Object structure
Title:

Dziesięć ostatnich zapisków Janusza Korczaka

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2014)

Creator:

Witkowska-Krych, Agnieszka

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Korczak, Janusz ; diary

References:

1. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Universitas, Kraków 2009.
2. A. Fitas, Korczak. Jeden zapis i jedna uwaga o diarystyce, w: Świat przez pryzmat Ja, t. 1: Teorie i autobiograficzne rekonesanse, red. B. Gontarz, M. Krakowiak, Katowice 2006 [właśc. 2007], s. 69-76.
3. Korczak na marginesach. Czytając „Pamiętnik” Starego Doktora, red. Z. Rudnicki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013.
4. J. Korczak, Pamiętnik i inne pisma z getta, W.A.B., Warszawa 2012, s. 12.
5. J. Leociak, Tekst wobec Zagłady, Wydawnictwo FNP, Wrocław 1997.
6. A. Lewin, Przedmowa, w: Janusz Korczak w getcie. Nowe źródła, Oficyna Wydawnicza Latona, Warszawa 1992, s. 5-24.
7. M. Młodkowska (Janczewska), Gettowe trajektorie. O zapisie osobistego doświadczenia w dziennikach z getta warszawskiego (Abraham Lewin, Rachela Auerbach, Janusz Korczak), „Teksty Drugie” 2001 nr 1(66).
8. M. Weichert, relacja zdeponowana w Żydowskim Instytucie Historycznym, sygn. 302/25, cz. I, s. 92.
9. A. Witkowska-Krych, Pamiętnik oraz wojenne źródła pochodzące z Domu Sierot. Jak przetrwały?, „Zagłada Żydów. Studia i materiały” 2012 nr 8, s. 323-327.
10. A. Witkowska-Krych, Ostatnia droga mieszkańców i pracowników warszawskiego Domu Sierot, „Zagłada Żydów. Studia i materiały” 2010 nr 6, s. 161-178.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

321

End page:

337

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: