Obiekt

Tytuł: Mikrostruktury społeczne epoki brązu w Europie Środkowej. Próba rekonstrukcji

Twórca:

Ostoja-Zagórski, Janusz

Data wydania/powstania:

1989

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Soziale Mikrostrukturen in der Bronzezeit in Mitteleuropa. Ein Rekonstruktionsversuch ; Przegląd Archeologiczny T. 36 (1989)

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Miejsce wydania:

Wrocław

Opis:

29 cm

Abstrakt:

Zasadniczym motywem podjęcia analizy przemian społecznych, zachodzących w pradziejach, było przekonanie o konieczności dokonania rewizji ustaleń dotychczasowych, prezentowanych zarówno w rożnego rodzaju opracowaniach monograficznych poszczególnych kultur archeologicznych, jak i w nielicznych ujęciach syntetycznych. Podkreślany w tych pracach wyraźny brak postępu w badaniach nad problematyką społeczną populacji pradziejowych wynika przede wszystkim z negatywnego stosunku do wszelkich teoretycznych prób rozwiązania tych skomplikowanych zagadnień. Próby te, podobnie zresztą jak całą teorię badań archeologicznych, utożsamia się najczęściej ze spekulacyjną filozofią historii i przeciwstawia rzetelnym badaniom archeologicznym, opartym na analiziedostępnych obecnie materiałów źródłowych. A tymczasem w archeologii światowej podejmowane są już mniej lub bardziej udane próby wykorzystania teoretycznych koncepcji rozwoju społeczeństw przedklasowych do badań nad strukturami społecznymi populacjipradziejowych. W artykule podjęto również taką próbę, ograniczając się w zakresie chronologicznym do epoki brązu, a terytorialnie do Europy Środkowej

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Archeologiczny

Tom:

36

Strona pocz.:

169

Strona końc.:

208

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:60277 ; 0079-7138

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P III 149 ; IAiE PAN, sygn. P III 272 ; IAiE PAN, sygn. P III 353 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

ger

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji