Obiekt

Tytuł: Niepodjęta terapia Stanisława Barańczaka. Próba diagnozy postsekularnej

Twórca:

Bogalecki, Piotr

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 2 (2014)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Bibliografia:

1. S. Barańczak, Ustawienie głosu, w: tegoż Wiersze zebrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2007. ; 2. A. van Nieukerken, Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskiego modernizmu, Universitas, Kraków 1998. ; 3. A. van Nieukerken, Migotliwość wartości, w: tegoż Formy i afirmacje, Universitas, Kraków 2003. ; 4. A. van Nieukerken Zasady konstruowania zdarzenia w poezji Stanisława Barańczaka, w: „Obchodzę urodziny z daleka…”. Szkice o Stanisławie Barańczaku, red. J. Dembińska­Pawelec, D. Pawelec, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2007. ; 5. A. Kluba, Arent van Nieukerken „Ironiczny konceptyzm” [recenzja], „Pamiętnik Literacki” 2001 z. 1. ; 6. D. Gostyńska, Komparatysta z kraju Spinozy badał akt metafizycznej osmozy, „Teksty Drugie” 2000 nr 5. ; 7. A. Szymańska, Obrastając życiem, „Przegląd Powszechny” 1989 nr 7­8. ; 8. T. Komendant, His Master’s Voice, „Twórczość” 1989 nr 5. ; 9. D. Kulczycka, „Powiedzieć wszystko, o czym milczę”. O poezji Stanisława Barańczaka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2008. ; 10. K. Biedrzycki, „Drogi kąciku porad” Stanisława Barańczaka. Wariacje metafizyczne, w: Lektury polonistyczne, Literatura współczesna, t. 1, red. J. Jarzębski, R. Nycz, Universitas, Kraków 1997. ; 11. I. Misiak, Stanisława Barańczaka dialog chirurga i demiurga, „Teksty Drugie” 2007 nr 3. ; 12. K. Uniłowski, Nawoływanie Boga. Nad wierszem Stanisława Barańczaka „N.N. próbuje przypomnieć sobie słowa modlitwy”, w: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje, red. W. Wójcik, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1994. ; 13. J. Kisielowa, Wszystkie teksty naszej mowy. O trzech wierszach Stanisława Barańczaka, „Opcje” 1996 nr 3. ; 14. Z. Zarębianka, Poezja wymiaru sanctum. Kamieńska, Jankowski, Twardowski, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 1992. ; 15. W. Gutowski, Wśród szyfrów transcendencji. Szkice o sacrum chrześcijańskim w literaturze polskiej XX wieku, Wydawnictwo UMK, Toruń 1994. ; 16. Literatura wobec niewyrażalnego, red. W. Bolecki, E. Kuźma, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1998. ; 17. Z. Zarębianka, Tropy sacrum w literaturze XX wieku, Homini, Bydgoszcz 2001. ; 18. S. Sawicki, Sacrum w literaturze, w: Sacrum w literaturze, red. J. Gotfryd, M. Jasińska­Wojtkowska, S. Sawicki, b.w., Lublin 1983. ; 19. W. Tomaszewska, Metafizyczne i religijne. Problem subtematu w dziele literackim na przykładzie prozy kresowej Włodzimierza Odojewskiego, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011. ; 20. Wojciech Gutowski, Literatura wobec sacrum. Wątpliwości i propozycje, w: Wśród szyfrów transcendencji… ; 21. Co autor chciał powiedzieć… Ze Stanisławem Barańczakiem rozmawia Jolanta Tambor, „Opcje” 1995 nr 1­2. ; 22. E. Balcerzan, Przyboś metafizyczny, w: tegoż Śmiech pokoleń, płacz pokoleń, Universitas, Kraków 1997. ; 23. S. Barańczak, O pisaniu wierszy, w: tegoż Tablica z Macondo. Osiemnaście prób wytłumaczenia po co i dlaczego się pisze, Aneks, Londyn 1990. ; 24. K Jarzyńska, Postsekularyzm – wyzwanie dla teorii i historii literatury (rozpoznania wstępne), „Teksty Drugie” 2012 nr 1/2. ; 25. Ł. Tischner, Gombrowicza milczenie o Bogu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 26. T. Mizerkiewicz, Poezja reanimacji. Próba postsekularnej lektury „Widokówki z tego świata” Stanisława Barańczaka, w: Interpretować dalej. Najważniejsze polskie książki poetyckie 1945-1989, red. A. Kałuża, A. Świeściak, Universitas, Kraków 2011. ; 27. Drzewo Poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach, red. P. Bogalecki, A. Mitek­Dziemba, Wydawnictwo FA­art. UŚ, Katowice 2012. ; 28. J.A. McClure, O(d)graniczenie, zaczarowanie i sztuka rozróżniania – o prozie Toni Morrison, przeł. T. Umerle, przejrzał T. Mizerkiewicz. „Przestrzenie Teorii” 2010 nr 13. ; 29. S. Barańczak, Zaufać nieufności. Osiem rozmów o sensie poezji 1990-1992, red. K. Biedrzycki, Wydawnictwo M, Kraków 1993. ; 30. P. Michałowski, „Szkoda, że cię tu nie ma”. Obcość i zadomowienie w poezji Stanisława Barańczaka, w: „Obchodzę urodziny…”. ; 31. S. Barańczak, Zmieniony głos Settembriniego, w: tegoż Etyka i poetycka, Znak, Kraków 2009. ; 32. G. Agamben, Pochwała profanacji, w: tegoż Profanacje, przeł. M. Kwaterko, PIW, Warszawa 2006. ; 33. J. Mydla, Akwinata, Kaliban i Piętaszek na wspólnym bankiecie? Ścieżki i bezdroża teologii antykanibalizmu, „Er(r)go” 2003 nr 7. ; 34. S. Barańczak, O „Kompleksie polskim” rozmyślania wigilijne na stojąco, w: tegoż Etyka i poetyka. ; 35. Cz. Miłosz, Mickiewicz, w: Ogród nauk, Znak, Kraków 1998. ; 36. Cz. Miłosz Język, narody, w: Ogród nauk, Znak, Kraków 1998. ; 37. M. Kaczorowska, Przekład jako kontynuacja twórczości własnej. Na przykładzie wybranych translacji Stanisława Barańczaka z języka angielskiego, Universitas, Kraków 2011. ; 38. J. Kandziora, Ocalony w gmachu wiersza. O poezji Stanisława Barańczaka, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007. ; 39. D. Pawelec, Między dyskrecją a dyspersją. Oblicza końca poezji lingwistycznej, „Poznańskie Studia Polonistyczne” (Seria Literacka) 2006, z. XIII: Kamp, lingwizm: niedokończone projekty nowoczesności”. ; 40. J. Grądziel­Wójcik, „Zmiażdżona epopeja”. „Dziennik poranny” Stanisława Barańczaka a twórczość Tadeusza Peipera, „Polonistyka” 2008 nr 3. ; 41. B. Przymuszała, „Niedościgły mistrz własnych braków”. O niedoskonałości w świecie poetyckim Stanisława Barańczaka, „Polonistyka” 2008 nr 3. ; 42. M. Stala, To przecież prawie świt. O jednym wierszu Stanisława Barańczaka, „Tygodnik Powszechny” 1999 nr 41. ; 43. K. Hoffmann, Od jednego wiersza do innego wymiaru poezji Barańczaka, „Polonistyka” 2008 nr 3. ; 44. G. Vattimo, Poza interpretacją. Znaczenie hermeneutyki dla filozofii, przeł. K. Kasia, Universitas, Kraków 2001. ; 45. J.D. Caputo, The weakness of God. A theology of the event, Indiana University Press, Bloomington–Indianapolis 2006. ; 46. S. Barańczak, Notatki na marginesach Bonhoeffera, w: tegoż Etyka i poetyka. ; 47. Z. Herbert, Poeta wobec współczesności, w: tegoż Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998, zebrał i oprac. P. Kądziela, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2001. ; 48. S. Barańczak, Utrafić w coś naprawdę istotnego…, „Polonistyka” 1995 nr 10. ; 49. M. Stala, Ten żart na śmierć i życie. O „Chirurgicznej precyzji” Stanisława Barańczaka, w: tegoż Przeszukiwanie czasu. Przechadzki krytycznoliterackie, Znak, Kraków 2004. ; 50. A. Poprawa, Wiersze na głos i fortepian, w: tegoż Formy i afirmacje. ; 51. J.­L. Nancy, W środku świata, przeł. B. Mytych­Forajter, W. Forajter, w: Drzewo Poznania… ; 52. Re-treating religion. Deconstructing Christianity with Jean-Luc Nancy, ed. A. Alexandrova, I. Devisch, L. ten Kate, A. van Rooden, Fordham University Press, New York 2012. ; 53. J.D. Caputo, Widmowa hermeneutyka. O słabości Boga i teologii wydarzenia, przeł. A. Malinowska, J. Soćko, w: Drzewo Poznania…

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

328

Strona końc.:

348

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:59791 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-20

Data dodania obiektu:

2016-09-22

Liczba wyświetleń treści obiektu:

537

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/79457

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji