Object

Title: "Balladyna" w obrazach

Creator:

Makowska, Urszula

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2014)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. R. Barthes, Teoria tekstu, przeł. A. Milecki, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. 4, cz. 2, oprac. H. Markiewicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996. ; 2. M. Bal (udzielająca wywiadu), W. Bogusławska, O. Jach, E. Łączyńska Jestem feministką totalną. Dla mnie to rzecz naturalna, „Obieg” 22.11.2006, aktualizacja 20.03.2009, www.obieg.pl/rozmo- wy/5716 [15.07.2013]. ; 3. M. Bal, Reading „Rembrandt”, Cambridge University Press, Cambridge 1991. ; click here to follow the link ; 4. S. Czekalski, Intertekstualność i malarstwo. Problemy nadań nad związkami międzyobrazowymi, Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006. ; 5. H. Markiewicz, Metamorfozy „Balladyny”, w: tegoż Literatura i historia, Universitas, Kraków 1994. ; 6. M. Porębski, Ilustracja/Figuracja, w: Ilustracja/Figuracja. Katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 1978. ; 7. W. Okoń, „Ilustracja”, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, ZNiO, Wrocław 1991. ; 8. J. Wiercińska, Sztuka i książka, PWN, Warszawa 1986. ; 9. I. Puchalska, O pożytkach ilustracji literackiej („Maria” Antoniego Malczewskiego), w: Archipelag porównań. Szkice komparatystyczne, red. M. Cieśla-Korytowska, Universitas, Kraków 2007. ; 10. Hasło „Ilustracja” w: S. Orgelbranda encyklopedja powszechna, t. 7, Warszawa 1900; w: Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, t. 29-30, Warszawa 1902. ; 11. K. Górski Polska sztuka współczesna 1887-1894, Kraków 1907. ; 12. M. Bal, Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik, przeł. M. Bucholc, NCK, Warszawa 2012. ; 13. W. Gerson, Gustaw Doré, „Tygodnik Ilustrowany” 1883 nr 5. ; 14. W. Gerson, Wystawa A. Krywulta. […] Witold Pruszkowski, artysta-malarz krakowski, „Gazeta Pol- ska” 1897 nr 253. ; 15. Materiały dotyczące życia i twórczości Wojciecha Gersona, oprac. A. Vetulani, A. Ryszkiewicz, Wrocław 1951, s. 74 (notatnik z lat 1895-1896). ; 16. W. Gerson, Impresjonizm, „Biblioteka War- szawska” 1891 t. 1, s. 95-106. ; 17. A. Palicka, Miłość, przemoc, władza. Świat postaci kobiecych w dramatach Juliusza Słowackiego, Wydawnictwo UW, Wrocław 2012, s. 49. ; 18. J. Ławski, Teatr śmierci w „Balladynie”, w: tegoż, Ironia i mistyka, Wydawnictwo UwB, Białystok 2005, s. 355. ; 19. M. Janion, Obrona Balladyny, w: tejże Odnawianie znaczeń, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980. ; 20. A. Witkowska Wielcy romantycy polscy. Sylwetki, WP, Warszawa 1980. ; 21. J. M. Rymkiewicz, Ludzie dwoiści, w: Problemy polskiego romantyzmu. Seria trzecia, pod red. M. Żmigrodzkiej, ZNiO, Wrocław 1981, s. 82 ; 22. A. Lesky, Tragedia grecka, przeł. M. Weiner, Wydawnictwo Homini, Kraków 2006. ; 23. Z. Kadłubek Święta Medea. W stronę komparatystyki pozasłownej, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2010, ; 24. H.D.F. Kitto, Tragedia grecka. Studium literackie, przeł. J. Margański, Wydawnictwo Homini, Kraków 2003. ; 25. Balladyna: „cudny, chociaż trujący kwiat”, „Prace Literackie” XLIX, red. M. Ursel, Wydawnictwo UW, Wrocław 2009. ; 26. Korespondencja Juliusza Słowackiego, oprac. E. Sawrymowicz, t. 1, ZNiO, Wrocław 1962, s. 273 (list do matki z 18 grudnia 1834 roku). ; 27. M. Bizan, P. Hertz Glosy do „Balladyny”, w: J. Słowacki Balladyna, PIW, Warszawa 1970. ; 28. Leon Wyczółkowski. Listy i wspomnienia, oprac. M. Twarowska, ZNiO, Wrocław 1960. ; 29. P. Chmielowski, Kobiety Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego. Studyum literackie, Redakcja Przeglądu Tygodniowego Warszawa 1873, s. 156-157; wyd. 4, L. Zwoliński, Kraków 1896, s. 200. ; 30. M. Bałucki, Kobiety dramatów Słowackiego, F. Grzybowski, Kraków 1867, s. 17. ; 31. W. Szturc, „Balladyna” Juliusza Słowackiego, w: tegoż Moje przestrzenie. Szkice o wrażliwości ludzkiej, TPPK, Kraków 2004. ; 32. M. Janion, Obrona „Balladyny”, w: tejże Odnawianie znaczeń, s. 135. ; 33. J. J. Wunenburger, Filozofia obrazów, przeł. T. Stróżyński, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011. ; 34. R. Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, przeł. J. Mach, WAiF, Warszawa 1978. ; 35. A. Bernat, Leon Wyczółkowski, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2006. ; 36. M. [W. Marrené-Morzkowska], Przegląd sztuk pięknych, „Tygodnik Ilustrowany” 1880 nr 239. ; 37. Album sztuki polskiej i obcej. Słowacki 1809-1849, Wyd.. Tow. Akc. S. Orgelbranda i Synów, War- szawa 1909, s. nlb. ; 38. R. Barthes, S/Z, przeł. M.P. Markowski, M. Gołębiewska, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999. ; 39. J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, wyd. 3, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1925, t. 2. ; 40. W. Kubacki, „Balladyna”. Baśń polityczna, w: J. Słowacki Balladyna, PIW, Warszawa 1955. ; 41. J. Maciejewski, „Balladyna”, czyli świat przez pryzma przepuszczony, w: tegoż Trzy szkice romantyczne, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1967. ; 42. L. Marin, O przedstawieniu (rozdz. Granice interpretacji, przeł. J. Bodzińska), słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011. ; 43. Leon Wyczółkowski, s. 52; zachowana autorska replika: Obrazek jakich wiele, 1883, olej na płót- nie, 54 × 76, kolekcja prywatna. ; 44. A. Dziadek, Obrazy i wiersze – o cyklu wierszy z tomu „To” Czesława Miłosza, w: Tkanina. Studia, szkice, interpretacje, red. A. Węgrzyniak, T. Stępień, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2003.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

218

End page:

238

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:59784 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Sep 22, 2016

Number of object content hits:

3 077

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/79445

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Makowska U. - "Balladyna" w obrazach Dec 20, 2018
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information