Obiekt

Tytuł: Choroba migrantów – literacka epikryza i patogeneza (na przykładzie narracji osadniczej i postosadniczej)

Twórca:

Mikołajczak, Małgorzata

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 6 (2014)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Bibliografia:

1. A.S. Ahmed, Post-traumatic stress disorder, resilience and vulnerability, „Advances in Psychiatric Treatment. Journal of continuing Professional Development” 2007 no. 13.
kliknij tutaj, żeby przejść
2. H. Auderska, Ptasi gościniec. Babie lato, Książka i Wiedza, Warszawa 1984.
3. B. Bakuła, Z kresów na kresy. Migracje społeczeństwa polskiego w literaturze krajowej po 1945 roku, w: Utracona ojczyzna przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie, red. H. Orłowski, A. Sakson, PDN, Poznań 1996.
4. J. Bator Ciemno, prawie noc, W.A.B., Warszawa 2012.
5. T. Bilczewski Trauma, translokacja, transmisja w perspektywie postpamięci. Od literatury do epigenetyki, w: Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci, red. T. Szostek, R. Sendyka, R. Nycz, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2013.
6. G.A. Bonanno, Loss, trauma, and human resilience: have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? „American Journal of Psychology” 2004 no. 59.
kliknij tutaj, żeby przejść
7. W. Borodziej, S. Ciesielski, J. Kochanowski, Przesiedlenie ludności polskiej z Kresów Wschodnich do Polski w latach 1944-1947, wybór, redakcja i opracowanie dokumentów S. Ciesielski, Neriton, Warszawa 2000.
8. J. Brzoza,Ziemia, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1963.
9. E. Domańska, Historiografia insurekcyjna, „Literatura na Świecie” 2008 nr 1-2.
10. S. Fleszarowa-Muskat, cyt. za: http://zlp.like.pl/oddzial_zlp_w_zielonej_gorze-z_ycia_literackiego_na_ziemi_lubuskiej-xiii_zjazd_pisarzy_ziem_zachodnich_i_pnocnych_1970-p11. html (23.10.2014).
11. J. Huszcza, Narodziny miasteczka, w: Pan Gracjan i inni, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1970.
12. I. Iwasiów, Bambino, Świat Książki – Bertlesmann Media, Warszawa 2008.
13. I. Iwasiów, Hipoteza literatury neo-post-osiedleńczej, w: Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk, Universitas, Kraków 2012.
14. I. Iwasiów, Ku słońcu, Świat Książki, Warszawa 2010.
15. B. Jałowiecki, S. Kapralski, Peryferie i pogranicza jako interdyscyplinarny obszar badawczy, w: Peryferie i pogranicza. O potrzebie różnorodności, red. B. Jałowiecki, S. Kapralski, Scholar, Warszawa 2011.
16. Joanna Szydłowska, Wstęp, do: Narracje pojałtańskiego Okcydentu. Literatura polska wobec pogranicza na przykładzie Warmii i Mazur (1945-1989), Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2013.
17. A. Jurewicz, Pan Bóg nie słyszy głuchych, Marabut, Gdańsk 1995.
18. T. Komendant, Czym była, czym mogła być literatura korzenna, „Tytuł” 1997 nr 1.
19. D. LaCapra, Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna, przeł. K. Bojarska, Universitas, Kraków 2009.
20. R. Luchurst, Traumaculture „New Formations” 2003 no. 50.
21. Z. Mach, Niechciane miasta: tożsamość i migracja społeczna, Universitas, Kraków 1998.
22. A. Mach, Polska kondycja posttraumatyczna – próba diagnozy, w: Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 2011.
23. Cz. Miłosz, Miejsca utracone, w: Szukanie ojczyzny, Znak, Kraków 1996.
24. Z. Morawski Kwartał bohaterów, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1965.
25. Nie płaczę nad brakiem korzeni. Z Ingą Iwasiów o odłożonej traumie przesiedlenia, o korzyściach i zagrożeniach płynących z zerwania ciągłości historycznej i o kształtujących tożsamość mikrohistoriach rozmawia Katarzyna Uczkiewicz, „Ziemie Zachodnie” (www.pamieciprzyszlosc.pl/ files/0003/1347/Kw_PiP_nr12_s63.pdf (23.10.2014).
26. F. Nietzsche, Wędrowiec i jego cień (Ludzkie, arcyludzkie, część druga), przeł. K. Drzewiecki, BIS, Warszawa 1994.
27. R. Nycz, „Nie leczony, chroniczny pogłos”. Trzy uwagi o polskim dyskursie postzależnościowym, w: Kultura po przejściach…
28. D. Odija, Kronika umarłych, W.A.B., Warszawa 2010.
29. M. Orwid, Trauma, Wydawnictwo Litrackie, Kraków 2009.
30. Z. Oryszyn, Ocalenie Atlantydy, Świat Książki – Wetbild, Warszawa 2012.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

6

Strona pocz.:

18

Strona końc.:

39

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:60213 ; 0867-0633

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-20

Data dodania obiektu:

2016-11-21

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 672

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/79707

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji