Object

Title: Mikrostruktury społeczne epoki brązu w Europie Środkowej. Próba rekonstrukcji

Creator:

Ostoja-Zagórski, Janusz

Date issued/created:

1989

Resource Type:

Article

Subtitle:

Soziale Mikrostrukturen in der Bronzezeit in Mitteleuropa. Ein Rekonstruktionsversuch ; Przegląd Archeologiczny T. 36 (1989)

Publisher:

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Place of publishing:

Wrocław

Description:

29 cm

Abstract:

Zasadniczym motywem podjęcia analizy przemian społecznych, zachodzących w pradziejach, było przekonanie o konieczności dokonania rewizji ustaleń dotychczasowych, prezentowanych zarówno w rożnego rodzaju opracowaniach monograficznych poszczególnych kultur archeologicznych, jak i w nielicznych ujęciach syntetycznych. Podkreślany w tych pracach wyraźny brak postępu w badaniach nad problematyką społeczną populacji pradziejowych wynika przede wszystkim z negatywnego stosunku do wszelkich teoretycznych prób rozwiązania tych skomplikowanych zagadnień. Próby te, podobnie zresztą jak całą teorię badań archeologicznych, utożsamia się najczęściej ze spekulacyjną filozofią historii i przeciwstawia rzetelnym badaniom archeologicznym, opartym na analiziedostępnych obecnie materiałów źródłowych. A tymczasem w archeologii światowej podejmowane są już mniej lub bardziej udane próby wykorzystania teoretycznych koncepcji rozwoju społeczeństw przedklasowych do badań nad strukturami społecznymi populacjipradziejowych. W artykule podjęto również taką próbę, ograniczając się w zakresie chronologicznym do epoki brązu, a terytorialnie do Europy Środkowej

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

36

Start page:

169

End page:

208

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:60277 ; 0079-7138

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

ger

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information