Object structure

Title:

Nieznane wiersze Licińskiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2008)

Creator:

Sęczek, Marlena ; Liciński, Stanisław

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Liciński, Ludwik Stanisław (1874-1908) ; Polish poetry - 19-20th c. ; textual criticism

References:

1. Al. Św. [A. Świderska], Z ruchu wydawniczego. „Słowo Polskie” 1913, nr 522, s. 10. ; 2. L. Belmont, W mrowisku ludzkim. „Wolne Słowo” 1908, nr 17, s. 11-12. ; 3. L. Brożek, Mondschein Józef Gabriel. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 21. Wrocław 1976, s. 645-546. ; 4. S. Bubień, Z kart przeszłości. Poeta i prozaik L. S. Liciński (1874-1908). „Kurier Lubelski” 1978, nr 92. ; 5. L. Choromański, Ludwik Stanisław Liciński. ,,Z pamiętnika włóczęgi”, ,,Ksiądz Jan Jaskólski”. „Społeczeństwo” 1908, nr 10, s. 152. ; 6. K. Dmitruk, Liciński Ludwik Stanisław. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 17. Wrocław 1972, s. 301-302. ; 7. K. Dmitruk, Twórczość Ludwika Stanisława Licińskiego. „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 1, s. 25-66. ; 8. G. Glass, Gromada i człowiek. Kraków 1912. ; 9. G. Glass, Hejnał włóczęgi. „Nasz Kraj” 1908, t. 6, z. 1. ; 10. K. Hamsun, Wyspa wśród szer (Skaergaardsoe). Przeł. z norweskiego J. Mondschein. „Okolica Poetów” 1935, nr 8, s. 18. ; 11. T. Lewandowski, „Smutne niewolników pieśni... Bólu pełne, a bez wiary nijakiej” (Posłowie). W: L. S. Liciński, Halucynacje. - Z pamiętnika włóczęgi. Oprac. T. Lewandowski. Kraków 1978, s. 236-262. ; 12. Liciński Ludwik Stanisław (1874-1908). Hasło w: Nowy Korbut. Literatura pozytywizmu i Młodej Polski. T. 14. Red. Z. Szweykowski, J. Maciejewski. Warszawa 1973, s. 643-645. ; 13. L. S. Liciński, Ballada o marnotrawnym synu. „Świat i Ojczyzna” 1929, nr 11. ; 14. L. S. Liciński, Bosy. „Czytelnia dla Wszystkich” 1901, nr 2. ; 15. L. S. Liciński, Człowiek, „Czytelnia dla Wszystkich” 1900, nr 49. ; 16. L. S. Liciński, Czy znacie? „Czytelnia dla Wszystkich” 1901, nr 18. ; 17. L. S. Liciński, Do... „Czytelnia dla Wszystkich” 1900, nr 6. ; 18. L. S. Liciński, Dziwaczka. Warszawa-Cieszyn 1929. ; 19. L. S. Liciński, Halucynacje. Kraków 1911, 1913, 1917. ; 20. L. S. Liciński, Krakowiak. „Czytelnia dla Wszystkich” 1901, nr 22. ; 21. L. S. Liciński, Ksiądz Jan Jaskólski. Warszawa 1908. ; 22. L. S. Liciński, Lili. „Świat i Ojczyzna” 1929, nr 7. ; 23. L. S. Liciński, Mnie zawsze tęskno, „Czytelnia dla Wszystkich” 1900, nr 12. ; 24. L. S. Liciński, Mraże, „Czytelnia dla Wszystkich” 1900, nr 9. ; 25. L. S. Liciński, Na plebanii. „Państwo Pracy” 1934, nr 22, s. 4. ; 26. L. S. Liciński, Nad morzem. „Świat i Ojczyzna” 1929, nr 5. ; 27. L. S. Liciński, Sam ... „Świat i Ojczyzna” 1929, nr 8. ; 28. L. S. Liciński, Sonet, „Czytelnia dla Wszystkich” 1900, nr 23. ; 29. L. S. Liciński, Świat marzeń, „Czytelnia dla Wszystkich” 1900, nr 46. ; 30. L. S. Liciński, Tragedia. „Świat i Ojczyzna” 1929, nr 8. ; 31. L. S. Liciński, Z motywów mitologii słowiańskiej. W zb: Zbiór poetów polskich XIX w. Ułożył, oprac. P. Hertz. Ks. 4. Warszawa 1965, s. 1001-1002. ; 32. L. S. Liciński, Z motywów sielskich. „Czytelnia dla Wszystkich” 1901, nr 21. ; 33. L. S. Liciński, Z pamiętnika włóczęgi. Lwów 1908. ; 34. L. S. Liciński, Z pamiętnika włóczęgi. Warszawa 1912. ; 35. L. S. Liciński, Z pamiętnika włóczęgi. Chicago 1915. ; 36. M. Majko, Łzy szeleszczące. (Wspomnienie pośmiertne o poecie Licińskim). „Wieś i Miasto” 1935, nr 2, s. 2. ; 37. J. Mondschein, Ludwik St. Liciński. (W 30-lecie zgonu). „ Robotnik” 1938, nr 90. ; 38. J. Mondschein, O Ludwiku Stanisławie Licińskim. „Okolica Poetów” 1937, nr 6, s. 3-4. ; 39. J. Mondschein, O Ludwiku Stanisławie Licińskim. 30-lecie śmierci Ludwika Stanisława Licińskiego. „Dziennik Ludowy” 1938, nr 115. ; 40. J. Mondschein, W dniu 22 kwietnia minęło 30 lat od zgonu L. St. Licińskiego. „Kamena” 1938, nr 8. ; 41. J. Mondschein, „Z pamiętnika włóczęgi” Ludwika Stanisława Licińskiego. „Kurier” 1908, nr 171-174. ; 42. Z. Nałkowska, Dzienniki. T. 2: 1909-1917. Oprac., wstęp, komentarz H. Kirchner. Warszawa 1976. ; 43. W. Nałkowski, Nowy siewca burzy. „ Panteon” 1908, nr 2, s. 119-124. ; 44. P. Próchniak, Sen nożownika. O twórczości Ludwika Stanisława Licińskiego. Lublin 2001. ; 45. T. Weiss, Cyganeria Młodej Polski. Kraków 1970. ; 46. Z., Ludwik Stanisław Liciński. ,,Z pamiętnika włóczęgi”. 1908 rok. „Witeź” 1908, nr 2, s. 101.

Issue:

1

Start page:

183

End page:

197

Resource Type:

Source

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)