Object structure
Title:

Mowa jako proza poetycka: Król Duch, Józef Piłsudski i prochy Juliusza Słowackiego (Wawel 28 czerwca 1927 roku)

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2014)

Creator:

Obremski, Krzysztof ORCID

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

Pol. text, eng. summary ; 21 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Piłsudski, Józef (1867-1935) ; Słowacki, Juliusz (1809-1849)

References:

1. J. Axer, Był cały dalszym ciągiem, w: „Bo królom był równy…”. Przemówienie Józefa Piłsudskiego przy składaniu prochów Słowackiego do grobów wawelskich 28 czerwca 1927 roku, oprac. J. Axer, eseje, J. Axer, A. Krawczyk, OBTA, Warszawa–Kraków 2002.
2. J. Axer, Trening oratorski jako składnik wychowania obywatelskiego w systemie republikańskim. Przypadek polski, w: Retoryka antyczna i jej dziedzictwo, red. J. Axer, Polskie Towarzystwo Filologiczne, Warszawa 1996.
3. J. Axer, R. Legutko, Wstęp, w: „Bo królom był równy…”. Przemówienie Józefa Piłsudskiego przy składaniu prochów Słowackiego do grobów wawelskich 28 czerwca 1927 roku, oprac. J. Axer, eseje, J. Axer, A. Krawczyk, OBTA, Warszawa–Kraków 2002.
4. W. Borowy, Rytmika prozy Żeromskiego, w: W. Borowy, O Żeromskim. Rozprawy i szkice, PIW, Warszawa 1964.
5. S. Dąbrowski, O panegiryku, „Przegląd Humanistyczny” 1965 nr 3.
6. M. Dłuska, Modernistyczny barok Żeromskiego. Studium prozy poetyckiej pisarza, w: M. Dłuska, Studia i rozprawy, t. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1970.
7. A. Kowalczykowa, Piłsudski i tradycja, Verba, Chotomów 1991.
8. J. Krzyżanowski, Nauka o literaturze, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1966, s. 182; por. s. 188.
9. H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przeł., oprac. A. Gorzkowski, Wydawnictwo Domini, Bydgoszcz 2002.
10. M.R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, wyd. 2 uzup. i popr., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979.
11. K. Obremski, Od prozy rytmicznej do obrazu poetyckiego: Józef Piłsudski i jego mowa podczas złożeniaprochów Słowackiego w krypcie królewskiej (w druku).
12. K. Obremski, Proza poetycka Józefa Piłsudskiego (Przemówienie przy składaniu prochów Słowackiego do grobów wawelskich), w: Problematyka tekstu głosowo interpretowanego (III), red. W. Sawrycki, P. Tański, D. Kaja, E. Kruszyńska, Wydawnictwo MADO, Toruń 2010, s. 173-196.
13. J. Piłsudski, Rozkaz do żołnierzy (22 maja 1926), w: J. Piłsudski, Wybór pism, wstęp. W. Suleja, K. Polechoński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1999.
14. J. Piłsudski, Przemówienie przy składaniu prochów Słowackiego do grobów wawelskich, w: tegoż, Wybór pism, wstęp. W. Suleja, K. Polechoński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1999.
15. K. Polechoński, Dzieło pisarskie Józefa Piłsudskiego, w: J. Piłsudski, Wybór pism, wstęp. W. Suleja, K. Polechoński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1999.
16. M. Sokołowski, Król Duch Juliusza Słowackiego a epopeja słowiańska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2004.
17. É. Souriau Czym jest sytuacja dramatyczna?, w: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”, II, red. K. Bartoszyński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988.
18. K. Zabawa, „Kalejdoskop myśli, wrażeń i obrazów” – młodopolskie odmiany krótkiego poematuprozą, Universitas, Kraków 1999.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

13

End page:

28

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: