RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Pięć punktów w widmowych wierszach Ryszarda Krynickiego

Creator:

Misiak, Iwona

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2016)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

References:

1. M. Augé, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, przeł. R. Chymkowski, PWN, Warszawa 2010.
2. S. Barańczak, Nie podlegać nicości, w: tegoż, Etyka i poetyka, Znak, Kraków 2009.
3. R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Wydawnictwo KR, Warszawa 1996.
4. Bicie mojego serca (Z Ryszardem Krynickim rozmowa Dariusz Suska), „Gazeta Wyborcza”, 30.06.2003.
5. H. Bloom, Lęk przed wpływem. Teoria poezji, przeł. A. Bielik-Robson, M. Szuster, Universitas, Kraków 2002.
6. P. Celan, Utwory wybrane, przeł. S. Barańczak i in., red. R. Krynicki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998.
7. G. Colli, Narodziny filozofii, przeł. S. Kasprzysiak, Oficyna Literacka, Kraków 1994.
8. A. Czabanowska-Wróbel, Krynicki: poezja i powtórzenie, w: Pismo chmur. Studia i szkice o poezji Ryszarda Krynickiego, red. P. Próchniak, Wydawnictwo EMG, Kraków 2014.
9. G. Deleuze, F. Guattari, Kłącze, przeł. B. Banasiak, „Colloquia Communia” 1988, nr 1-3.
10. G. Deleuze, F. Guattari, Traktat o nomadologii: maszyna wojenna, przeł. B. Banasiak, „Colloquia Communia” 1988, nr 1-3.
11. J. Derrida, Xώpa / Chora, przeł. M. Gołębiewska, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999.
12. J. Derrida, O duchu. Heidegger i pytanie, przeł. B. Brzeziecka, PWN, Warszawa 2015.
13. J. Derrida, Prawda w malarstwie, przeł. M. Kwietniewska, słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2003.
14. J. Derrida, Szibbolet dla Paula Celana, przeł. A. Dziadek, Fa-art, Bytom 2000.
15. M. Douglas, Czystość i zmaza. Analiza pojęć nieczystości i tabu, przeł. M. Bucholc, PIW, Warszawa 2007.
16. Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, red. M. Rudaś-Grodzka i in., Czarna Owca, Warszawa 2014.
17. M. Foucault, Inne przestrzenie, przeł. A. Rejniak-Majewska, „Teksty Drugie” 2005, nr 6.
18. H.-G. Gadamer, Kim jestem Ja i kim jesteś Ty?, w: tegoż, Czy poeci umilkną?, przeł. M. Łukasiewicz, Homini, Bydgoszcz 1998.
19. Homer, Odyseja, przeł. J. Parandowski, Czytelnik, Warszawa 1972.
20. A. Kopacki, Chybionym gestem. O kilku wierszach Georga Trakla, w: tegoż, Muszle w kapeluszu. Szkice, rozmowy, recenzje, Biuro Literackie, Wrocław 2012.
21. J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. M. Falski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
22. R. Krynicki, Akt urodzenia, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1969.
23. R. Krynicki, Organizm zbiorowy, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975.
24. R. Krynicki, Pęd pogoni, pęd ucieczki, Zrzeszenie Studentów Polskich, Warszawa-Poznań, 1968.
25. R. Krynicki, Vade, „Kwartalnik Artystyczny” 2008, nr 1.
26. R. Krynicki, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2009.
27. J. Łotman, Kultura i eksplozja, przeł. B. Żyłko, PIW, Warszawa 1999.
28. M.P. Markowski, Jacques Derrida: mowa żałoby, w: Derrida / Adirred, red. D. Ulicka, Ł. Wróbel, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2006.
29. A. Marzec, Widma, zjawy i nawiedzone teksty – hauntologia Jacques’a Derridy, w: Wymiary powrotu w literaturze, red. M. Garbacik i in., Libron, Kraków 2012.
30. A Marzec, Widmontologia. Teoria filozoficzna i praktyka artystyczna ponowoczesności, Bęc Zmiana, Warszawa 2015.
31. B. Miciński, Podróże do piekieł, w: tegoż, Pisma. Eseje, artykuły, listy, wybór i oprac. A. Micińska, Znak, Kraków 1970.
32. J. Przyboś, Sytuacje liryczne. Wybór poezji, wyb. E. Balcerzan, A. Legeżyńska, Ossolineum, Wrocław 1989.
33. G. Simmel, Most i drzwi. Wybór esejów, przeł. M. Łukasiewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006.
34. G. Scholem, Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki, przeł. I. Kania, Aletheia, Warszawa 2007.
35. M. Stala, Dziewięć ścieżek wprowadzających w poetycki świat Ryszarda Krynickiego, w: Pismo chmur. Studia i szkice o poezji Ryszarda Krynickiego, red. P. Próchniak, Wydawnictwo EMG, Kraków 2014.
36. M. Stala, Purgatorium (Na marginesie Niepodległych nicości), w: tegoż, Chwile pewności. 20 szkiców o poezji i krytyce, Znak, Kraków 1991.
37. G. Trakl, Sebastian we śnie, przeł. A. Pomorski, Oficyna Literacka, Kraków 2001.
38. H. Vendler, The Breaking of Style: Hopkins, Heaney, Graham, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts-London, England, 1995.
39. W.B. Yeats, Bizancjum, przeł. S. Barańczak, w: J. Merrill, Wybór poezji, przeł. i oprac. S. Barańczak, Wydawnictwo a5, Kraków 2001.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

272

End page:

293

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:58964 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2016.2.14

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Closed

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jun 15, 2016

Number of object content hits:

768

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/78726

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information