Obiekt

Tytuł: Wielka Emigracja w Belgii (1831–1870) — wizerunek bez heroizmu

Inny tytuł:

Kwartalnik Historyczny R. 123 nr 1 (2016)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 103-124 ; Streszcz. ang. ; Dotyczy książki: La grande émigration polonaise en Belgique, 1831-1870 : élites et masses en exil à l'époque romantique / Idesbald Goddeeris. - Frankfurt : Peter Lang, cop. 2013.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Przedmiotem artykułu są rozważania dotyczące polskiego wychodźstwa politycznego w okresie powstań narodowych w XIX w. (1831–1870) odnoszące się do tej jego części, która trafiła do Belgii. Pretekstem do podjęcia tego tematu stała się książka belgijskiego historyka Idesbalda Goddeerisa poświęcona owej problematyce. Została ona opracowana przy użyciu prozopograficznej metody badawczej, co pozwoliło na uzyskanie nowej, opartej na szerokiej kwerendzie źródłowej, podstawy do formułowania tez i wniosków, często weryfikujących błędne przekonania propagowane dotychczas w historiografii.

Bibliografia:

Barszczewska-Krupa, Alina. Generacja powstańcza 1830–1831. Z badań nad świadomością społeczną i polityczną XIX w. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1985.
Barszczewska-Krupa, Alina. Reforma czy rewolucja. Koncepcje przekształcenia społeczeństwa polskiego w myśli politycznej Wielkiej Emigracji 1832–1863. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1979.
Goddeeris, Idesbald. La Grande Émigration polonaise en Belgique (1831–1870). Élites et masses en exil à l’époque romantique. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013.
Goddeeris, Idesbald. Polonia belgijska w pierwszych latach po II wojnie światowej. Warszawa: Semper, 2005.
Goddeeris, Idesbald. De Poolse migratie in België 1945–1950: politieke mobilisatie en sociale differentiatie. Amsterdam: Aksant, 2005.
Goddeeris, Idesbald. Spioneren voor het communisme: Belgische prominenten en Poolse geheim agenten. Levende histories. Leuven: LannooCampus, 2013.
Janion, Maria. Wobec zła. Chotomów: Verba, 1989.
Janion, Maria. Życie pośmiertne Konrada Wallenroda. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990.
Kalembka, Sławomir. „Emigracje polityczne w powiedeńskiej Europie”. W Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji 1815–1849, t. 2, red. W. Zajewski, 94–133, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1991.
Kalembka, Sławomir. „Polskie wychodźstwa popowstaniowe i inne emigracje polityczne w Europie w XIX wieku”. W Polska XIX wieku. Państwo, społeczeństwo, kultura, red. S. Kieniewicz, 194–252, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982.
Kasznik, Aleksandra H. Między Francją a Algierią — z dziejów emigracji polskiej 1832–1856, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977.
Kledzik, Maciej. Oficerowie dwóch armii. Polscy oficerowie, współorganizatorzy armii Królestwa Belgii w latach 1832–1853, Olsztyn, PTH oddział w Olsztynie, 2014.
Rostocki, Władysław. „Jeszcze o próbach stworzenia legionu polskiego w Portugalii”. Annales UMCS, Sect. F. Humaniora 37 (1982): 257–278.
Skowronek, Jerzy. „Dyplomacja czy polityka? Spory o charakter działalności Hotelu Lambert”. W Z dziejów polityki i dyplomacji polskiej. Studia poświęcone pamięci Edwarda hr. Raczyńskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie, red. H. Bułhak i in., 122–135. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1994.
Witkowska, Alina. Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 1997.
Witkowska, Alina. Wielkie stulecie Polaków. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.
Wróblewska, Elwira. „Emigranci polistopadowi w Hiszpanii”. W Rozprawy z dziejów XIX i XX wieku, red. S. Kalembka, 89–104. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1978.
Żurawski vel Grajewski, Radosław Paweł. Działalność księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Wielkiej Brytanii (1831–1832). Warszawa: Semper, 1999.
Żurawski vel Grajewski, Radosław. „Działalność polityczna księcia Adama Jerzego Czartoryskiego wobec Wielkiej Brytanii w sprawie belgijskiej (1838–1839), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica 66 (1999): 5–20.
Żurawski vel Grajewski, Radosław. „Sprawa belgijska w działalności politycznej księcia Adama Jerzego Czartoryskiego wobec Wielkiej Brytanii (1831–1833)”. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica 65 (1999): 5–30.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historyczny

Tom:

123

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

103

Strona końc.:

124

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

0023-5903 ; oai:rcin.org.pl:59199

Źródło:

IH PAN, sygn. A.52/123/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/123/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji