Object

Szata roślinna okolic Gopła w późnym glacjale i holocenie oraz wpływ osadnictwa na jej rozwój w świetle badań paleobotanicznych
This publication is protected by copyright. Access to its digital version is possible on computer terminals in the institution that shares it.
This publication is protected by copyright. Access to its digital version is possible on computer terminals in the institution that shares it.

Title: Szata roślinna okolic Gopła w późnym glacjale i holocenie oraz wpływ osadnictwa na jej rozwój w świetle badań paleobotanicznych

Creator:

Jankowska, Barbara

Date issued/created:

1980

Resource type:

Text

Subtitle:

The Vegetation in the Gopło Region in the Late Glacial and the Holocene and the Influence of Settlement on its Development in the Light of Palaeobotanical Researches ; Przegląd Archeologiczny T. 27 (1980)

Publisher:

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Place of publishing:

Wrocław

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Opracowanie metodą palinologiczną osadów dennych Gopła pozwoliło na prześledzenie zmian szaty roślinnej i klimatu najbliższych okolic jeziora w czasie od najstarszego dryasu, poprzez wszystkie okresy późnoglacjalne i holoceńskie, do chwili obecnej. Zebrany materiałdostarczył również licznych danych dotyczących osadnictwa na omawianym terenie. Pierwsze ślady obecności człowieka stwierdzono w starszej fazie okresu atlantyckiego, a na granicy z fazą młodszą początek osadnictwa. Wyróżniono cztery fazy osiedleńcze, które do pewnego stopnia synchronizują się z kolejnymi kulturami rozwijającymi się nad Gopłem

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

27

Start page:

5

End page:

41

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:60259 ; 0079-7138

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Closed

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information