Obiekt

Tytuł: Polityka rentowo-emerytalna i legitymizacja władzy w Polsce (grudzień1970–1972)

Twórca:

Jarosz, Dariusz (1959– ) ORCID

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 13 (2015)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 129-144 ; Zawiera tabelę. ; Streszcz. ang., pol.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Tematem tekstu jest analiza decyzji w kwestiach emerytalno-rentowych, jakie podejmowała ekipa władzy na czele z Edwardem Gierkiem w ciągu pierwszych dwóch lat swoich rządów. Najważniejsze z tych decyzji dotyczyły m.in.: podwyżki najniższych rent i emerytur, uchwalenia tzw. Karty nauczyciela (kwiecień 1972) z korzystnymi zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników (czerwiec 1972). Dokonano również analizy okoliczności uchwalenia dekretu o zaopatrzeniu emerytalnym osób zajmujących kierownicze stanowiska polityczne i państwowe oraz członków ich rodzin (z października 1972).

Bibliografia:

Dwilewicz Ł., Kupowanie poparcia. Polityka gospodarcza jako środek stabilizacji wewnętrznej w Polsce w pierwszych miesiącach rządów Edwarda Gierka, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2008, nr 2, s. 157–177.
Dwilewicz Ł., Polityka gospodarcza a spokój społeczny. Posunięcia władz partyjnych i państwowych od grudnia 1970 r. do grudnia 1971 r., w: Gospodarka i społeczeństwo w czasach PRL-u, red. E. Kościk, T. Głowiński, Wrocław 2007, s. 333–353.
Inglot T., Welfare States in East Central Europe 1919–2004, Cambridge 2008.
Jackowiak Cz., Kierunki rozwoju ubezpieczeń społecznych, w: Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce, Warszawa 1991.
Jarosz D., Emeryci w przestrzeni społecznej Polski gomułkowskiej, „Polska 1944/45–1989. Studia i materiały” 11 (2013), s. 67–91.
Mackiewicz-Golnik L., Powszechne ubezpieczenie emerytalne, Warszawa 1983.
Muszalski W., Zatrudnienie a ubezpieczenie społeczne, Warszawa 1992.
Tajne dokumenty Biura Politycznego. Grudzień 1970, oprac. P. Domański, Londyn 1991.

Czasopismo/Seria/cykl:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Tom:

13

Strona pocz.:

129

Strona końc.:

144

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:59760 ; 2450-8357

Źródło:

IH PAN, sygn. B.155/13 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/13 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji