Obiekt

Tytuł: Geopoetyka jako przykład zielonego czytania i pisania

Twórca:

Kronenberg, Anna

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 5 (2014)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Bibliografia:

1. K. Armbruster, A Poststructuralist Approach to Ecofeminist Criticism, w: The Green Studies Reader. From Romanticism to ecocriticism, ed. L. Coupe, Routledge, London–New York 2000, s. 198-209. ; 2. A. Barcz, Przyroda – bliska czy daleka? Ekokrytyka i nowe sposoby poetyki odpowiedzialności za przyrodę w literaturze, „Anthropos” 2012 nr 18-19. ; 3. G. Bateson, Umysł i przyroda. Jedność konieczna, przeł. A. Tanalska-Dulęba, PIW, Warszawa 1996. ; 4. Z. Bauman, Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne” 1993, nr 2, s. 17. ; 5. R. Braidotti, Podmioty nomadyczne. Ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym, przeł. A. Derra, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009. ; 6. R. Braidotti, Transpositions: On Nomadic Ethics, Polity Press, Cambridge 2006, s. 35. ; 7. L. Buell, U.K. Heise, K. Thornbert, Literature and environment, „Annual Reviews of Environment and Resources” 2011 vol. 36, s. 417-440. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 8. R. Carson, Silent spring, Mariner Books, New York 1962. ; 9. D. Curtin, Women’ knowledge as experts knowledge: Indian women and ecodevelopment, E. Potiguara, The Earth is the Indian’s Mother, Nhãndecy, w: Ecofeminism. Women, culture, nature, ed. K.W. Warren, Indiana University Press, Bloomington 1997, s. 82-99, 140-155. ; 10. M. Czermińska, Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki, „Teksty Drugie” 2011 nr 5, s. 183-200. ; 11. M. Dereniowska, Ujęcie człowieka w koncepcji homo ecologicus uniwersalis, w: Odrodzenie człowieczeństwa, red. H. Romanowska-Łakomy, Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, Warszawa 2009, s. 199-206. ; 12. I. Diamond, G. Orenstein, Reweaving the world. The emergence of ecofeminism, Sierra Club Books, San Francisco 1990. ; 13. E. Domańska, Humanistyka ekologiczna, „Teksty Drugie” 2013 nr 1/2, s. 13-32. ; 14. E. Domańska, Jakiej metodologii potrzebuje współczesna humanistyka?, „Teksty Drugie” 2010 nr 1/2, s. 45-55 ; 15. E. Domańska, Metodologia praktyczna, w: Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej, PWN, Warszawa 2012, s. 161-191. ; 16. E. Domańska, Zwrot performatywny we współczesnej humanistyce, „Teksty Drugie” 2007 nr 5, s. 48-61. ; 17. F. d’Eaubonne, Le féminisme ou la mort, Paris 1974. ; 18. F. d’Eaubonne, What could an eco-feminist society be? Liberty, equality and women. Anthology, Hermattan, Paris 1990. ; 19. Ecofeminist literary criticism. Theory, interpretation, pedagogy, ed. G. Gaard, University of Illinois Press 1998. ; 20. A. Gajewska, Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, red. A. Gajewska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012, s. 16. ; 21. G. Garrard, Ecocriticism, Routledge, London–New York 2012, s. 1-37. ; 22. G. Garrard, Ecocriticism, w: Ecofeminism. Women, culture, nature, ed. K.W. Warren, Indiana University Press, Bloomington 1997. ; 23. P. Jamet, Kenneth White and identity, e-CRIT, s. 7-15; ; 24. D. Kiełczewski, Ekologia społeczna, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001. ; 25. E. Konończuk, O poetyckim zamieszkiwaniu świata, „Studia Białostockie” 2012 nr 2, s. 41-55. ; 26. A. Kronenberg, Geopoetyka. Związki literatury i środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014. ; 27. A. Kronenberg, Koncepcja tożsamości otwartej w geopoetyce Kennetha White’a, w: Dyskursy o kulturze, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2012, s. 65-81. ; 28. A. Kronenberg, „W stronę delikatniejszego zamieszkiwania Ziemi” – geopoetyka Kennetha White’a, „FRAZA” 2012 nr 4, s. 31. ; 29. G.T. Legler, Ecofeminist literary criticism, w: Ecofeminism. Women, culture, nature, ed. K.W. Warren, Indiana University Press, Bloomington 1997, s. 227-239. ; 30. A. Leopold, Zapiski z Piaszczystej Krainy, przeł. R. Kotlicki, J.P. Listwan, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra 2004. ; 31. A. Leńkowa, Oskalpowana Ziemia, PAN Wydawnictwa Popularnonaukowe, Kraków 1961. ; 32. G.A. Love, Revaluing Nature. Toward an ecological criticism, w: The Ecocriticism Reader. Landmarks in literary ecology, ed. Ch. Glotfelty, H. Fromm, University of Georgia Press, Athens 1996, s. 225-240. ; 33. J.E. Lovelock, Gaja: nowe spojrzenie na życie na Ziemi, przeł. M. Ryszkiewicz, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003. ; 34. M. Marszałek, Pamięć, meteorologia oraz urojenia; środkowoeuropejska geopoetyka Andrzeja Stasiuka, w: Literatura, kultura i język polski w kontekstach światowych, Poznań 2007. ; 35. T. McManus, The radical field. Kenneth White and geopoetics, Sandstone Press, Edinburgh 2007, s. 196. ; 36. J.W. Meeker, The comedy of survival: studies in literary ecology, Scribner’s, New York 1972. ; 37. C. Merchant, The death of nature, New York 1980. ; 38. P.D. Murphy, Ecofeminist Dialogics, w: The Green Studies Reader. From Romanticism to ecocriticism, ed. L. Coupe, Routledge, London–New York 2000, s. 187-193 ; 39. Nasza wspólna przyszłość, przeł. U. Grzelońska, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991. ; 40. M. Nowicki, Strategia ekorozwoju Polski, Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa 1993. ; 41. O nowej humanistyce z Ewą Domańską rozmawia Katarzyna Więckowska, „Litteraria Copernicana” 2011 nr 2, s. 220-226. ; 42. O przyrodzie i człowieku: rozmowy Dzikiego Życia, red. A.J. Korbel, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra 2001. ; 43. D.V. Romero, Reflection on literature and environment. An interview with Scott Slovic, „Ecozon@” 2010 no. 1-2, s. 67-86. ; 44. W. Rueckert, Literature and ecology. An experiment in ecocriticism, w: The Ecocriticism Reader. Landmarks in literary ecology, ed. Ch. Glotfelty, H. Fromm, University of Georgia Press, Athens 1996, s. 105-122. ; 45. E. Rybicka, Geografia, literatura, wyobraźnia – w stronę wspólnego słownika, „Tematy z Szewskiej” 2011 nr 1, s. 41-45. ; 46. E. Rybicka, Geopoetyka, geokrytyka, geokulturologia. Analiza porównawcza pojęć, w: „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2012 nr 2, s. 27-38. ; 47. E. Rybicka, Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach i praktykach kulturowych), w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Universitas, Kraków 2006, s. 480. ; 48. E. Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Universitas, Kraków 2014. ; 49. E. Rybicka, Miejsce, pamięć, literatura (w perspektywie geopoetyki), „Teksty Drugie” 2008 nr 1/2. ; 50. E. Rybicka, Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca. Zwrot topograficzny w badaniach literackich, „Teksty Drugie” 2008 nr 4, s. 21-37. ; 51. E. Rybicka, Pamięć i miasto. Palimpsest vs. pole walki, „Teksty Drugie” 2011 nr 4, s. 201-211. ; 52. J. Seed, J. Macy, P. Fleming, A. Næss, Myśląc jak góra. Zgromadzenie Wszystkich Istot, przeł. J. Korbel, B. Rok, Pusty Obłok, Warszawa 1992. ; 53. P. Singer, Wyzwolenie zwierząt, przeł. A. Alichniewicz, A. Szczęsna, PIW, Warszawa 2004. ; 54. H. Skolimowski, Filozofia żyjąca. Ekofilozofia jako Drzewo Życia, przeł. J. Wojciechowski, Pusty Obłok, Warszawa 1993. ; 55. H. Skolimowski, Technika a przeznaczenie człowieka, Ethos, Warszawa 1995. ; 56. H. Skolimowski, Wizje nowego Millenium, EJB, Kraków 1999. ; 57. Starhawk, Dreaming the Dark. Magic, Sex and Politics, Beacon Press, Boston 1988. ; 58. Starhawk, Piąty Święty Żywioł, przeł. A. Sokołowska, Zysk i S-ka, Poznań 2001. ; 59. „Studia Białostockie” 2012 nr 2. ; 60. The Green Studies Reader. From Romanticism to ecocriticism, ed. L. Coupe, Routledge, London–New York 2000. ; 61. The problems of human environment, raport Sekretarza Generalnego ONZ Sithu U Thanta, sesja Zgromadzenia Ogólnego w 1969 roku, rezolucja nr 2390. ; 62. M. Tucker, Space, energy, light: the shamanic element in the work of Kenneth White, w: Grounding a world. Essays on the work of Kenneth White, ed. G. Bowd, Ch. Forsdick, N. Bissell, Alba Editions, Glasgow 2005, s. 82. ; 63. O. Weretiuk, Próba określenia i uporządkowania znaczeń związanych z geopoetyką, w: „Porównania”, 2013 nr 12, s. 25. ; 64. K. White, A shaman dancing on the glacier, w: On Scottish ground. Selected essays, Polygon, Edinburgh. 1998, s. 35-49. ; 65. K. White, Across the territories, Polygon, Edinburgh 2004. ; 66. K. White, An outline of geopoetics, w: The wanderer and his charts, Polygon, Edinburgh 2004, s. 229-247. ; 67. K. White, Atlantica. Wiersze i rozmowy, przeł. K. Brakoniecki, Centrum Polsko-Francuskie Cotes d’Armor, Olsztyn 1998, s. 25. ; 68. K. White, Coast to coast. Interviews and conversations 1985-1995, Open World, Glasgow 1996, s. 48. ; 69. K. White, Dolina brzóz, przeł. A. Kronenberg, M. Kocot, „FRAZA” 2012 nr 4, s. 7. ; 70. K. White, Elements of geopoetics, „Edinburgh Review” 1992 no. 88, s. 167. ; 71. K. White, Geopoetyki, red. i przeł. K. Brakoniecki, Centrum Polsko-Francuskie Côtes Amor-Warmia i Mazury, Olsztyn 2014. ; 72. K. White, Grounding a world, w: Grounding a world. Essays on the work of Kenneth White, s. 197-216. ; 73. K. White, Historical and cultural analysis, w: Geopoetics: place, culture, world, Alba Editions, Edinburgh 2003, s. 7 ; 74. K. White, House of tides, Polygon, Edinburgh 2000. ; 75. K. White, L’esprit nomade, Grasset, Paris 1987. ; 76. K. White, Letters from Gourgounel, Jonathan Cape, London 1966. ; 77. K. White, Looking out: from neotechnics to geopoetics, w: On Scottish ground. Selected essays, Polygon, Edinburgh. 1998,s. 129-148. ; 78. K. White, Niebieska droga, przeł. R. Nowakowski, Przedświt, Warszawa 1992. ; 79. K. White, Open world. The collected poems 1960-2000, Polygon, Edinburgh 2000. ; 80. K. White, Outgoers, w: Geopoetics: place, culture, world, Alba Editions, Edinburgh 2003, s. 13-17. ; 81. K. White, Pilgrim of the void, Mainstream Publishing, Edinburgh–London 1992. ; 82. K. White, The hight field, w: On Scottish ground. Selected essays, Polygon, Edinburgh. 1998,s. 165-181. ; 83. K. White, The music of the landscape, w: The wanderer and his charts, Polygon, Edinburgh 2004, s. 223-229. ; 84. K. White, The nomadic intellect w: The wanderer and his charts, Polygon, Edinburgh 2004, s. 3-17. ; 85. K. White, Travels in the drifting dawn, Mainstream Publishing, Edinburgh 1989. ; 86. K. White, Wstęp do geopoetyki, w: Poeta kosmograf, przeł. K. Brakoniecki, Centrum Polsko-Francuskie Cotes d’Armor, Olsztyn 2010, s. 62-74. ; 87. K. White, Van Gogh and Kenneth White. An encounter, Flohic Editions, Paris 1994. ; 88. M. Wilk, Prolog, w: Lotem gęsi, Noir sur Blanc, Warszawa 2012, s. 17. ; 89. Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, red. J. Kronenberg, T. Bergier, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

5

Strona pocz.:

294

Strona końc.:

320

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:60100 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-20

Data dodania obiektu:

2016-11-14

Liczba wyświetleń treści obiektu:

491

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/79699

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji