Obiekt

Tytuł: Autoproletaryzacja w prozie Polaków migrujących do Niemiec, Irlandii i Wielkiej Brytanii w XXI wieku

Twórca:

Uffelmann, Dirk

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 3 (2016)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Bibliografia:

1. Arps, J. O. Frühschicht. Linke Fabrikintervention in den 70er Jahren, Assoziation A, Berlin–Hamburg 2011. ; 2. Bloom, H. The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry, Oxford University Press, New York 1973. ; 3. Bolec, J. Zmartwychwstanie śmieciarza, w: Na końcu świata napisane. Autoportret współczesnej polskiej emigracji, Videograf II, Chorzów 2008. ; 4. Budacz, M. Wot 4!, Wyd. Papierowy Motyl, Warszawa 2013. ; 5. Contemporary Polish migrant culture and literature in Germany, Ireland, and the UK, red. J. Rostek, D. Uffelmann, Lang, Frankfurt/M. 2011. ; 6. Conze, W. Proletariat, Pöbel, Pauperismus, w: Geschichtliche Grundbegriffe, red. O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck, Cotta, Stuttgart 1984. Bd. 5. ; 7. Coyle, A. Resistance, regulation and rights: The changing status of Polish women and work in the ‘new’ Europe, „European Journal of Women’s Studies” 2007 nr 14,1. ; 8. Currie, S. De-skilled and devaluated: The labour market experience of Polish migrants in the UK following EU enlargement, „The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations” 2007 nr 23,1. ; 9. Czapliński, P.; Śliwiński, P. Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji, Wyd. Literackie, Kraków 1999. ; 10. Czerwiński, P. Przebiegum życiae czyli kartonowa sieć, Świat Książki, Warszawa, 2009. ; 11. de Man, P. Alegorie czytania: język figuralny u Rousseau, Nietzschego, Rilkego i Prousta, przeł. A. Przybysławski, Universitas, Kraków 2004. ; 12. Dorowin, H. Simplicius auf dem Arbeiterstrich, w: Eine Sprache – viele Horizonte… Die Osterweiterung der deutschsprachigen Literatur. Porträts einer neuen europäischen Generation, red. M. Bürger-Koftis, Praesens, Wien 2008. ; 13. Draper, H. Karl Marx’s theory of revolution. Vol. 2. The politics of social classes, Monthly Review Press, New York–London 1978. ; 14. Dzięglewski, M. Społeczne i kulturowe skutki migracji poakcesyjnej na łamach tygodników opinii w latach 2004-2012, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2013 nr 3. ; 15. Dzięglewski, M. The economic and social implications of the last migratory wave from Poland as depicted in weekly magazines, w: Narratives of ethnic identity, migration and politics: A multidisciplinary perspective, red. M. Banaś, M. Dzięglewski, Wyd. Akademickie, Kraków 2013. ; 16. Elstad, J.I. Arbeiterklassen tur/retur. (ml)-bevegelsens sjølproletarisering, „Samtiden” 2004 nr 3. ; 17. Garapich, M.P. Between cooperation and hostility – constructions of ethnicity and social class among Polish migrants in London, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis – Studia Sociologica” 2012 nr 4,2. ; 18. Gates, H.L., Jr. The Signifying monkey: A theory of African-American literary criticism, Oxford Univ. Press, New York–Oxford 1988. ; 19. Genette, G. Paratexts: Thresholds of interpretation, przeł. J.E. Lewin, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1997. ; 20. Gruchawka, R. A. Buty emigranta, Ex Libris Galeria Polskiej Książki, Warszawa 2007. ; 21. Ha, K. N. Postkoloniales Signifying – Der ‚Kanake’ als anti-rassistische Allegorie?, w: Heimatkunde. Migrationspolitisches Portal 2009. http://heimatkunde.boell.de/2009/02/18/postkoloniales-signifying-der-kanake-als-anti-rassistische-allegorie, 18.01.2015. ; 22. Helbig, B. Anioły i świnie w Berlinie!, Forma, Szczecin 2005. ; 23. Herman, L. Der Klub der polnischen Wurstmenschen, przeł. A. Gusowski, M. Szalonek, Ullstein, Berlin 2004. ; 24. Knapp, R. Herrn Kukas Empfehlungen, Piper, München–Zürich 1999. ; 25. Knapp, R. Papiertiger, Piper, München–Zürich 2003. ; 26. Knapp, R. Lekcje pana Kuki, przeł. S. Lisiecka, Wyd. Literackie, Kraków 2003. ; 27. Kosmalska, J.; Rostek, J. Irish-Polish cultural interrelations in practice: Interviews with Chris Binchy, Piotr Czerwiński, Dermot Bolger, and Anna Wolf, “Studi irlandesi: A Journal of Irish Studies” 2015 nr. 5. ; 28. Krasnowolski, J. Afrykańska elektronika, Ha!art, Kraków 2013. ; 29. Lane, P. La périphérie du texte, Nathan, Paris 1992. ; 30. Lejeune, P. Pakt autobiograficzny, przeł. A. Labuda, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1975 Nr 5 (23). ; 31. Lovell, D.W. Marx’s proletariat: The making of a myth, Routledge, London–New York: 1988. ; 32. Martynowska, A. Karpie, łabędzie i Big Ben, Wyd. Sonia Draga, Katowice 2010. ; 33. Marks, K.; Engels, F. Manifest komunistyczny, Tower Press, Gdańsk 2000. ; 34. Marx, K.; Engels, F. Werke, Dietz, Berlin 1956-1990. ; 35. Mende, R. Das Problem des Autobiografischen in der polnischsprachigen Prosa aus Deutschland nach 1989. Theoretische Anmerkungen und praktische Anregungen, w: Polnische Literatur in Bewegung. Die Exilwelle der 1980er Jahre, red. D. Henseler, R. Makarska, transcript, Bielefeld 2013. ; 36. Miklasz, A. Polska szkoła boksu. Powieść emigracyjna, Skrzat, Kraków 2009. ; 37. Müllerová, L. Reklamní aspekty sekundárních knižních textů v devadesátých letech 20. Století, praca doktorska, Masarykova Univerzita Brno 2009. ; 38. Muszer, D. Die Freiheit riecht nach Vanille, A1, München 1999. ; 39. Muszer, D. Wolność pachnie wanilią, przeł. D. Muszer, Forma, Szczecin–Bezrzecze 2008. ; 40. Oświęcimski, L.H. Klub Kiełboludów, Wyd. Nieudaczników, Berlin 2002. ; 41. Rostek, J. Living the British dream: Polish migration to the UK as depicted in the TV series „Londyńczycy” (2008-2010), w: Contemporary Polish migrant culture and literature in Germany, Ireland, and the UK, red. J. Rostek, D. Uffelmann, Lang, Frankfurt/M. 2011. ; 42. Ślipko, Ł. Pokój z widokiem na Dunnes Stores, Wyd. RB, Opole 2011. ; 43. Sombart, W. Das Proletariat. Bilder und Studien, Rütten & Loening, Frankfurt/M. 1906. ; 44. Suskiewicz, Ł. egri bikaver, Wyd. Forma, Szczecin 2009. ; 45. Trevena, P. Degradacja czy poszukiwanie niezależności? Proces podejmowania decyzji migracyjnych przez wykształconych Polaków wykonujących pracę niewykwalifikowaną w Londynie, w: Społeczności lokalne: postawy migracyjne młodych Polaków, red. A. Śliz, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008. ; 46. Trevena, P. Degradacja? Koncepcje socjologiczne, percepcja społeczna a postrzeganie własnego położenia przez wykształconych migrantów pracujących za granicą poniżej kwalifikacji, w: Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna, red. H. Grzymała-Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J. Roszak, Nomos, Kraków 2010. ; 47. Trevena, P. A question of class? Polish graduates working in low-skilled jobs in London, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2011 nr 1. ; 48. Uffelmann, D. Konzilianz und Asianismus. Paradoxe Strategien der jüngsten deutschen Literatur slavischer Migranten, „Zeitschrift für Slavische Philologie” 2003 nr 63,2. ; 49. Uffelmann, D. Autoidentyfikacja ze Wschodem w narracjach polskich migrantów, przeł. Z. Ossowska, „Rocznik Komparatystyczny” 2010 nr 1. ; 50. Uffelmann, D. Wrong sex and the city: Polish work migration and subaltern masculinity, w: Polish literature in transformation, red. U. Phillips, LIT, Münster 2013. ; 51. Wolny, M. Kara, Próczyński i S-ka, Warszawa 2009. ; 52. Wyszowski, M. Na lewej stronie świata, Wyd. MG, Warszawa 2010. ; 53. Zaimoglu, F. Kanak Sprak / Koppstoff. Die gesammelten Mißtöne vom Rande der Gesellschaft, Kiepenheuer & Witsch, Köln 2011. ; 54. Zduniak-Wiktorowicz, M. Współczesny polski pisarz w Niemczech – doświadczenie, tożsamość, narracja, Wyd. Poznańskie, Poznań 2010.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

229

Strona końc.:

250

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:59159 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2016.3.13

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Badań Literackich PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-20

Data dodania obiektu:

2016-07-12

Liczba wyświetleń treści obiektu:

174

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/78885

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji