Obiekt

Tytuł: Zmienność czasowo-przestrzenna występowania trąb powietrznych w Europie i w Polsce w latach 1998-2013 = The temporal and spatial variability of the occurrence of tornadoes in Europe and in Poland in the years 1998-2013

Twórca:

Wieczorek, Luiza

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 88 z. 3 (2016)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Celem pracy jest charakterystyka wystąpień trąb powietrznych w Europie i w Polsce w latach 1998-2013. Zwrócono uwagę na rozkład przestrzenny trąb powietrznych na kontynencie europejskim i na terenie Polski. Przeanalizowano liczbę raportów o trąbach powietrznych w poszczególnych latach, miesiącach, porach roku i porach dnia, dokonano porównania wyników pomiędzy Europą a Polską. Do określenia siły trąb powietrznych użyto skal Fujity oraz Torro. Zbadano zagadnienia: szerokości pasów zniszczeń, kierunków przemieszczania się trąb powietrznych oraz zależności pomiędzy liczbą zgłoszeń trąb powietrznych a ukształtowaniem powierzchni terenu.

Bibliografia:

1. Ahrens C. D., 2001, Essentials of Meteorology an Invitation to the Atmosphere, Thomson Brooks/Cole, Chapter 10, Australia. ; 2. American Glossary of Meteorology, 2013, http://glossary.ametsoc.org/wiki/Main_Page (25.11.2015). ; 3. Antonescu B., Schultz D.M., Lomas F., Kühne T., 2016, Tornadoes in Europe: Synthesis of the observational datasets, Monthly Weather Review, 144, s. 2445-2480. ; 4. Chmielewski T., Nowak N., Walkowiak I.K., 2013, Tornado in Poland of August 15, 2008: Results of post-disaster investigation, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 118, s. 54-60. ; 5. Davidson K., 1996, Twister: The Science of Tornadoes and the Making of a Natural Disaster Movie, Simon and Schuster, New York. ; 6. Doswell III C.A., Brooks H.E., Dotzek N., 2009, On the implementation of the enhanced Fujita scale in the USA, Atmospheric Research, 93, s. 554-563. ; 7. Dotzek N., 2003, An updated estimate of tornado occurrence in Europe, Atmospheric Research, 67-68, s. 153-161. ; 8. Edwards R., LaDue J.G., Ferree J.T., Scharfenberg K., Maier C., Coulbourne W.L., 2013, Tornado Intensity Estimation: Past, Present, and Future, Bulletin of the American Meteorological Society, 94, s. 641-653. ; 9. Fujita T. T., 1971, Proposed characterization of tornadoes and hurricanes by area and intensity, SMRP Research Paper, 91, University of Chicago. ; 10. Grazulis T.P., 2003, The Tornado – Nature's Ultimate Windstorm, University of Oklahoma Press Norman, St. Johnsbury. ; 11. Groenemeijer P.H., Kühne T., 2014, A climatology of tornadoes in Europe: Results from the European Severe Weather Database, Monthly Weather Review, 142, s. 4775-4790. ; 12. Gumiński R., 1936, Trąba powietrzna pod Lublinem w dniu 20 lipca 1931 r., Wiadomości Meteorologiczne i Hydrologiczne, 16, s. 7-9. ; 13. Hubrig M., 2004, Analyse von Tornado- und Downburst-Windschäden an Bäumen, Forst und Holz, 59, s. 78-84. ; 14. Kondracki J., 2013, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 15. Kosin K., 2011, Skutki przejścia trąby powietrznej przez obszar Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą" w dniu 15 sierpnia 2008 roku, Acta Geographica Silesiana, 9, WNoZ UŚ-ZPKWŚ, Sosnowiec-Będzin, s. 23-30. ; 16. Lorenc H., 2012, Maksymalne prędkości wiatru w Polsce, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa. ; 17. Markowski P., Richardson Y., 2009, Tornadogenesis: Our current understanding, forecasting considerations, and questions to guide future research, Atmospheric Research, 93, s. 3-10. ; 18. Meaden G. T., 1976, Tornadoes in Britain: Their intensities and distribution in space and time, Journal of Meteorology, 1, 8, s. 242-251. ; 19. Muller R.A., 2013, The Truth About Tornadoes, The New York Times page A35, http://www.nytimes.com/2013/11/21/opinion/the-truth-about-tornadoes.html?_r=1 (29.11.2015). ; 20. Niedźwiedź T., German K., Sadowski P., 2003, Synoptic conditions of the tornado occurrence in the Podhale region on 29 May 2001 and its natural and economic impacts, Prace Geograficzne, UJ, 112, s. 55-67. ; 21. Parfiniewicz J., 2009, Tornado w rejonie Częstochowy – 20 lipca 2007 roku. Część I: Analiza synoptyczna, Przegląd Geofizyczny, 54, 3-4, s. 147-159. ; 22. Parfiniewicz J., 2009, Tornado w rejonie Częstochowy – 20 lipca 2007 roku. Część II: Symulacje komputerowe i analiza 3D, Przegląd Geofizyczny, 54, 3-4, s. 161-182. ; 23. Popławska J., 2014, Tornada superkomórkowe w Polsce – studium przypadku z 15 sierpnia 2008, Prace i Studia Geograficzne, 56, s. 205-229. ; 24. Przybylak R., 2007, Trąby powietrzne w Polsce, Nowa Era, Biuletyn Internetowy dla Nauczycieli Geografii, 4, s. 1-3. ; 25. Słownik meteorologiczny, 2003, red. T. Niedźwiedź, Polskie Towarzystwo Geofizyczne, IMGW, Warszawa. ; 26. Taszarek M., 2013, Możliwość prognozowania trąb powietrznych w Polsce, Przegląd Geograficzny, 85, 3, s. 353-371. ; 27. Taszarek M., Brooks H.E., 2015, Tornado climatology of Poland, Monthly Weather Review, 143, s. 702-717. ; 28. Taszarek M., Kolendowicz L., 2013, Sounding-derived parameters associated with tornado occurrence in Poland and Universal Tornadic Index, Atmospheric Research, 134, s. 186-197. ; 29. Walczakiewicz S., Ostrowski K., Surowiecki A., 2011, Warunki synoptyczne występowania trąb powietrznych w Polsce w latach 2001-2010, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 70, Sosnowiec, s. 43-52.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

88

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

353

Strona końc.:

368

Format:

Rozmiar pliku 1,5 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:59907 ; 0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2016.3.4

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji