Obiekt

Tytuł: Od robotníckych štvrtí k mestským sídliskám : na príklade Bratislavy-Trnávky

Twórca:

Janto, Juraj

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Journal of Urban Ethnology 13 (2015)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

24 cm

Bibliografia:

Banícka... 1956, Banícka dedina Žakarovce, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Gosiorovský M. 1956, Dejiny slovenského robotníckeho hnutia 1848-1958, Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, Bratislava
Čukan J. 1980, Niekoľko poznámok k susedským vzťahom v starej baníckej kolónii v Handlovej. „Slovenský národopis“, Vol. 28, No. 2, s. 227-246
Čukan J. 1985, Narodenie a úmrtie v kolónii textilných robotníkov v Rybárpoli, [w:] Frolec V. (ed.), Čas života, Blok, Brno, s. 163-174
Hupková-Houšková V. 2007, Život na Trnávke. Séria článkov o živote v lokalite Dornkappel. „Bratislavské noviny“, http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/bratislava-kedysi/zivot-na-trnavke.html?page_id=52492&select_index=0, 23.09.2014
Kalesný F. 1980, K niektorým etnografickým aspektom narastania robotníckej triedy v Bratislave. „Slovenský národopis“, Vol. 28, No. 2, s. 247-256
Kovačevičová S. 1976, K problematike životného prostredia robotníkov na Slovensku v minulosti. „Slovenský národopis“, Vol. 24, No. 1, s. 1-38
Kovačevičová S. 1987, Ľudové byty, štvrte a centrá Bratislavy v 19. a 20. storočí. „Slovenský národopis“, Vol. 35, No. 2-3, s. 267-280
Marko J. I. 1938, Dornkappel. Predmestie troch jazykov. Európsky literárny klub, Praha
Mjartan J. 1974, Ľudové staviteľstvo In: Horehronie II, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 12-89
Moravčíková H. 2003, Baťovany-Partizánske: vzorné slovenské priemyselné mesto. „Architektúra a urbanizmus“, Vol. 37, No. 3-4, s. 113-146
Obuchová V. 1986, Vznik a vývoj robotníckych štvrtí a ich postavenie v rámci mesta Bratislavy 1848 – 1938 (Kandidátska dizertačná práca, Katedra československých dejín a archívnictva FF UK, Bratislava)
Obuchová V. 1989, Diferenciácia bývania bratislavských robotníkov v rokoch 1848 – 1938. „Slovenský národopis“, Vol. 37, No. 3, s. 386-397
Obuchová V. 2009, Priemyselná Bratislava. Vydavateľstvo PT, Bratislava
Slovenský... 1980, „Slovenský národopis“, Vol. 28, No. 2
Stručné dejiny saleziánskeho diela a kostola sv. Jána Bosca na Trnávke, http://www.trnavka.sk/index.php/historia-farnosti.html, 23.09.2014

Czasopismo/Seria/cykl:

Journal of Urban Ethnology

Tom:

13

Strona pocz.:

7

Strona końc.:

20

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:60561 ; 1429-0618

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 714 ; IAiE PAN, sygn. P 1505 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

slo

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji