Object structure
Title:

Rękopis 4D

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2014)

Creator:

Troszyński, Marek

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

rękopis ; Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) ; Internet

References:

1. W. Kandinsky, Punkt i linia a płaszczyzna: przyczynek do analizy elementów malarskich, PIW, Warszawa 1986
2. Z. Mitosek, rozdział „Krytyka genetyczna”, w: Teorie badań literackich, PWN, Warszawa 2004.
3. C. Norwid, Rzecz o wolności słowa, cz. III, w. 35-38. Pisma wszystkie, t. 3, Poematy, PIW, Warszawa 1971.
4. M. Yourcenar, Aleksis, czyli traktat o daremnych zmaganiach, przeł. K. Dolatowska, Warszawa 1998.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

49

End page:

56

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: