Object structure
Title:

Geopoetyka jako przykład zielonego czytania i pisania

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2014)

Creator:

Kronenberg, Anna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

White, Kenneth ; geopoetics ; literature ; natural environment

References:

1. K. Armbruster, A Poststructuralist Approach to Ecofeminist Criticism, w: The Green Studies Reader. From Romanticism to ecocriticism, ed. L. Coupe, Routledge, London–New York 2000, s. 198-209.
2. A. Barcz, Przyroda – bliska czy daleka? Ekokrytyka i nowe sposoby poetyki odpowiedzialności za przyrodę w literaturze, „Anthropos” 2012 nr 18-19.
3. G. Bateson, Umysł i przyroda. Jedność konieczna, przeł. A. Tanalska-Dulęba, PIW, Warszawa 1996.
4. Z. Bauman, Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne” 1993, nr 2, s. 17.
5. R. Braidotti, Podmioty nomadyczne. Ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym, przeł. A. Derra, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
6. R. Braidotti, Transpositions: On Nomadic Ethics, Polity Press, Cambridge 2006, s. 35.
7. L. Buell, U.K. Heise, K. Thornbert, Literature and environment, „Annual Reviews of Environment and Resources” 2011 vol. 36, s. 417-440.
click here to follow the link
8. R. Carson, Silent spring, Mariner Books, New York 1962.
9. D. Curtin, Women’ knowledge as experts knowledge: Indian women and ecodevelopment, E. Potiguara, The Earth is the Indian’s Mother, Nhãndecy, w: Ecofeminism. Women, culture, nature, ed. K.W. Warren, Indiana University Press, Bloomington 1997, s. 82-99, 140-155.
10. M. Czermińska, Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki, „Teksty Drugie” 2011 nr 5, s. 183-200.
11. M. Dereniowska, Ujęcie człowieka w koncepcji homo ecologicus uniwersalis, w: Odrodzenie człowieczeństwa, red. H. Romanowska-Łakomy, Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, Warszawa 2009, s. 199-206.
12. I. Diamond, G. Orenstein, Reweaving the world. The emergence of ecofeminism, Sierra Club Books, San Francisco 1990.
13. E. Domańska, Humanistyka ekologiczna, „Teksty Drugie” 2013 nr 1/2, s. 13-32.
14. E. Domańska, Jakiej metodologii potrzebuje współczesna humanistyka?, „Teksty Drugie” 2010 nr 1/2, s. 45-55
15. E. Domańska, Metodologia praktyczna, w: Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej, PWN, Warszawa 2012, s. 161-191.
16. E. Domańska, Zwrot performatywny we współczesnej humanistyce, „Teksty Drugie” 2007 nr 5, s. 48-61.
17. F. d’Eaubonne, Le féminisme ou la mort, Paris 1974.
18. F. d’Eaubonne, What could an eco-feminist society be? Liberty, equality and women. Anthology, Hermattan, Paris 1990.
19. Ecofeminist literary criticism. Theory, interpretation, pedagogy, ed. G. Gaard, University of Illinois Press 1998.
20. A. Gajewska, Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, red. A. Gajewska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012, s. 16.
21. G. Garrard, Ecocriticism, Routledge, London–New York 2012, s. 1-37.
22. G. Garrard, Ecocriticism, w: Ecofeminism. Women, culture, nature, ed. K.W. Warren, Indiana University Press, Bloomington 1997.
23. P. Jamet, Kenneth White and identity, e-CRIT, s. 7-15;
24. D. Kiełczewski, Ekologia społeczna, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001.
25. E. Konończuk, O poetyckim zamieszkiwaniu świata, „Studia Białostockie” 2012 nr 2, s. 41-55.
26. A. Kronenberg, Geopoetyka. Związki literatury i środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
27. A. Kronenberg, Koncepcja tożsamości otwartej w geopoetyce Kennetha White’a, w: Dyskursy o kulturze, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2012, s. 65-81.
28. A. Kronenberg, „W stronę delikatniejszego zamieszkiwania Ziemi” – geopoetyka Kennetha White’a, „FRAZA” 2012 nr 4, s. 31.
29. G.T. Legler, Ecofeminist literary criticism, w: Ecofeminism. Women, culture, nature, ed. K.W. Warren, Indiana University Press, Bloomington 1997, s. 227-239.
30. A. Leopold, Zapiski z Piaszczystej Krainy, przeł. R. Kotlicki, J.P. Listwan, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra 2004.
31. A. Leńkowa, Oskalpowana Ziemia, PAN Wydawnictwa Popularnonaukowe, Kraków 1961.
32. G.A. Love, Revaluing Nature. Toward an ecological criticism, w: The Ecocriticism Reader. Landmarks in literary ecology, ed. Ch. Glotfelty, H. Fromm, University of Georgia Press, Athens 1996, s. 225-240.
33. J.E. Lovelock, Gaja: nowe spojrzenie na życie na Ziemi, przeł. M. Ryszkiewicz, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003.
34. M. Marszałek, Pamięć, meteorologia oraz urojenia; środkowoeuropejska geopoetyka Andrzeja Stasiuka, w: Literatura, kultura i język polski w kontekstach światowych, Poznań 2007.
35. T. McManus, The radical field. Kenneth White and geopoetics, Sandstone Press, Edinburgh 2007, s. 196.
36. J.W. Meeker, The comedy of survival: studies in literary ecology, Scribner’s, New York 1972.
37. C. Merchant, The death of nature, New York 1980.
38. P.D. Murphy, Ecofeminist Dialogics, w: The Green Studies Reader. From Romanticism to ecocriticism, ed. L. Coupe, Routledge, London–New York 2000, s. 187-193
39. Nasza wspólna przyszłość, przeł. U. Grzelońska, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991.
40. M. Nowicki, Strategia ekorozwoju Polski, Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa 1993.
41. O nowej humanistyce z Ewą Domańską rozmawia Katarzyna Więckowska, „Litteraria Copernicana” 2011 nr 2, s. 220-226.
42. O przyrodzie i człowieku: rozmowy Dzikiego Życia, red. A.J. Korbel, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra 2001.
43. D.V. Romero, Reflection on literature and environment. An interview with Scott Slovic, „Ecozon@” 2010 no. 1-2, s. 67-86.
44. W. Rueckert, Literature and ecology. An experiment in ecocriticism, w: The Ecocriticism Reader. Landmarks in literary ecology, ed. Ch. Glotfelty, H. Fromm, University of Georgia Press, Athens 1996, s. 105-122.
45. E. Rybicka, Geografia, literatura, wyobraźnia – w stronę wspólnego słownika, „Tematy z Szewskiej” 2011 nr 1, s. 41-45.
46. E. Rybicka, Geopoetyka, geokrytyka, geokulturologia. Analiza porównawcza pojęć, w: „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2012 nr 2, s. 27-38.
47. E. Rybicka, Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach i praktykach kulturowych), w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Universitas, Kraków 2006, s. 480.
48. E. Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Universitas, Kraków 2014.
49. E. Rybicka, Miejsce, pamięć, literatura (w perspektywie geopoetyki), „Teksty Drugie” 2008 nr 1/2.
50. E. Rybicka, Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca. Zwrot topograficzny w badaniach literackich, „Teksty Drugie” 2008 nr 4, s. 21-37.
51. E. Rybicka, Pamięć i miasto. Palimpsest vs. pole walki, „Teksty Drugie” 2011 nr 4, s. 201-211.
52. J. Seed, J. Macy, P. Fleming, A. Næss, Myśląc jak góra. Zgromadzenie Wszystkich Istot, przeł. J. Korbel, B. Rok, Pusty Obłok, Warszawa 1992.
53. P. Singer, Wyzwolenie zwierząt, przeł. A. Alichniewicz, A. Szczęsna, PIW, Warszawa 2004.
54. H. Skolimowski, Filozofia żyjąca. Ekofilozofia jako Drzewo Życia, przeł. J. Wojciechowski, Pusty Obłok, Warszawa 1993.
55. H. Skolimowski, Technika a przeznaczenie człowieka, Ethos, Warszawa 1995.
56. H. Skolimowski, Wizje nowego Millenium, EJB, Kraków 1999.
57. Starhawk, Dreaming the Dark. Magic, Sex and Politics, Beacon Press, Boston 1988.
58. Starhawk, Piąty Święty Żywioł, przeł. A. Sokołowska, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
59. „Studia Białostockie” 2012 nr 2.
60. The Green Studies Reader. From Romanticism to ecocriticism, ed. L. Coupe, Routledge, London–New York 2000.
61. The problems of human environment, raport Sekretarza Generalnego ONZ Sithu U Thanta, sesja Zgromadzenia Ogólnego w 1969 roku, rezolucja nr 2390.
62. M. Tucker, Space, energy, light: the shamanic element in the work of Kenneth White, w: Grounding a world. Essays on the work of Kenneth White, ed. G. Bowd, Ch. Forsdick, N. Bissell, Alba Editions, Glasgow 2005, s. 82.
63. O. Weretiuk, Próba określenia i uporządkowania znaczeń związanych z geopoetyką, w: „Porównania”, 2013 nr 12, s. 25.
64. K. White, A shaman dancing on the glacier, w: On Scottish ground. Selected essays, Polygon, Edinburgh. 1998, s. 35-49.
65. K. White, Across the territories, Polygon, Edinburgh 2004.
66. K. White, An outline of geopoetics, w: The wanderer and his charts, Polygon, Edinburgh 2004, s. 229-247.
67. K. White, Atlantica. Wiersze i rozmowy, przeł. K. Brakoniecki, Centrum Polsko-Francuskie Cotes d’Armor, Olsztyn 1998, s. 25.
68. K. White, Coast to coast. Interviews and conversations 1985-1995, Open World, Glasgow 1996, s. 48.
69. K. White, Dolina brzóz, przeł. A. Kronenberg, M. Kocot, „FRAZA” 2012 nr 4, s. 7.
70. K. White, Elements of geopoetics, „Edinburgh Review” 1992 no. 88, s. 167.
71. K. White, Geopoetyki, red. i przeł. K. Brakoniecki, Centrum Polsko-Francuskie Côtes Amor-Warmia i Mazury, Olsztyn 2014.
72. K. White, Grounding a world, w: Grounding a world. Essays on the work of Kenneth White, s. 197-216.
73. K. White, Historical and cultural analysis, w: Geopoetics: place, culture, world, Alba Editions, Edinburgh 2003, s. 7
74. K. White, House of tides, Polygon, Edinburgh 2000.
75. K. White, L’esprit nomade, Grasset, Paris 1987.
76. K. White, Letters from Gourgounel, Jonathan Cape, London 1966.
77. K. White, Looking out: from neotechnics to geopoetics, w: On Scottish ground. Selected essays, Polygon, Edinburgh. 1998,s. 129-148.
78. K. White, Niebieska droga, przeł. R. Nowakowski, Przedświt, Warszawa 1992.
79. K. White, Open world. The collected poems 1960-2000, Polygon, Edinburgh 2000.
80. K. White, Outgoers, w: Geopoetics: place, culture, world, Alba Editions, Edinburgh 2003, s. 13-17.
81. K. White, Pilgrim of the void, Mainstream Publishing, Edinburgh–London 1992.
82. K. White, The hight field, w: On Scottish ground. Selected essays, Polygon, Edinburgh. 1998,s. 165-181.
83. K. White, The music of the landscape, w: The wanderer and his charts, Polygon, Edinburgh 2004, s. 223-229.
84. K. White, The nomadic intellect w: The wanderer and his charts, Polygon, Edinburgh 2004, s. 3-17.
85. K. White, Travels in the drifting dawn, Mainstream Publishing, Edinburgh 1989.
86. K. White, Wstęp do geopoetyki, w: Poeta kosmograf, przeł. K. Brakoniecki, Centrum Polsko-Francuskie Cotes d’Armor, Olsztyn 2010, s. 62-74.
87. K. White, Van Gogh and Kenneth White. An encounter, Flohic Editions, Paris 1994.
88. M. Wilk, Prolog, w: Lotem gęsi, Noir sur Blanc, Warszawa 2012, s. 17.
89. Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, red. J. Kronenberg, T. Bergier, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

294

End page:

320

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: