Object structure

Title:

Michał Paweł Markowski, Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura. Kraków 2005

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2008)

Creator:

Fiała, Edward

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Markowski, Michał Paweł ; Gombrowicz, Witold (1904-1969)

References:

1. H. Berressem, Lines of Desire: Reading Gombrowicz`s Fiction with Lacan. Evanstone 1998. ; 2. D. Evans, An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis. London and New York 1996. ; 3. E. Fiała, „Homo transcendens " w świecie Gombrowicza. Wyd. 2, popr. Lublin 2004. ; 4. M. Głowiński, Gombrowicz i nadliteratura. Kraków 2002. ; 5. R. Gombrowicz, Gombrowicz w Argentynie. Świadectwa i dokumenty. 1939-1963. Przeł. S. Bogdan, A. Husarska. Londyn 1987. ; 6. W. Gombrowicz, Dziennik 1953-1956. W: Dzieła. T. 7. Oprac. Z. Górzyna. Kraków 1988. ; 7. W. Gombrowicz, Dziennik 1957-1961. W: Dzieła. T. 8. Red. J. Błoński. Oprac. Z. Górzyna. Wyd. 2. Kraków 1988. ; 8. W. Gombrowicz, Ferdydurke. W: Dzieła, T. 2. Oprac. T. Podoska. Uwagi interpretacyjne J. Jarzębski. Kraków 1987. ; 9. J. Lacan, Funkcja i pole mówienia i mowy w psychoanalizie. Przeł. B. Gorczyca, W. Grajewski . Warszawa 1996. ; 10. J. Laplanche, J.- B. Pontalis, Słownik psychoanalizy. Przeł. E. Modzelewska, E. Wojciechowska. Warszawa 1996. ; 11. A. Läpple, Od „Księgi Rodzaju" do „Ewangelii". Wprowadzenie do lektury „Pisma Świętego". Przeł. J. Zychowicz. Wstęp J. Kudasiewicz. Wyd. 2. Kraków 1983. ; 12. R. L. Moran, Chrystus w historii zbawienia. Przeł. Z. Ziółkowski. Lublin 1994. ; 13. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3, popr. Poznań 1980.

Issue:

1

Start page:

238

End page:

248

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)