Obiekt

Tytuł: „Zdanie złożone z kilku podań”. Poezja – futbol – performans

Twórca:

Wojda, Dorota

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 3 (2014)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. E.P. Archetti, Style gry i męskie zalety w argentyńskim futbolu, przeł. R.E. Hryciuk, w: Gender. Perspektywa antropologiczna, red. nauk. R.E. Hryciuk, A. Kościańska, t. 2: Kobiecość, męskość, seksualność, Wydawnictwa UW, Warszawa 2007.
2. M. Bachtin, Epos a powieść. O metodologii badania powieści, przeł. J. Baluch, „Pamiętnik Literacki” 1970 z. 3.
3. S. Barańczak, „Nasza wola – Polska gola!”, „Teksty” 1972 nr 1.
4. S. Barańczak, To, co jest wierszem nie do pomyślenia, w: tegoż Wiersze zebrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2006.
5. J. Bargielska, dla jerzego dudka, bramkarza, w: tejże China Shipping, kserokopia.art.pl, Kielce 2005.
6. R. Barthes, Le sport et les hommes, Les Presses de l’Université de Montréal, Montréal 2004.
7. R. Barthes, Tour de France jako epopeja, w: tegoż Pisma, red. M.P. Markowski, K. Kłosiński, t. 3: Mitologie, przeł. A. Dziadek, wstęp K. Kłosiński, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.
8. R. Bauman, Sztuka słowa jako performance, przeł. G. Godlewski, w: Literatura ustna, wybór tekstów, kalendarium i bibliografia P. Czapliński, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.
9. H. Bausinger, Małe święta na co dzień. O znaczeniu piłki nożnej, przeł. W. Dudzik z zespołem, „Dialog” 2002 nr 8/9.
10. T. Boy-Żeleński, Kuplet footbalisty, w: tegoż Słówka, wstęp i wybór tekstów T. Weiss, przypisy E. Miodońska-Brookes, J. Michalik, Ossolineum, Wrocław 1988, BN I 255.
11. A. Bursa, *** Doktor C bogacz i cudotwórca…, w: tegoż O tym…, wstęp J. Iwaszkiewicz, wybór i oprac. S. Stanuch, Sponsor, Kraków 1993.
12. R. Coover, Piłka nożna jako sakrament egzystencjalny, przeł. A. Sosnowski, „Literatura na Świecie” 2001 nr 1.
13. L. Crolley, D. Hand Football and European identity. Historical narratives through the press, Routledge, New York 2006.
14. R. DaMatta, Exploracoes: Ensaios de sociologia interpretativa, Rocco, Rio de Janeiro 1986.
15. B. Drozdowski, Piłkarze, w: tegoż Wybór. Poezje 1950-1972, Iskry, Warszawa 1974.
16. A. Duda, Performans na żywo jako medium i obiekt mediatyzacji, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011.
17. U. Eco, Sportowa gadanina; Mundial i jego uroczystości, przeł. P. Salwa, w: tegoż, Semiologia życia codziennego, wstęp J. Ugniewska, Czytelnik, Warszawa 1996.
18. Futbol w świecie sztuki, red. J. Ciechowicz, W. Moska, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2012.
19. A. Gartner, The reasons for the absence of women’s football in England. Why woman’s football has no home in England, the home of football?, Grin Verlag, München 2005.
20. G. Gebauer, Poetik des Fußballs, Campus Verlag, Frankfurt am Main 2006; tegoż, German football: theatre, performance, memory. A philosophical epilogue, w: German football. History, culture, society, ed. A. Tomlinson, Ch. Young, Routledge, London–New York 2006
21. Gender and sport. A reader, ed. S. Scraton, A. Flintoff, Routledge, London 2002.
22. M. Grześczak, Kiboleum, w: tegoż, Nike niosąca blask. Rzecz olimpijska, PIW, Warszawa 2008.
23. M. Grześczak, Piłkowa zabawa, w: tegoż, Nike niosąca blask. Rzecz olimpijska, PIW, Warszawa 2008.
24. M. Grześczak, zabawa ze zdaniem, w: tegoż, Wiersze wybrane, Czytelnik, Warszawa 1977.
25. H.U. Gumbrecht, Piękno sportu zespołowego. Futbol amerykański – na stadionie i w telewizji, przeł. K. Krzemieniowa, w: Media – eros – przemoc. Sport w czasach popkultury, wybór, wstęp i oprac. A. Gwóźdź, Universitas, Kraków 2003.
26. J. Harasymowicz, Jutro derby Krakowa, http://www.wikipasy.pl/Jerzy_Harasymowicz (dostęp:01.03.2012).
27. R. Jakobson, Język a inne systemy komunikacji, przeł. A. Tanalska, w: tegoż, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, t. 1, wybór, red. nauk. i wstęp M.R. Mayenowa, PIW, Warszawa 1989.
28. R. Kapuściński, Wojna futbolowa, Czytelnik, wyd. 17, Warszawa 2008.
29. R. Krynicki, 31 marca 1971, godzina 19.21, w: tegoż, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2009.
30. T. Kubiak, Gol, w: tegoż, Bieżnie w słońce wiodą, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1979.
31. W. Lipoński, Sport. Literatura. Sztuka, Sport i Turystyka, Warszawa 1973.
32. E. Lipska, Opera mydlana, w: tejże, Gdzie Indziej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.
33. E. Lipska, Pucharowa środa, w: tejże, Sklepy zoologiczne, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001.
34. A.B. Lord, Pieśniarz i jego opowieść, przeł. P. Majewski, red. nauk. G. Godlewski, Wydawnictwa UW, Warszawa 2010.
35. B. Majzel, Ruch Chorzów – Legia Warszawa 0-2 (0-1 Mandziejewicz 0-2 Michalski), w: tegoż, Robaczywość, Świadectwo, Bydgoszcz 1997.
36. K. Maliszewski, „Mistrzowski drybling słowami”. Notatki tropiciela http://www.sztukapilki.pl/index.php/aktualnosci/9,3,1,mistrzowski-drybling-slowami-notatki-tropiciela-1,[28.02.2012].
37. T. Mason, Pasja milionów. Piłka nożna w Ameryce Południowej, przeł. P. Bratkowski, posł. T. Wołek, Marabut, Gdańsk 2002.
38. J. Nasierowski, Penis maskotką ME 2012, „Red.” 2007 z. 3/4.
39. T. Peiper, Footbal, w: tegoż, Poematy rozkwitające, Profile, Bielsko-Biała 1993.
40. Performing poetry. Body, place and rhythm in the poetry performance, ed. C. Gräbner, A. Casas, Rodopi, Amsterdam–New York 2011.
41. K.L. Pike, Language in relation to a unified theory of the structure of human behavior, Mouton, The Hague 1967.
42. B. Pivot, Futbol królem, w: Nowe mitologie, przeł. A. Kocot, red. J. Garcin, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010.
43. A. Podczaszy, Można, w: tejże Wte i nazad, Biuro Literackie Port Legnica, Legnica 2003.
44. J. Podsiadło, FC Tempora – KS Mores 7:0, w: tegoż, A mój syn…, Znak, Kraków 2006.
45. J. Podsiadło, Kadra na mecz z Francją została już powołana, w: tegoż, Wiersze zebrane, Lampa i Iskra Boża, Warszawa 1998.
46. J. Podsiadło, Liga Mistrzów, telebimy na skrzyżowaniach, Kluivert, Musampa, Turpijn, w: tegoż, Wiersze zebrane, Lampa i Iskra Boża, Warszawa 1998.
47. J. Podsiadło, Rubryka sportowa, w: tegoż, A mój syn…,Znak, Kraków 2006.
48. T. Różewicz, Rozmowa ojca z synem o zabijaniu czasu, w: tegoż, Wyjście, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2004.
49. R. Spaaij, Understanding football hooliganism. A comparison of six Western European football clubs, Amsterdam University Press, Amsterdam 2006.
50. T. Staich, Piłkarze, w: Stadion ze słów. Antologia. Sport w poetyckiej polszczyźnie, red. M. Grześczak, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1985.
51. K. Śliwka, Franek „Organka” drze się na cały regulator, a potem Niemiłosiernie fałszuje melodię na nutę Polska gola, Polska gola, Taka jest kibiców wola, w: tegoż, Dżajfa & Gibana, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2008.
52. W. Śmieja, Od ideologii ciała do cielesności zideologizowanej. Sport i literatura w latach 1918-1939 (wybrane przykłady), „Teksty Drugie” 2011 nr 4.
53. W. Welsch, Sport – przez pryzmat estetyki, a nawet widziany jako sztuka?, przeł. J. Gilewicz, w: Media – eros – przemoc. Sport w czasach popkultury, wybór, wstęp i oprac. A. Gwóźdź, Universitas, Kraków 2003.
54. K. Wierzyński, Laur olimpijski, Heliodor, Warszawa 1998.
55. T. Wołek, Poezja futbolu, posłowie do: T. Mason Pasja milionów. Piłka nożna w Ameryce Południowej, przeł. P. Bratkowski, posł. T. Wołek, Marabut, Gdańsk 2002.
56. B. Zadura, Bóg honor ojczyzna, w: tegoż Wiersze zebrane, t. 2, Biuro Literackie, Wrocław 2005.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

243

Strona końc.:

267

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:59839 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2016-09-30

Liczba wyświetleń treści obiektu:

712

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/79483

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji