologia. Teoria filozoficzna i praktyka artystyczna ponowoczesności, Bęc Zmiana, Warszawa 2015. ; 31. B. Miciński, Podróże do piekieł, w: tegoż, Pisma. Eseje, artykuły, listy, wybór i oprac. A. Micińska, Znak, Kraków 1970. ; 32. J. Przyboś, Sytuacje liryczne. Wybór poezji, wyb. E. Balcerzan, A. Legeżyńska, Ossolineum, Wrocław 1989. ; 33. G. Simmel, Most i drzwi. Wybór esejów, przeł. M. Łukasiewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006. ; 34. G. Scholem, Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki, przeł. I. Kania, Aletheia, Warszawa 2007. ; 35. M. Stala, Dziewięć ścieżek wprowadzających w poetycki świat Ryszarda Krynickiego, w: Pismo chmur. Studia i szkice o poezji Ryszarda Krynickiego, red. P. Próchniak, Wydawnictwo EMG, Kraków 2014. ; 36. M. Stala, Purgatorium (Na marginesie Niepodległych nicości), w: tegoż, Chwile pewności. 20 szkiców o poezji i krytyce, Znak, Kraków 1991. ; 37. G. Trakl, Sebastian we śnie, przeł. A. Pomorski, Oficyna Literacka, Kraków 2001. ; 38. H. Vendler, The Breaking of Style: Hopkins, Heaney, Graham, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts-London, England, 1995. ; 39. W.B. Yeats, Bizancjum, przeł. S. Barańczak, w: J. Merrill, Wybór poezji, przeł. i oprac. S. Barańczak, Wydawnictwo a5, Kraków 2001.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

272

End page:

293

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:58964 ; oai:rcin.org.pl:58964 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2016.2.14

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Jun 15, 2016

Number of object content hits:

553

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/78726

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information