Object structure

Title:

Ewa Kołodziejczyk, Czechowicz - najwyżej piękno : światopogląd poetycki wobec modernizmu literackiego. Kraków 2006

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2008)

Creator:

Całbecki, Marcin

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Kołodziejczyk, Ewa ; Czechowicz, Józef ; avant-garde ; polish poetry 1919-1939

References:

1. P. Czapliński, Świat bez dna. Śmierć w poezji Czechowicza. W zb.: Czytanie Czechowicza. Oprac. J. Kopciński, P. Próchniak. Lublin 2003, s. 21-38. ; 2. J. Czechowicz, Listy. Zebrał, oprac. T. Kłak. Lublin 1977. ; 3. J. Czechowicz, Poezje zebrane. Wstęp M. Jakitowicz. Zebrał, oprac. A. Madyda. Toruń 1997. ; 4. J. Czechowicz, Wyobraźnia stwarzająca. Szkice literackie. Oprac. T. Kłak. Lublin 1972. ; 5. Józef Czechowicz. Od awangardy do nowoczesności. Red. J. Święch. Lublin 2004. ; 6. Form innere. Hasło w: Historisches Wörterbuch der Philosophie. Hrsg. J. Ritter. T. 2. Basel 1972. ; 7. M. Głowiński, Kunszt wieloznaczności. „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 3, s. 129-141. ; 8. T. Kłak, Czechowicz - mity i magia. Kraków 1973. ; 9. J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne. Warszawa 2003.

Issue:

1

Start page:

213

End page:

222

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)